Nauč se Python > Kurzy > Začátečnický kurz PyLadies > Soubory, JSON, Flask > Flask

Webové aplikace: Flask

Python je víceúčelový jazyk. V minulých lekcích jsme tvořili aplikace pro příkazovou řádku, nyní se podíváme na aplikace webové.

Webových frameworků pro Python je více, mezi nejznámější patří Django nebo Flask. Pro naše účely použijeme Flask, protože je nejrychlejší na pochopení.

Flask

Flask opět můžete nainstalovat do virtuálního prostředí.

(__venv__) > python -m pip install Flask

Základní použití Flasku je poměrně primitivní. Do souboru hello.py napište:

# soubor hello_flask.py
# nejjednodušší Flask webová aplikace

from flask import Flask

app = Flask(__name__)
app.config['DEBUG'] = True


@app.route('/')
def index():
  """Tato funce se zavolá, když uživatel přijde
  na domovskou stránku naší aplikace.
  Vrátí řetězec, který se zobrazí v prohlížeči.
  """
  return 'Ahoj Pyladies!'


if __name__ == "__main__":
  # spustí aplikaci
  app.run()

Pak aplikaci spusťte následovně:

(__venv__) > python hello.py
 * Serving Flask app "hello"
 * Forcing debug mode on
 * Running on http://127.0.0.1:5000/ (Press CTRL+C to quit)
 * Restarting with stat
 * Debugger is active!
 * Debugger PIN: 189-972-345

Na zmíněné adrese byste měli v prohlížeči vidět použitý text.

Tím, že jsme nastavili konfigurační hodnotu DEBUG jsme zapli ladícím režim, který si popíšeme za chvíli.

V programu jsme jako app vytvořili flaskovou aplikaci. Argument __name__ je jméno modulu – Flask podle něj hledá soubory, které k aplikaci patří (viz static a templates níže).

Pomocí dekorátoru @app.route jsme zaregistrovali takzvaný view (pohled) – funkci, která vrací obsah pro danou cestu v URL. Tomuto spojení cesty a pohledové funkce se říká route (nebo počeštěně „routa“). My konkrétně říkáme, že na cestě / (tedy na „domovské stránce“) bude k dispozici obsah, který vrátí funkce index.

Více různých adres lze obsloužit jednoduše přidáním dalších funkcí:

@app.route('/')
def index():
  return 'Index Page'

@app.route('/hello/')
def hello():
  return 'Hello, World'

Na adrese http://127.0.0.1:5000/hello/ pak uvidíte druhou stránku.

Ladící režim

Při povolení ladícího režimu (konfigurační proměnná DEBUG) zapneme příjemnější výpis chyb a aplikace se automaticky restartuje po změnách.

Zkuste ve funkci hello() vyvolat výjimku (například dělení nulou – 1/0) a podívat se, jak chyba v ladícím režimu „vypadá“: Flask ukáže traceback podobný tomu z příkazové řádky a navíc vám na každé úrovni umožní pomocí malé ikonky spustit konzoli. Bezpečnostní PIN k této konzoli najdete v terminálu, kde server běží.

Ladící režim je užitečný, ale nebezpečný – návštěvníkům stránky může (po prolomení celkem jednoduchého „hesla“) umožnit spustit jakýkoli pythonní kód. Navíc aplikaci zpomaluje. Používejte ho proto pouze na svém počítači.

Dynamické routy

Když vytváříte dynamický web, ne vždy můžete všechna URL znát dopředu. Budete například chtít zobrazit informace o uživatelích na adresách jako /user/pylady/, ale nemůžete při každé registraci nového uživatele přidávat novou funkci do kódu. Musíte použít dynamické routy:

@app.route('/user/<username>/')
def profile(username):
  return 'User {}'.format(username)

Proměnnou část cesty ohraničíte lomenými závorkami a použijte jako parametr funkce. Pokud chcete, můžete specifikovat, na jaký obsah se pravidlo vztahuje. Například číselný idenifikátor článku pro adresy jako /post/42/ můžete zadat takto:

@app.route('/post/<int:post_id>/')

Můžete použít různá pravidla, např.:

 • string akceptuje jakýkoliv text bez lomítek (výchozí)
 • int akceptuje celá čísla (a pohledové funkci je předá jako int, ne text)
 • float akceptuje i desetinná čísla s tečkou (a předá je jako float)
 • path akceptuje text i s lomítky

Rout můžete definovat i víc pro jednu funkci. Často se to používá s výchozí hodnotou argumentu:

@app.route('/hello/')
@app.route('/hello/<name>/')
def hello(name='world'):
  return 'Hello, {}!'.format(name)

Získání URL

Opačným způsobem jak k routám přistupovat je, když potřebujete získat URL nějaké stránky, například protože potřebujete zobrazit odkaz. K tomu se používá funkce url_for(), která jako první parametr bere jméno routy (neboli jméno funkce, která routu obsluhuje), a pak pojmenované argumenty pro pravidla v dynamické routě:

from flask import url_for

...

@app.route('/url/')
def show_url():
  return url_for('profile', username='pylady')

Tuto funkci jde použít jen uvnitř pohledové funkce, Pokud ji chcete vyzkoušet například v interaktivní konzoli, můžete použít speciální kontext:

>>> with app.test_request_context():
...   print(url_for('profile', username='pylady'))
...
/user/pylady/

Možná si říkáte, proč tu URL prostě nevytvořit ručně. S takovým přístupem byste ale mohli narazit na problém, pokud cestu později změníte – což se může stát např. i když web nasadíte na jiný server. Generování URL vám také může zjednodušit nasazení statické verze stránek.

Pro URL v rámci vašich stránek proto doporučujeme url_for používat důsledně.

Šablony

Zatím jsou naše webové stránky poměrně nudné: obsahují jen prostý text, nepoužívají HTML.

O webových technologiích HTML a CSS se můžete dočíst více např. na stránkách MDN.

HTML se dá psát přímo v Pythonu:

@app.route('/')
def hello():
  return '<html><head><title>...'

...ale není to nebylo příliš příjemné. Python je jazyk dělaný na popis algoritmů, procesů a logiky spíš než obsahu. Lepší je HTML dát do zvláštního souboru a použít ho jako šablonu (angl. template). Z Flasku vypadá použití šablony takto:

from flask import render_template

@app.route('/hello/')
@app.route('/hello/<name>/')
def hello(name=None):
  return render_template('hello.html', name=name)

Funkce render_template nejen vrátí HTML z daného souboru, ale umí do něj i doplnit informace, které dostane v pojmenovaných argumentech.

Ukažme si to na příkladu: vedle souboru s kódem vytvořte složku templates a v ní hello.html s tímto obsahem:

<!doctype html>
<html>
  <head>
    <title>Hello from Flask</title>
  </head>
  <body>
    {% if name %}
      <h1>Hello {{ name }}!</h1>
      <a href="{{ url_for('hello') }}">Go back home</a>
    {% else %}
      <h1>Hello, World!</h1>
    {% endif %}
  </body>
</html>

Šablony používají (jako výchozí variantu) šablonovací jazyk Jinja2, který se s Flaskem a jinými frameworky pro Python používá často. Kompletní popis jazyka najdete v dokumentaci, ale pro většinu stránek se obejdete s doplněním hodnoty ({{ promenna }}) a podmíněným obsahem ({% if %}) jako výše, případně s cyklem: {% for %}/{% endfor %}.

Veškerý kontext (proměnné) do šablony musí přijít z volání render_template(). Navíc můžete použít vybrané funkce, např. url_for(). (Jiné funkce známé z Pythonu ale použít nejdou – ač jsou podobné, je Jinja2 jiný jazyk než Python.)

Statické soubory

Pokud budete potřebovat nějaké statické soubory (např. styly CSS nebo obrázky), dejte je do adresáře static vedle souboru s kódem a přistupujte k nim pomocí routy static:

url_for('static', filename='style.css')

V šabloně pak například:

<link href="{{ url_for('static', filename='style.css') }}" rel="stylesheet">

A další

Flask umí i další věci – například zpracování formulářů, chybové stránky nebo přesměrování.

Všechno to najdete v dokumentaci.


Toto je stránka lekce z kurzu, který probíhá nebo proběhl naživo s instruktorem. Přejít na stejnou lekci v kurzu pro samouky.