Nauč se Python > Kurzy > Začátečnický kurz PyLadies > Funkce a řetězce > Zpětná vazba k domácím projektům

Feedback k domácím projektům

Tah hráče

Je tam opravdu vše potřeba?

In [ ]:
def tah_hrace (pole):
  'Vrátí herní pole se zaznamenaným tahem hráče'
  t = 0
  while t == 0:
    pozice = int(input('Na které políčko chceš hrát? '))
    if (pozice > 0) and (pozice<=20) and (pole[pozice-1] == '-'):
      return tah(pole,pozice,'x')
      t = 1
    else:
      print('Špatně zadaná pozice, zkus to znovu.')

Není

In [ ]:
def tah_hrace(pole):
  'Vrátí herní pole se zaznamenaným tahem hráče'
  while True:
    pozice = int(input('Na které políčko chceš hrát? '))
    if (pozice > 0) and (pozice<=20) and (pole[pozice-1] == '-'):
      return tah(pole,pozice,'x')
    else:
      print('Špatně zadaná pozice, zkus to znovu.')

Vyhodnocení piškvorek

Co by se tady dalo udělat jednodušeji?

In [ ]:
def vyhodnot(pole):
  "Vyhodnotí stav pole."
  krizek = "xxx"
  kolecko = "ooo"
  volno = "-"
  if krizek in pole and kolecko not in pole:
    return("x")
  elif kolecko in pole and krizek not in pole:
    return("o")
  elif volno not in pole and krizek not in pole and kolecko not in pole:
    return("!")
  else:
    None

Upravená varianta

In [ ]:
def vyhodnot(pole):
  "Vyhodnotí stav pole."
  if 'xxx' in pole:
    return("x")
  elif 'ooo' in pole:
    return("o")
  elif '-' not in pole:
    return("!")
  else:
    return '-'

Piškvorky

In [ ]:
from random import randrange

def vyhodnot(pole):
  "Vyhodnotí stav pole."
  if 'xxx' in pole:
    return("x")
  elif 'ooo' in pole:
    return("o")
  elif '-' not in pole:
    return("!")
  else:
    return '-'

def tah(pole, pozice, symbol):
  "Vrátí herní pole s daným symbolem umístěným na danou pozici."
  return pole[:pozice] + symbol + pole[pozice + 1:]

def tah_hrace(herni_pole):
  "Ptá se hráče na kterou pozici chce hrát a vrací herní pole se zaznamenaným tahem"
  while True:
    cislo_pozice = int(input("Na kterou pozici chceš hrát? "))
    if cislo_pozice >= 0 and cislo_pozice < len(herni_pole) and herni_pole[cislo_pozice] == "-":
      return tah(herni_pole, cislo_pozice, "x")
    else:
      print("Špatná pozice, zkus to znovu. ")

def tah_pocitace(herni_pole):
  "Vrátí herní pole se zaznamenaným tahem počítače. "
  while True:
    cislo_pozice = randrange(len(herni_pole))
    if herni_pole[cislo_pozice] == "-":
      return tah(herni_pole, cislo_pozice, "o")

def piskvorky():
  "Vygeneruje prázdné pole a střídá tah hráče a počítače. "
  pole = "-" * 20
  while True:
    print(pole)
    pole = tah_hrace(pole)
    print(pole)
    if vyhodnot(pole) != '-':
      break
    pole = tah_pocitace(pole)
    if vyhodnot(pole) != '-':
      break
  
  print(pole)
  if vyhodnot(pole) == '!':
    print('Remíza!')
  elif vyhodnot(pole) == 'x':
    print('Vyhrála jsi!')
  elif vyhodnot(pole) == 'o':
    print('Vyhrál počítač!')

piskvorky()

Chyby v programu a jejich řešení

Nejdříve chyby v syntaxi, na které si Python stěžuje ihned po přečtení programu.

In [1]:
def piskvorky1d(symbol):
  symbol_hrac = input('Chces o nebo x?)
  pole= '-' * 20
  print(pole)
  vysledek == '-'

  while vysledek =='-'
  tah_hrace(pole,symbol_hrac)
  print(pole)
  if symbol_hrac == 'o':
    symbol_pocitac == 'x'
  else:
    symbol_pocitac == 'o'
  tah_pocitace(pole,symbol_pocitac)
  print(pole)
  vysledek == vyhodnot(pole)
  print(vysledek)
 File "<ipython-input-1-ccb09551c24e>", line 2
  symbol_hrac = input('Chces o nebo x?)
                     ^
SyntaxError: EOL while scanning string literal
In [2]:
def piskvorky1d(symbol):
  symbol_hrac = input('Chces o nebo x?')
  pole= '-' * 20
  print(pole)
  vysledek == '-'

  while vysledek =='-'
  tah_hrace(pole,symbol_hrac)
  print(pole)
  if symbol_hrac == 'o':
    symbol_pocitac == 'x'
  else:
    symbol_pocitac == 'o'
  tah_pocitace(pole,symbol_pocitac)
  print(pole)
  vysledek == vyhodnot(pole)
  print(vysledek)
 File "<ipython-input-2-caf4662f8092>", line 7
  while vysledek =='-'
            ^
SyntaxError: invalid syntax
In [3]:
def piskvorky1d(symbol):
  symbol_hrac = input('Chces o nebo x?')
  pole= '-' * 20
  print(pole)
  vysledek == '-'

  while vysledek =='-':
  tah_hrace(pole,symbol_hrac)
  print(pole)
  if symbol_hrac == 'o':
    symbol_pocitac == 'x'
  else:
    symbol_pocitac == 'o'
  tah_pocitace(pole,symbol_pocitac)
  print(pole)
  vysledek == vyhodnot(pole)
  print(vysledek)
 File "<ipython-input-3-849da4aa383b>", line 8
  tah_hrace(pole,symbol_hrac)
      ^
IndentationError: expected an indented block
In [4]:
def piskvorky1d(symbol):
  symbol_hrac = input('Chces o nebo x?')
  pole= '-' * 20
  print(pole)
  vysledek == '-'

  while vysledek =='-':
    tah_hrace(pole,symbol_hrac)
    print(pole)
    if symbol_hrac == 'o':
      symbol_pocitac == 'x'
    else:
      symbol_pocitac == 'o'
    tah_pocitace(pole,symbol_pocitac)
    print(pole)
    vysledek == vyhodnot(pole)
    print(vysledek)

Pro řešení těch dalších už musíme kód v naší funkci spustit, jinak se o jeho chování nic nedozvíme.

In [5]:
def piskvorky1d(symbol):
  symbol_hrac = input('Chces o nebo x?')
  pole= '-' * 20
  print(pole)
  vysledek == '-'

  while vysledek =='-':
    tah_hrace(pole,symbol_hrac)
    print(pole)
    if symbol_hrac == 'o':
      symbol_pocitac == 'x'
    else:
      symbol_pocitac == 'o'
    tah_pocitace(pole,symbol_pocitac)
    print(pole)
    vysledek == vyhodnot(pole)
    print(vysledek)

piskvorky1d()
---------------------------------------------------------------------------
TypeError                 Traceback (most recent call last)
<ipython-input-5-38c9f4d5522f> in <module>()
   17     print(vysledek)
   18 
---> 19 piskvorky1d()

TypeError: piskvorky1d() missing 1 required positional argument: 'symbol'
In [6]:
def piskvorky1d():
  symbol_hrac = input('Chces o nebo x?')
  pole= '-' * 20
  print(pole)
  vysledek == '-'

  while vysledek =='-':
    tah_hrace(pole,symbol_hrac)
    print(pole)
    if symbol_hrac == 'o':
      symbol_pocitac == 'x'
    else:
      symbol_pocitac == 'o'
    tah_pocitace(pole,symbol_pocitac)
    print(pole)
    vysledek == vyhodnot(pole)
    print(vysledek)

piskvorky1d()
Chces o nebo x?x
--------------------
---------------------------------------------------------------------------
NameError                 Traceback (most recent call last)
<ipython-input-6-7bbdc769e0fd> in <module>()
   17     print(vysledek)
   18 
---> 19 piskvorky1d()

<ipython-input-6-7bbdc769e0fd> in piskvorky1d()
   3   pole= '-' * 20
   4   print(pole)
----> 5   vysledek == '-'
   6 
   7   while vysledek =='-':

NameError: name 'vysledek' is not defined
In [7]:
def piskvorky1d():
  symbol_hrac = input('Chces o nebo x?')
  pole= '-' * 20
  print(pole)
  vysledek = '-'

  while vysledek =='-':
    tah_hrace(pole,symbol_hrac)
    print(pole)
    if symbol_hrac == 'o':
      symbol_pocitac == 'x'
    else:
      symbol_pocitac == 'o'
    tah_pocitace(pole,symbol_pocitac)
    print(pole)
    vysledek = vyhodnot(pole)
    print(vysledek)

piskvorky1d()
Chces o nebo x?x
--------------------
---------------------------------------------------------------------------
NameError                 Traceback (most recent call last)
<ipython-input-7-5b37f45dac8a> in <module>()
   17     print(vysledek)
   18 
---> 19 piskvorky1d()

<ipython-input-7-5b37f45dac8a> in piskvorky1d()
   6 
   7   while vysledek =='-':
----> 8     tah_hrace(pole,symbol_hrac)
   9     print(pole)
   10     if symbol_hrac == 'o':

NameError: name 'tah_hrace' is not defined

Nepřehánějme to s komentáři

In [ ]:
#Program by měl vypisovat všechny hody a nakonec napsat, kdo vyhrál.
def hazeni(hrac):
  '''Tato funkce generuje náhodné hody kostkou hráče.
  Výsledkem je počet hodů dokud nepadla šestka.'''
#hodnota jedna, protože vždycky se alespoň jednou hodí kostkou
  pocet = 1
  while True:
#hod generuje náhodná čísla 1-6
    hod = randrange(1,7)
    # print(hod, 'tohle jsem hodil')
#v každém případě, kdy není hozena šestka, se připočítává k hodnotě počet jednička
    if hod != 6:
      pocet += 1
      # print(pocet, 'tolik hodů')
#když šestka padne, vypíše se v rámci funkce text a vrátí se hodnota (dále se s ní počítá jako s vyslB)
    else:
      print(hrac, '. hráč potřeboval ', pocet, ' hodů na hození šestky.', sep='')
      return pocet
In [1]:
def obsah_elipsy(a, b):
  obsah = pi * a * b # Přiřazení do `obsah`
  a = a + 3 # Přiřazení do `a`
  return obsah

Plagiáty?

bart

Pochvaly

 • Za to, že vaše programy očekávají různé vstupy - například Ano, ANO, ano, A atp.
 • Pochvala za použití Gitu a Githubu.

Obecné rady a doporučení

 • U funkcí vždy používáme dokumentační řetězce s trojtými uviozovkami. K popisu funkcí nepoužíváme komentáře.
 • Nezapomeňte kontrolovat svůj kód před odesláním, jestli tam nezůstali nějaké ladící hlášky nebo něco navíc.
 • Pokud máte domácí úkol v Gitu a nahraný na Github, není třeba ho zabalit a poslat ještě jednou na Dropbox. Pošlete jen odkaz.
 • Dělejte i složitější úlohy. I když se vám třeba nakonec nepodaří dokončit, je to lepší než je neudělat vůbec a je se alespoň o čem bavit a co řešit.

Toto je stránka lekce z kurzu, který probíhá nebo proběhl naživo s instruktorem.