Iterátory n-tic – Řešení [1]

Iterátor zip skončí hned když dojdou prvky nejkratší sekvence.