Nauč se Python > Kurzy > Začátečnický kurz PyLadies > Instalace > První krůčky

První příkazy v Pythonu

Pojďme si vyzkoušet, že nainstalovaný Python funguje!

Zkontroluj si, že máš aktivované virtuální prostředí (na začátku příkazové řádky ti svítí (venv)).

Je-li tomu tak, nezbývá než – konečně – pustit Python. K tomu použij příkaz python:

(venv)$ python
Python 3.6.0 (default, Jan 26 2014, 18:15:05)
[GCC 4.8.2 20131212 (Red Hat 4.8.2-7)] on linux
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.

Příkaz vypíše několik informací. Z prvního řádku se můžeš ujistit, že používáš Python 3.

Python pak třemi „zobáčky“ >>> poprosí o instrukce. Je to jako v příkazové řádce, ale místo příkazů jako cd a mkdir sem budeš psát příkazy Pythonu.

Nejjednodušší příkaz Pythonu je prosté číslo. Zkus to:

>>> 1
1
>>> 42
42
>>> -8.3    # (Python používá desetinnou tečku)
-8.3

Zobáčky >>> i odpověď vypisuje sám Python! sám/sama zadej jen číslo a Enter.

Čísla umí Python i sečítat. Třeba takhle:

>>> 8 + 2
10

Všimni si, že příkazy z příkazové řádky v Pythonu nefungují, ačkoli okýnko vypadá skoro stejně:

>>> whoami
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
NameError: name 'whoami' is not defined

Tohle je chybová hláška, která se objeví vždycky, když uděláš něco špatně. V průběhu kurzu jich uvidíš ještě spoustu, takže si ji dobře prohlédni, ať ji příště poznáš.

Pokud ses dostal/a až sem, gratuluji! Python máš nejen nainstalovaný, ale taky ti funguje. Stačí ho už jen zavřít a pak opustit i samotnou příkazovou řádku. V Pythonu se to dělá pomocí quit(), s prázdnými závorkami na konci.

>>> quit()
(venv)$

Zobáčky >>> se změnily na výzvu příkazové řádky (která začíná (venv) a končí $ nebo >). Teď fungují příkazy jako whoami a cd, ale příkazy Pythonu jako 1 + 2 fungovat nebudou, dokud Python opět nepustíš pomocí příkazu python.

Ukončit virtuální prostředí můžeš příkazem deactivate – tentokrát bez závorek.

(venv)$ deactivate

Příkazovou řádku můžeš nakonec zavřít příkazem exit.

$ exit

Pro cvik si zkus Python znovu spustit – nejdřív otevři příkazovou řádku, pak aktivuj virtuální prostředí, potom spusť Python samotný.


Toto je stránka lekce z kurzu, který probíhá nebo proběhl naživo s instruktorem. Přejít na stejnou lekci v kurzu pro samouky.