Nauč se Python > Kurzy > Začátečnický kurz PyLadies > Slovníky > Slovníky

Slovníky

Další základní datový typ, který si představíme – po číslech, řetězcích, seznamech a n-ticích – je slovník (angl. dictionary, dict).

Představ si překladový slovník, třeba tenhle česko-anglický:

 • Jablko: Apple
 • Knoflík: Button
 • Myš: Mouse

Slovník v Pythonu obsahuje záznamy, a každý záznam přiřazuje nějakému klíči nějakou hodnotu. V našem příkladu je klíči Jablko přiřazena hodnota Apple, klíči Knoflík náleží hodnota Button a klíč Myš ukazuje na Mouse.

V Pythonu by se takový slovník napsal následovně:

>>> slovnik = {'Jablko': 'Apple', 'Knoflík': 'Button', 'Myš': 'Mouse'}
>>> slovnik
{'Jablko': 'Apple', 'Knoflík': 'Button', 'Myš': 'Mouse'}

Pozor na všechny ty symboly! V ttomhle slovníku jsou klíče i hodnoty řetězce, a jsou tedy v uvozovkách. Každý klíč je od své hodnoty oddělený dvojtečkou; jednotlivé dvojice jsou od sebe oddělené čárkou. A celý slovník je uzavřený ve složených závorkách.

Když budeš chtít v takovém slovníku něco najít, potřebuješ vědět co hledat. Konkrétně potřebuješ klíč. Ten dáš do hranatých závorek:

>>> slovnik['Jablko']
'Apple'

Je to podobné jako u seznamů, jen v hranatých závorkách není index (pořadí prvku) nebo rozmezí s dvojtečkou, ale právě klíč.

Naopak to nejde – slovník neumožňuje podle hodnoty přímo zjistit klíč. Na překlad z angličtiny do češtiny bys potřebovala druhý slovník.

Měnění slovníků

Co se stane, když klíč ve slovníku není?

>>> slovnik['Pes']
Traceback (most recent call last):
 File "<stdin>", line 1, in <module>
KeyError: 'Pes'

Python si postěžuje na KeyError – chybu klíče.

Podobně jako seznamy se ale slovníky dají měnit. Nový záznam vytvoříš takhle:

>>> slovnik['Pes'] = 'Dog'
>>> slovnik
{'Jablko': 'Apple', 'Knoflík': 'Button', 'Myš': 'Mouse', 'Pes': 'Dog'}

Na rozdíl od překladového slovníku nemusí být Pythonní slovník seřazený podle abecedy. Není to potřeba, počítač umí rychle vyhledávat i bez seřazení.

Kdybys potřebovala změnit už existující záznam, použij stejný příkaz. K jednomu klíči může patřit jen jedna hodnota.

>>> slovnik['Pes'] = 'Power strip'
>>> slovnik
{'Jablko': 'Apple', 'Knoflík': 'Button', 'Myš': 'Mouse', 'Pes': 'Power strip'}

Chceš-li ze zlovníku nějaký záznam smazat, dělá se to podobně jako u seznamů – příkazem del:

>>> del slovnik['Pes']
>>> slovnik
{'Jablko': 'Apple', 'Knoflík': 'Button', 'Myš': 'Mouse'}

Když budeš chtít zjistit kolik je ve slovníku záznamů, zeptáš se podobně jako na počet znaků řetězce nebo prvků seznamu. Použiješ funkci len().

>>> len(slovnik)
3

A pomocí in můžeš zjistit, jestli slovník obsahuje daný klíč. Funguje to opravdu jen pro klíče, ne pro přiřazené hodnoty:

>>> 'Myš' in slovnik
True
>>> 'Mouse' in slovnik
False

Iterace

Když slovník projdeš cyklem for, dostaneš klíče jednotlivých záznamů:

>>> for klic in slovnik:
...   print(klic)
Jablko
Knoflík
Myš

Když bys chtěla projít místo klíčů hoodnoty, použij metodu values, která vrací iterátor hodnot:

>>> for hodnota in popisy_funkci.values():
...   print(hodnota)
Apple
Button
Mouse

Většinou ale potřebuješ jak klíče tak hodnoty. K tomu mají slovníky metodu items, která vrací iterátor dvojic. Často každou dvojici přímo rozbalíš v cyklu for, jako se to dělá se zip nebo enumerate:

>>> for klic, hodnota in popisy_funkci.items():
...   print('{}: {}'.format(klic, hodnota))
Jablko: Apple
Knoflík: Button
Myš: Mouse

Existuje i metoda keys(), která vrací klíče.

To, co keys(), values() a items() vrací, jsou speciální objekty, které kromě použití ve for umožňují další operace: například pracovat s klíči jako s množinou. V dokumentaci Pythonu je to všechno popsáno.

V průběhu iterace (tedy v rámci for cyklu) nesmíš do slovníku přidávat záznamy, ani záznamy odebírat:

>>> for klic in popisy_funkci:
...   del popisy_funkci[klic]
Traceback (most recent call last):
 File "<stdin>", line 1, in <module>
RuntimeError: dictionary changed size during iteration

Hodnoty u už existujících klíčů ale měnit můžeš.

Jak udělat slovník

Slovník se dá vytvořit několika způsoby. První, pomocí složených závorek, jsi už viděla. Další způsob je využívá funkci dict. Ta, ve stylu str, int či list, převede cokoli, co jde, na slovník.

Slovník je ovšem dost specifická struktura – čísla ani většina seznamů na něj převést nejdou. Můžeš ale na slovník převést jiný slovník. Nový slovník pak žije svým vlastním životem; můžeš ho měnit nezávisle na tom původním.

Druhá věc, která jde převést na slovník, je sekvence dvojic klíč/hodnota – ať už seznam:

data = [(1, 'jedna'), (2, 'dva'), (3, 'tři')]
nazvy_cisel = dict(data)

nebo jiný iterovatelný objekt:

data = enumerate(['jedna', 'dva' 'tři'])
nazvy_cisel = dict(data)

A to je vše, co se na slovník dá převést.

Jako bonus umí funkce dict ještě brát pojmenované argumenty. Každé jméno argumentu převede na řetězec, použije ho jako klíč, a přiřadí danou hodnotu:

popisy_funkci = dict(len='délka', str='řetězec', dict='slovník')
print(popisy_funkci['len'])

Pozor na to, že v tomhle případě musí být klíče pythonní „jména“ – musí být použitelné jako jména proměnných. Například takhle nejde zadat jako klíč řetězec "def" nebo "propan-butan".

Pojmenované argumenty jde kombinovat s ostatními způsoby vytvoření dict.

Zaplň prázdný slovník

Nejobecnější způsob vytváření slovníků je podobný tomu, co znáš u seznamů: vytvoř prázdný slovník a postupně do něj přidávej záznamy, jeden po druhým.

Řekněme, že máš slovník který přiřazuje ovoci jeho barvu:

barvy = {
  'hruška': 'zelená',
  'jablko': 'červená',
  'meloun': 'zelená',
  'švestka': 'modrá',
  'ředkvička': 'červená',
  'zelí': 'zelená',
  'mrkev': 'červená',
}

Následující kód vytvoří slovník se změněnými barvami:

barvy_po_tydnu = {}
for ovoce, barva in barvy_po_tydnu:
  barvy_po_tydnu[ovoce] = 'černo-hnědo-' + barva
print(barvy_po_tydnu['jablko'])

Více hodnot v jednom záznamu

Ke každému klíči může patřit jen jedna hodnota. Jak bys zařídila, aby hodnot víc?

Řekněme, že bys chtěla do slovníku uložit tyto telefonní kontakty:

 • Katka:
  • 4925219
 • Jirka:
  • 7477058
  • 3251156
 • Verča:
  • 1019103

Jak na to? Jednoduchý slovník použít nemůžeš. Pozor na následující zápis!

kontakty = {
  'Katka': '4925219',
  'Jirka': '7477058',
  'Jirka': '3251156',
  'Verča': '1019103',
}

Python v tomto případě jednotlivé záznamy uloží postupně,jako kdybys napasla:

kontakty = {}
kontakty['Katka'] = '4925219'
kontakty['Jirka'] = '7477058'
kontakty['Jirka'] = '3251156'
kontakty['Verča'] = '1019103'

A ve výsledku bude mít 'Jirka' uložené jen jedno číslo. Python tohle nebere jako chybu, ačkoli to často není to, co chceš.

Jak to udělat? Každému kontaktu můžeš přiřadit seznam čísel:

kontakty = {'Katka': ['4925219'], 'Jirka': ['7477058', '3251156'], 'Verča': ['1019103']}

Výraz jako kontakty['Katka'] pak označuje seznam, Pokus se Katka se přestěhuje do zahraničí a pořídí si nové číslo, můžeš napsat:

kontakty['Katka'].append('+897 3788509')
print(len(kontakty['Katka']))
print(kontakty['Katka'][-1])
del kontakty['Katka'][0]
print(kontakty['Katka'])

Typy klíčů a hodnot

Do slovníku můžeš uložit použít jakoukoli hodnotu: řetězce, seznamy, nebo čísla.

uzivatel = {'jméno': 'Amálka', 'velikost nohy': 36, 'oblíbená čísla': [5, 27]}

Jako klíč jde ovšem použít jen hodnoty, podle kterých pak Python umí záznam rychle najít. A to nejsou všechny. Řetězce a čísla použít jdou:

jmena_cisel = {2: 'dva', 3: 'tři'}

Ale seznamy nebo jiné slovníky ne:

>>> jmena_seznamu = {[1, 2, 3]: 'čísla', ['a', 'b', 'c']: 'řetězce'}
Traceback (most recent call last):
 File "<stdin>", line 1, in <module>
TypeError: unhashable type: 'list'

Tyto typy nejsou „hashovatelné“ (angl. hashable). To v principu znamená, že se nedají použít jako klíč ve slovníku.

N-tice jsou hashovatelné, pokud obsahují jen hashovatelné hodnoty:

>>> figurky = {('c', 1): 'střelec', ('e', 8): 'král'}
>>> figurky['c', 1]
'střelec'
>>> jmena = {([1, 2, 3], [3, 4, 5]): 'dvojice seznamů'}
Traceback (most recent call last):
 File "<stdin>", line 1, in <module>
TypeError: unhashable type: 'list'

A to je zatím ke slovníkům vše

Chceš-li mít všechny triky, které slovníky umí, pěkně pohromadě, můžeš si stáhnout Slovníkový tahák.

Kompletní popis slovníků najdeš v dokumentaci Pythonu.


Toto je stránka lekce z kurzu, který probíhá nebo proběhl naživo s instruktorem. Přejít na stejnou lekci v kurzu pro samouky.