Želva a cykly – Řešení [4]

Příkaz soucet = soucet + cislo vypočítá hodnotu soucet + cislo, tedy přičte aktuální číslo k součtu a výsledek uloží do proměnné soucet. Nová hodnota součtu se pak použije v dalším průchodu cyklem.

Na začátku je součet 0 a na konci se součet všech čísel vypíše.