Nauč se Python > Kurzy > Začátečnický kurz PyLadies > Chyby a moduly > Moduly

Moduly

Modul je v Pythonu něco, z čeho můžeš importovat. Třeba z modulu math můžeš importovat funkci sqrt:

from math import sqrt

print(sqrt(2))

Kromě importování jednotlivých proměnných z modulu můžeš importovat i celý modul najednou. K tomu, co modul nabízí, se pak dostaneš pomocí tečky, podobně jako se pomocí 'Ahoj'.upper dostaneš k metodě kterou nabízí řetězec.

Například:

import turtle

turtle.left(90)
turtle.color('red')
turtle.forward(100)
turtle.exitonclick()
import math

print(math.cos(math.pi))

Hvězdičky nechceme

Možná jsi v dokumentaci nebo na jiném kurzu viděla příkaz import s hvězdičkou (*). Pokud ano, v rámci tohoto kurzu na hvězdičku prosím zapomeň a importuj místo toho radši celý modul. Až začneš psát větší programy, zjednoduší ti to práci.

Vlastní moduly

A teď to hlavní! Můžeš vytvořit vlastní importovatelný modul. Jak? Jen tak, že uděláš pythonní soubor. Funkce, které v něm nadefinuješ, a globální proměnné, které v něm nastavíš, pak budou k dispozici tam, kde modul naimportuješ.

Zkus si to! Vytvoř soubor louka.py a do něj napiš:

barva_travy = 'zelená'
pocet_kotatek = 28

def popis_stav():
    return 'Tráva je {barva}. Prohání se po ní {pocet} koťátek'.format(
        barva=barva_travy, pocet=pocet_kotatek)

A pak do dalšího souboru, třeba vypis.py, napiš:

import louka

print(louka.popis_stav())

A pak spusť vypis.py:

$ python vypis.py

Příkaz import hledá soubory (mimo jiné) v adresáři, ve kterém je „hlavní modul” programu – tedy soubor, který spouštíš (tady vypis.py). Oba soubory by proto měly být ve stejném adresáři.

Vedlejší efekty

Co přesně dělá příkaz import louka?

Python najde příslušný soubor (louka.py) a provede v něm všechny příkazy, odshora dolů, jako v normálním Pythonním programu. Všechny globální proměnné (včetně nadefinovaných funkcí) pak dá k dispozici kódu, který „louku“ importoval.

Když pak stejný modul importuješ podruhé, už se neprovádí všechno znovu – stejná sada proměnných se použije znovu.

Zkus si to – na konci louka.py dopiš:

print('Louka je zelená!')

A pak spusť python (máš-li ho už spuštěný, ukonči a spusť znovu). Zadej:

>>> print('První import:')
>>> import louka
>>> print('Druhý import:')
>>> import louka

Výpis se objeví jen poprvé. Co víc, když teď soubor louka.py změníš, změny se do naimportovaného modulu nepromítnou. Aby se promítly, musíš Python zavřít a spustit znovu. (I proto je dobré pouštět programy ze souborů – při každém spuštění se znovu načte aktuální verze modulů.)

Ale zpátky k olání print. Přijde ti trochu divné, že příkaz import louka něco vypíše na obrazovku?

Když takhle modul při importu „dělá“ něco víc než jen nastavení proměnných a funkcí, říká se, že má vedlejší efekt (angl. side effect). Vedlejší efekt může být vypsání něčeho na obrazovku nebo do souboru, vykreslení okýnka na obrazovku, otázka na uživatele pomocí input, atp.

V modulech připravených na importování se vedlejším efektům vyhýbej: úloha takového modulu je dát k dispozici funkce, které něco dělají, ne to udělat přímo. Všimni si například, že import turtle neukáže okýnko – to se objeví až po zavolání turtle.forward(). Importem si programátor připravuje nástroje; teprve zavoláním funkce je používá.

Příkaz print proto radši z modulu zase smaž.

Adresář pro každý projekt

Od teď budeme občas psát větší projekty, které budou obsahovat více souvisejících souborů. Je dobré pro každý takový projekt udělat zvláštní adresář.


Toto je stránka lekce z kurzu, který probíhá nebo proběhl naživo s instruktorem. Přejít na stejnou lekci v kurzu pro samouky.