Výběr z řetězců – Řešení [2]

Zápis retezec[5:] vybere podřetězec od znaku číslo 5 dál.