Želva a cykly – Řešení [7]

from turtle import forward, left, right, speed, exitonclick

# Třikrát:
for i in range(3):

  # Nakresli čtverec (kód zkopírovaný z předchozí úlohy a odsazený)
  for j in range(4):
    forward(50)
    left(90)

  # Otoč se o 20°
  left(20)

exitonclick()