Nauč se Python > Kurzy > Začátečnický kurz PyLadies > Řetězce > Řetězcové funkce a metody

Řetězcové funkce a metody

Řetězce umí všelijaké triky. Funkcí len() můžeš zjistit, jak je řetězec dlouhý; operátorem in pak jestli v sobě obsahuje daný podřetězec.

Zápis Popis Příklad
len(r) Délka řetězce len('čokoláda')
x in r True pokud je řetězec x obsažen v r 'oko' in 'čokoláda'
x not in r Opak x in r 'dub' not in 'čokoláda

Řetězce vždy berou v potaz velikost písmen, takže např. 'ČOKO' in 'čokoláda' je False. Kdybys chtěla porovnávat bez ohledu na velikost písmen, musela bys oba řetězce převést třeba na malá písmena a pak je porovnat.

A jak se převádí na malá písmena? K tomu budeme potřebovat další novou vlastnost Pythonu: metody.

Metody

Metoda (angl. method) je jako funkce – něco, co se dá zavolat. Na rozdíl od funkce je svázaná s nějakým objektem (hodnotou). Volá se tak, že se za objekt napíše tečka, za ní jméno metody a za to celé se, jako u funkcí, připojí závorky s případnými argumenty.

Řetězcové metody upper() a lower() převádí text na velká, respektive malá písmena. Zkus si to!

retezec = 'Ahoj'
print(retezec.upper())
print(retezec.lower())
print(retezec)

Všimni si, že původní řetězec se nemění; metoda vrátí nový řetězec, ten starý zůstává.

To je obecná vlastnost řetězců v Pythonu: jednou existující řetězec se už nedá změnit, dá se jen vytvořit nějaký odvozený.

Iniciály

Pro procvičení metod a vybírání znaků si zkus napsat program, který se zeptá na jméno, pak na příjmení a pak vypíše iniciály – první písmena zadaných jmen.

Iniciály jsou vždycky velkými písmeny (i kdyby byl uživatel líný mačkat Shift).

Řešení

Řetězcových metod je celá řada. Nejužitečnější z nich najdeš v taháku, který si můžeš stáhnout či vytisknout.

A úplně všechny řetězcové metody jsou popsány v dokumentaci Pythonu (anglicky; plné věcí, které ještě neznáš).

Všimni si, že len není metoda, ale funkce; píše se len(r), ne r.len(). Proč tomu tak je, to za nějakou dobu poznáš.

Cvičení: Záměna znaku

Zkus napsat kód, který v daném slově zamění znak na dané pozici za jiný: například ze slova baňka udělá záměnou znaku číslo 2 na „j“ slovo bajka:

# Zaměň znak číslo 2 ve slově "baňka" na "j"
slovo = 'baňka'
pozice = 2
novy_znak = 'j'

... # dopiš kód, co vypíše "bajka"

Stejný kód by měl fungovat i když změníš počáteční proměnné:

slovo = 'kočka'
pozice = 1
novy_znak = 'a'

# → kačka
slovo = 'slůně'
pozice = 1
novy_znak = 't'

# → stůně
slovo = 'kapka'
pozice = 0
novy_znak = 'l'

# → lapka

Pozor na to, že řetězce v Pythonu nelze měnit. Musíš vytvořit nový řetězec poskládaný z částí toho starého.

Řešení


Toto je stránka lekce z kurzu, který probíhá nebo proběhl naživo s instruktorem. Přejít na stejnou lekci v kurzu pro samouky.