Snake – Řešení [0]

from pathlib import Path

import pyglet

TILES_DIRECTORY = Path('snake-tiles')

snake_tiles = {}
for path in TILES_DIRECTORY.glob('*.png'):
    snake_tiles[path.stem] = pyglet.image.load(path)

print(snake_tiles)