Zápis řetězců – Řešení [0]

>>> print(".\".")
.".
>>> len(".\".")
3
>>> ".\"."
'.".'