Želva a cykly – Řešení [3]

Vypíšou se čísla od 0 do 4! Program funguje steně, jako kdybys napsal/a:

i = 0
print(i)

i = 1
print(i)

i = 2
print(i)

i = 3
print(i)

i = 4
print(i)

V sekvenci range(5) jsou čísla 0, 1, 2, 3 a 4. Je jich celkem pět.