Nauč se Python > Kurzy > Začátečnický kurz PyLadies > Slovníky > JSON

JSON

Existují i jiné programovací jazyky než Python.

Ostatní jazyky neumí pracovat s pythonními hodnotami. Budeš-li se chtít s takovými programy „domluvit” – předat jim nějaké informace ke zpracování nebo od nich dostat výsledky – musíš informace předávat v nějaké zjednodušené podobě.

Typy

Většina programovacích jazyků má nějaká čísla, nějaký druh seznamů, nějakou odrůdu řetězců a nějakou variaci na slovníky (nebo několik způsobů jak slovníky vytvořit). Dále má spousta jazyků způsob, jak zapsat True, False a None.

Tyhle základní typy většinou stačí na předání jakékoli informace v rozumně čitelné podobě, i když ne ve všech jazycích mají přesné ekvivalenty (třeba Python má dva základní druhy čísel – int a float). Často se proto v komunikaci omezíme na ně.

Kódování dat

Další problém je přenos dat: abys mohla informace zapsat na disk nebo přenést přes Internet, musíš je převést na sekvenci bytů (čísel od 0 do 255). Zjednodušeně řečeno, musíš je převést na řetězec.

Existuje spousta způsobů, jak zakódovat data do textu. Každý způsob se snaží najít vhodnou rovnováhu mezi čitelností pro lidi/počítače, délkou zápisu, bezpečností, možnostmi a rozšiřitelností. My už známe syntaxi Pythonu:

{
  'jméno': 'Anna',
  'město': 'Brno',
  'jazyky': ['čeština', 'angličtina', 'Python'],
  'věk': 26,
}

Jiný způsob zápisu dat je YAML:

jméno: Anna
město: Brno
jazyky:
 - čeština
 - angličtina
 - Python
věk: 26

Nebo třeba Bencode:

d6:jazykyl9:čeština11:angličtina6:Pythone4:věki26e6:město4:Brno6:jméno4:Annae

Existují i netextové formáty, jako Pickle 3:

}q(XjménoqXAnnaqXmÄtoqXBrnoqXjazykyq]q(X    ÄeÅ¡tinaqX
                             angliÄtinaXPythonq    eXvÄq
K▒u.

A nakonec uvedu JSON (z angl. Javascript Object Notation „zápis Javascriptových objektů”), který se pro svou jednoduchost rozšířil na Internetu nejvíc:

{
 "jméno": "Anna",
 "město": "Brno",
 "jazyky": ["čeština", "angličtina", "Python"],
 "věk": 26
}

Pozor na to, že ačkoli JSON vypadá podobně jako zápis v Pythonu, je to jiný formát s vlastními pravidly. Nezaměňuj je!

Aspoň ze začátku nedoporučuji JSON psát ručně; nech na počítači, aby dal na správné místo správné čárky a uvozovky.

JSON v Pythonu

Kódování objektů v JSONu je jednoduché: existuje modul json, jehož metoda loads načte data z řetězce:

import json

json_retezec = """
  {
   "jméno": "Anna",
   "město": "Brno",
   "jazyky": ["čeština", "angličtina", "Python"],
   "věk": 26
  }
"""

data = json.loads(json_retezec)
print(data)
print(data['město'])

A pak tu je metoda dumps, která naopak daná data zakóduje a vrátí řetězec:

>>> print(json.dumps(data))
{"v\u011bk": 26, "jm\u00e9no": "Anna", "jazyky": ["\u010de\u0161tina", "angli\u010dtina", "Python"], "m\u011bsto": "Brno"}

To, co vrátí jednoduché zavolání dumps(data) je vhodné pro počítačové zpracování; má-li výsledná data číst člověk, nastav ensure_ascii=False (aby se písmenka s diakritikou nekódovala pomocí \) a indent=2 (odsazení dvěma mezerami).

>>> print(json.dumps(data, ensure_ascii=False, indent=2))
{
 "věk": 26,
 "jméno": "Anna",
 "jazyky": [
  "čeština",
  "angličtina",
  "Python"
 ],
 "město": "Brno"
}

Kompletní popis modulu json – včetně funkcí na zápis/čtení přímo do/ze souborů – je v příslušné dokumentaci.


Toto je stránka lekce z kurzu, který probíhá nebo proběhl naživo s instruktorem. Přejít na stejnou lekci v kurzu pro samouky.