Želva a cykly – Řešení [3]

Příkaz for opakuje část programu. Opakují se příkazy, které jsou pod for-em odsazené. Podobně jako se if vztahuje jen na odsazené příkazy pod ním.

Příkaz for x in range(n): opakuje příkazy pod ním n-krát a proměnnou x nastaví postupně na čísla od 0 do n-1.

Příkaz for x in a, b, c, d, ...: opakuje příkazy pod ním; proměnnou x nastavuje postupně na a, b, c d, ...