Had – Logika hry – Řešení [0]

from pathlib import Path

import pyglet

from had import State

TILE_SIZE = 64
TILES_DIRECTORY = Path('snake-tiles')

red_image = pyglet.image.load('apple.png')
snake_tiles = {}
for path in TILES_DIRECTORY.glob('*.png'):
  snake_tiles[path.stem] = pyglet.image.load(path)

window = pyglet.window.Window()

state = State()

@window.event
def on_draw():
  window.clear()
  pyglet.gl.glEnable(pyglet.gl.GL_BLEND)
  pyglet.gl.glBlendFunc(pyglet.gl.GL_SRC_ALPHA, pyglet.gl.GL_ONE_MINUS_SRC_ALPHA)
  for x, y in state.snake:
    source = 'tail'   # (Tady případně je nějaké
    dest = 'head'    # složitější vybírání políčka)
    snake_tiles[source + '-' + dest].blit(
      x * TILE_SIZE, y * TILE_SIZE, width=TILE_SIZE, height=TILE_SIZE)
  for x, y in state.food:
    red_image.blit(
      x * TILE_SIZE, y * TILE_SIZE, width=TILE_SIZE, height=TILE_SIZE)

def move(dt):
  state.move()

pyglet.clock.schedule_interval(move, 1/6)

pyglet.app.run()