Nauč se Python > Kurzy > Hadí workshop @CodeWeekEU > Úvod do Pythonu > Import a náhoda

Import a náhoda

V Pythonu je spousta funkčnosti k dispozici přímo – funkce jako print, len nebo int můžeš rovnou použít. Ještě víc věcí je v Pythonu sice k dispozici, ale jen když si „o ně řekneš“. Jsou sdružené do modulů – souborů funkcí (a dalších věcí), které spolu nějak souvisí.

Například když chceme pracovat s náhodnými hodnotami, můžeš využít modul random. Naimportuj z něj funkci randrange:

>>> from random import randrange

Jakmile to uděláš, funkce randrange ti bude k dispozici. Můžeš ji zavolat, a dostat tak náhodné číslo:

>>> randrange(6)
3
>>> randrange(6)
1
>>> randrange(6)
2
>>> randrange(6)
4
>>> randrange(6)
5
>>> randrange(6)
3
>>> randrange(6)
0
>>> randrange(6)
3
>>> randrange(6)
1

Argument funkce randrange udává, kolik možných výsledků může vrátit. Funkce pak vrací čísla od nuly, takže randrange(6) může vrátit od 0, 1, 2, 3, 4 nebo 5. Šestku už ne.

Náhoda a seznamy

Naimportuj si ještě dvě funkce:

>>> from random import choice, shuffle

První z nich, choice, umí vybrat náhodný prvek ze seznamu:

>>> loterie = [3, 42, 12, 19, 30, 59]
>>> choice(loterie)
12
>>> choice(loterie)
30

Druhá, shuffle, umožní seznam náhodně zamíchat. Podobně jako metoda sort, shuffle nic nevrací – jen potichu změní pořadí:

>>> loterie = [3, 42, 12, 19, 30, 59]
>>> shuffle(loterie)
>>> loterie
[12, 59, 19, 42, 3, 30]
>>> shuffle(loterie)
>>> loterie
[59, 3, 30, 19, 12, 42]

Shrnutí

Tohle byla docela krátká sekce – ale důležitá!

  • Import nám může zpřístupnit funkce z modulů, které nejsou k dispozici přímo v Pythonu.
  • Modul random obsahuje funkce na výběr náhodných čísel nebo náhodných prvků ze seznamu.

Toto je stránka lekce z kurzu, který probíhá nebo proběhl naživo s instruktorem.