Nauč se Python > Kurzy > Začátečnický kurz PyLadies > Cykly > Zpětná vazba k domácím projektům

Feedback k domácím projektům

Nejmenší číslo

Upovídané řešení z domácích projektů

In [ ]:
n1 = int(input('Zadej prvni cele cislo:'))
n2 = int(input('Zadej druhe cele cislo:'))
n3 = int(input('Zadej treti cele cislo:'))
n4 = int(input('Zadej ctvrte cele cislo:'))
n5 = int(input('Zadej pate cele cislo:'))

if n1 < n2 and n1 < n3 and n1 < n4 and n1 < n5:
  print('Nejnizsi zadane cislo je:',n1)
elif n2 < n1 and n2 < n3 and n2 < n4 and n2 < n5:
  print('Nejnizsi zadane cislo je:',n2)
elif n3 < n1 and n3 < n2 and n3 < n4 and n3 < n5:
  print('Nejnizsi zadane cislo je:',n3)
elif n4 < n1 and n4 < n2 and n4 < n3 and n4 < n5:
  print('Nejnizsi zadane cislo je:',n4)
elif n5 < n1 and n5 < n2 and n5 < n3 and n5 < n4:
  print('Nejnizsi zadane cislo je:',n5)

Lepší, ale pořád ne optimální

In [ ]:
a = float(input('Prvni cislo: '))
b = float(input('Druhe cislo: '))
c = float(input('Treti cislo: '))
d = float(input('Ctrvte cislo: '))
e = float(input('Pate cislo: '))


m = a

for cislo in a, b, c, d, e:
 if cislo < m:
   m=cislo
print(m)

Kratší a méně náročné řešení

In [ ]:
a = float(input('Napište libovolné číslo: '))
for cislo in range(4):
  b = float(input('Napište libovolné číslo: '))
  if b < a:
    a = b
print(a)

N-úhelníky v řadě

Upovídané řešení z domácích projektů

In [ ]:
from turtle import forward, left, right, exitonclick, shape, penup, pendown
shape('turtle')

for i in range(5):
  forward(50)
  right(180+(((5-2)*180)/5))
penup()
forward(150)
pendown()

for i in range(6):
  forward(50)
  right(180+(((6-2)*180)/6))
penup()
forward(150)
pendown()

for i in range(7):
  forward(50)
  right(180+(((7-2)*180)/7))
penup()
forward(150)
pendown()

for i in range(8):
  forward(50)
  right(180+(((8-2)*180)/8))
penup()
forward(150)
pendown()

for i in range(9):
  forward(50)
  right(180+(((9-2)*180)/9))
penup()
forward(150)
pendown()

exitonclick()

Kratší řešení s využitím cyklu v dalším cyklu

In [ ]:
from turtle import forward, left, penup, pendown, exitonclick

for n in range(5, 9):
  for uhelniky in range(n):
    forward(200/n)
    left(360/n)

  penup()
  forward(100)
  pendown()

exitonclick()

Kytka

In [ ]:
from turtle import forward, left, speed, exitonclick, right, circle, speed

speed(0)

for i in range(18):
  for j in range(4):
    forward(50)
    left(90)
  left(20)
right(90)
forward(250)

for i in range(5):
  circle(i*5)
left(180)
forward(45)
for j in range(5):
  circle(j*5)
forward(45)
right(180)
for k in range(5):
  circle(k*5)
forward(45)
left(180)
forward(90)
for l in range(5):
  circle(l*5)

exitonclick()

Obecné připomínky a rady

 • K importům:
  • Importy provádíme vždy na prvních řádcích programu a v rámci programu pouze jednou.
  • Snažíme se nepoužívat importy s hvězdičkou.
  • Neimportujeme nic co pak v programu nepoužijeme.
 • Ke komentářům:
  • Nezakomentováváme programy nebo jednotlivé úlohy v nich.
  • Není třeba psát komentáře k tomu, co je zcela jasné. Je to ale pořád lepší než je nepsat vůbec.
  • Komentáře je lepší a jednodušší psát nad nebo pod kód místo vedle něj. Obzvlášť pokud má komentovaná část kódu několik řádků.
 • Ke stylu:
  • Zkuste nedělat extra dlouhé řádky. Maximum je takových 100 znaků.
  • Kód nemusí být elegantní, hlavně když funguje (alespoň pro začátek).
 • Díky všem, kteří zrychlili želvičku.

Toto je stránka lekce z kurzu, který probíhá nebo proběhl naživo s instruktorem.