Nauč se Python > Kurzy > Začátečnický kurz PyLadies > Téma na přání – Webový klient > Stahování z internetu a API

Stahování z internetu a API

Část těchto materiálů pochází z jiného kurzu PyLadies.

Requests

Začneme seznámením s knihovnou requests. Je to knihovna určená pro HTTP požadavky na straně klienta. Poskytuje mnohem pohodlnější rozhraní než standardní knihovna Pythonu.

Prvním krokem by měla být instalace ve virtuálním prostředí:

(venv) $ python -m pip install requests

První pokus je ideální provádět v interaktivní konzoli Pythonu. Začneme tím, že si naimportujeme modul requests. Komunikace přes protokol HTTP používá model požadavek/odpověď (request/response). Klient tedy nejprve pošle požadavek, a server potom odpovídá. Takto se střídají, dokud klient nemá vše, co potřebuje, nebo nedojde k chybě.

Pro začátek se podíváme na stránku https://example.com.

>>> import requests
>>> response = requests.get("https://example.com/")
>>> response
<Response [200]>

Takto vypsaná odpověď není příliš užitečná. To naštěstí není zase takový problém. V proměnné response teď máme object, který má potřebná data uložená v různých atributech.

Zkuste si vypsat, co obsahují atributy response.text, response.status_code. Taky vyzkoušejte zavolat metodu response.json(). Existuje jich mnohem více, ale tyto jsou docela zajímavé a relativně často užívané.

Pojďme se tedy podívat, co dělají zmíněné jednotlivé atributy:

Atribut text obsahuje tělo odpovědi, tak jak nám ze serveru přišla. Pro většinu stránek to bude kód v jazyku HTML, nebo v data v různých formátech.

Každá odpověď od serveru obsahuje číselný kód, který popisuje výsledek akce. Tento kód si můžete přečíst z atributu status_code. 1xx jsou informační zprávy, na které moc často nenarazíte. 2xx jsou úspěšné odpovědi. Někdy se může stát, že server místo odpovědi, kterou chcete, odešle přesměrování. To má podobu odpovědi s kódem 3xx. Přímo tuto odpověď neuvidíte, protože knihovna requests ví, že je to přesměrování a proto automaticky půjde na adresu, kam vás server poslal.

Ke každému číselnému kódu existuje i textový popis. Ty najdete třeba na Wikipedii, nebo můžete použít https://http.cat.

https://httpbin.org/ je velice užitečná služba, pokud si potřebujete vyzkoušet komunikaci přes HTTP. Bude vám odpovídat na všemožné požadavky podle toho, jak si řeknete. Podívejte se v prohlížeči a uvidíte docela pěkný seznam všech možností (akorát v angličtině)

Nakonec nám zůstává metoda json(). JSON je datový formát, který používá mnoho různých webových služeb. Proto requests nabízí tuto zkratku, jak se k datům dostat. Ale pozor! Pokud v odpovědit nejsou data v tomto formátu, dostanete chybu!

Kurzy měn

Začneme zvolna - zkusíme si stáhnout aktuální kurzy měn, které poskyuje Česká národní banka na adrese:

Výstup pro lidi:

https://www.cnb.cz/cs/financni-trhy/devizovy-trh/kurzy-devizoveho-trhu/kurzy-devizoveho-trhu/

Výstup pro vývojáře:

https://www.cnb.cz/cs/financni-trhy/devizovy-trh/kurzy-devizoveho-trhu/kurzy-devizoveho-trhu/denni_kurz.txt

Příklad: Jaké bude počasí v Brně?

Vyzkoušíme si napsat program, který nám dokáže zjistit předpověď počasí v námi vybraném městě.

Co k tomu budeme potřebovat? Znalosti o proudění vzduchu, historická data, srážky... tak ty to nejsou. Ta už pro nás naštěstí připravili jiní lidé a tyto informace volně poskytují na internetu. Zbývá tedy se jich akorát správně doptat.

OpenWeathermap API

Existuje mnoho služeb pro vývojáře, které poskytují data o počasí ve strojově čitelné formě. Jedním z nich je například OpenWeatherMap

Přístup ke službě

Data jsou přístupná pro kohokoli volně, jen je třeba poskytovateli dát vědět, že je používáte zrovna vy. Častým způsobem této indentifikace je pomocí tzv. tokenu, což není nic jiného, než náhodně vygenerovaný řetězec znaků, který nahrazuje zadávání uživatelského jména a hesla. Každý uživatel má token jiný.

Zařiď si tedy účet na https://home.openweathermap.org

Na webu si udělej registraci (Sign Up) - stačí zatrhnout potvrzení, že jste starší 16 let a že souhlasíte s podmínkami použití této služby.

Po odeslání pak na stránce API keys najdeš v kolonce Key řetězec podobný tomuto (může to trvat několik minut, než ti pak reálně povolí přístup k datům):

1faf9fd2f2d64a383e7c0011fa127956

Tento řetězec použijeme pro všechny tvé požadavky na získání dat. Kvůli limitům používání této služby si ale nechej vygenerovat vlastní token. Uvedený výše je už neplatný.

Dotaz na počasí

V dokumentaci k API se podíváme, jak má požadavek vypadat a jaké parametry můžeme předat.

import requests

token = '1faf9fd2f2d64a383e7c0011fa127956'
url = 'http://api.openweathermap.org/data/2.5/forecast'

parametry = {
  'APIKEY': token,
  'q': 'brno',
  'units': 'metric'
}

odpoved = requests.get(url, params=parametry)

Server poskytuje data ve formátu JSON, který je velmi rozšířený a knihovna requests pro něj má metodu, která odpověď převede na slovník.

predpoved = odpoved.json()

V dokumentaci se dočteme s jakou strukturou máme tu čest. Nejsnazší je však si ji rovnou vypsat. Vypadá přibližně takto:

{'cod': '200',
 'message': 0.0094,
 'cnt': 40,
 'list': [{'dt': 1557122400,
  'main': {'temp': 4.95,
  'temp_min': 4.05,
  'temp_max': 4.95,
  'pressure': 1015.8,
  'sea_level': 1015.8,
  'grnd_level': 958.41,
  'humidity': 74,
  'temp_kf': 0.9},
  'weather': [{'id': 600,
   'main': 'Snow',
   'description': 'light snow',
   'icon': '13d'}],
  'clouds': {'all': 90},
  'wind': {'speed': 5.63, 'deg': 341.687},
  'snow': {'3h': 0.125},
  'sys': {'pod': 'd'},
  'dt_txt': '2019-05-06 06:00:00'},
 {'dt': 1557133200,
  'main': {'temp': 8.92,
  'temp_min': 8.25,
  'temp_max': 8.92,
  'pressure': 1015.93,
  'sea_level': 1015.93,
  'grnd_level': 959,
  'humidity': 57,
  'temp_kf': 0.67},
  'weather': [{'id': 804,
   'main': 'Clouds',
   'description': 'overcast clouds',
   'icon': '04d'}],
  'clouds': {'all': 94},
  'wind': {'speed': 5.99, 'deg': 344.69},
  'sys': {'pod': 'd'},
  'dt_txt': '2019-05-06 09:00:00'},
  ...

Nás budou nejvíce zajímat klíče temp (údaj o teplotě) a dt_txt (tzv. časové razítko).

Vypíšeme si je jednoduše pod sebe.

for vzorek in predpoved['list']:
  datum = vzorek["dt_txt"]
  teplota = vzorek['main']['temp']

  print(f'{datum} {teplota}')

Takto dostaneme:

2019-05-06 06:00:00 6.24
2019-05-06 09:00:00 9.69
2019-05-06 12:00:00 9.96
2019-05-06 15:00:00 9.64
2019-05-06 18:00:00 6.2
2019-05-06 21:00:00 3
2019-05-07 00:00:00 0.62
...

V řadě číslech se ale moc dobře neorientuje. Proto si z nich uděláme jednoduchý textový graf. Zkus si výstup upravit tak, aby se za každý stupeň vypsala jedna tečka (3 stupně ..., 10 stupňů ..........).

Pro zjednodušení se teďka nebudeme trápit s mrazy (zápornou teplotou) - nad tím se můžeš zamyslet potom doma.

Řešení

Výsledek bude vypadat nějak takto:

2019-05-05 15:00:00 ....... 7.44
2019-05-05 18:00:00 ..... 5.26
2019-05-05 21:00:00 .... 4.41
2019-05-06 00:00:00 ... 3.68
2019-05-06 03:00:00 .. 2.55
2019-05-06 06:00:00 .... 4.85
2019-05-06 09:00:00 ........ 8.65
2019-05-06 12:00:00 ......... 9.15
2019-05-06 15:00:00 ......... 9.88
2019-05-06 18:00:00 ..... 5.92
2019-05-06 21:00:00 .. 2.11
2019-05-07 00:00:00 0.39
2019-05-07 03:00:00 -0.33
2019-05-07 06:00:00 ..... 5.25
2019-05-07 09:00:00 ......... 9.21
...

Přidáváme obrázky

Zatím je naše předpověď složena stále jen z běžných ASCII znaků. Pojďme si tam přidat i obrázky oblohy.

Součástí předpovědi je tento údaj ve formě textu, např. Clear, Rain, Snow, Clouds. My se s tím ale nespokojíme a nahradíme si ho obrázky. Můžeme využít například ty z Unicode tabulky http://xahlee.info/comp/unicode_weather_symbols.html

Písma v příkazové řádce ve Windows stále emoji umí jen ve velmi omezené míře. Změň si ho dočasně na MS Gothic, pokud ho máš nainstalované. Můžeš použít třeba tyto vyzkoušené znaky z UNICODE tabulky:

SNOWFLAKE
CLOUD
UMBRELLA WITH RAIN DROPS
FLOWER
WHITE SMILING FACE
BLACK SMILING FACE

Chceme tedy řetězec Snow přeložit na a napíšeme si na to funkci.

def ziskej_obrazek(pocasi):
  mapovani = {
    'Snow': '\N{SNOWFLAKE}',
    'Rain': '\N{UMBRELLA WITH RAIN DROPS}',
    'Clouds': '\N{WHITE SUN WITH SMALL CLOUD}',
    'Clear': '\N{SUN WITH FACE}'
  }

  return mapovani.get(pocasi, '?')

Po zakomponování do kódu:

for vzorek in predpoved['list']:
  datum = vzorek["dt_txt"]
  teplota = vzorek['main']['temp']
  sloupek = '.' * int(teplota)
  pocasi = ziskej_obrazek(vzorek['weather'][0]['main'])

  print(f'{datum} {pocasi} {sloupek} {teplota} \N{DEGREE CELSIUS}')

Finální podoba předpovědi:

2019-05-06 09:00:00 🌤 ........ 8.76 ℃
2019-05-06 12:00:00 ☔ ......... 9.37 ℃
2019-05-06 15:00:00 ☔ ......... 9.4 ℃
2019-05-06 18:00:00 ☔ ...... 6.3 ℃
2019-05-06 21:00:00 🌤 ... 3 ℃
2019-05-07 00:00:00 🌤 0.62 ℃
2019-05-07 03:00:00 🌞 -0.54 ℃
2019-05-07 06:00:00 🌞 ..... 5.25 ℃
2019-05-07 09:00:00 🌞 ......... 9.65 ℃
2019-05-07 12:00:00 ☔ .......... 10.72 ℃
2019-05-07 15:00:00 ☔ .......... 10.12 ℃
2019-05-07 18:00:00 ☔ ....... 7.42 ℃
2019-05-07 21:00:00 ☔ ..... 5.72 ℃
2019-05-08 00:00:00 🌤 ... 3.52 ℃
2019-05-08 03:00:00 🌤 .. 2.25 ℃
2019-05-08 06:00:00 🌤 ...... 6.39 ℃

Služba OpenWeatherMap umí zjistit předpověď počasí nejen pro města, ale libovolné místo na Zemi, zadané pomocí GPS souřadnic. Pro převod názvu (např. hory) na souřadnice se používá tzv. geocoding. Poskytovatelů této služby je opět mnoho. Jedním z nich je například https://locationiq.com/

API můžeme kombinovat dohromady: Název místa → GPS souřadnice→ OpenWeatherMap → teploty.


Toto je stránka lekce z kurzu, který probíhá nebo proběhl naživo s instruktorem.