Spouštěcí moduly #

Automatické testy musí projít „bez dozoru“. V praxi se často automaticky spouští, případné chyby se automaticky oznamují (např. e-mailem) a fungující otestovaný kód se automaticky začne používat dál (nebo se rovnou vydá zákazníkům).

Co to znamená pro nás? Funkce input v testech nefunguje. Nemá koho by se zeptala; „za klávesnicí“ nemusí nikdo sedět.

To může někdy „ztěžovat práci“. Ukážeme si to na složitějším projektu: na Kámen-Nůžky-Papír.

Kód pro Kámen-Nůžky-Papír může, velice zjednodušeně, vypadat zhruba takto:

import random # (příp. import jiných věcí, které budou potřeba)

tah_pocitace = 'kámen'
tah_hrace = input('Co chceš hrát (kámen, nůžky, papír)? ')

# (tady reálně bude spousta zanořených ifů)
if tah_hrace == 'papír':
  print('Vyhrál/a jsi!')
else:
  print('Nevyhrál/a jsi...')

Když tenhle modul naimportuješ, Python v něm postupně, odshora dolů, provede všechny příkazy.

První příkaz, import, jen zpřístupní nějaké proměnné a funkce; je-li importovaný modul správně napsaný, nemá vedlejší účinek. Definice funkcí (příkazy def a všechno v nich) podobně jen definují funkce. Ale zavoláním funkce input se spustí interakce: program potřebuje vstup od uživatele.

Importuješ-li tenhle modul z testů, input selže a import se nepovede.

A kdybys modul importoval/a odjinud – například bys chtěl/a tuhle funkčnost použít v nějaké jiné hře – uživatel si bude muset v rámci importu zahrát Kámen-Nůžky-Papír!

Volání funkce input je vedlejší efekt. Je potřeba ho odstranit. Importovatelné moduly by měly pouze dát k dispozici nějaké funkce nebo hodnoty. Dej tedy hru do funkce:

# knp.py -- importovatelný modul

import random # (příp. import jiných věci, které budou potřeba)

def hrej_hru():
  tah_pocitace = 'kámen'
  tah_hrace = input('Co chceš hrát (kámen, nůžky, papír)? ')

  # (tady reálně bude spousta zanořených ifů)
  if tah_hrace == 'papír':
    print('Vyhrál/a jsi!')
  else:
    print('Nevyhrál/a jsi...')

No jo, ale po takovém odstranění už nejde jednoduše spustit hra! Co s tím?

Můžeš na to vytvořit nový modul, ve kterém bude jenom volání funkce:

# hra.py -- spouštěcí modul

import knp

knp.hrej_hru()

Tenhle modul nebudeš moci testovat (protože nepřímo volá funkci input), ale můžeš ho spustit, když si budeš chtít zahrát. Protože k němu nemáš napsané testy, nepoznáš z nich, když se takový spouštěcí modul rozbije. Spouštěcí modul by proto měl být co nejjednodušší – jeden import a jedno volání.

Původní modul teď můžeš importovat bez obav – ať už z testů nebo z jiných modulů. Pořád se ale, kvůli funkcím input a print, špatně testuje. Aby se testoval líp, můžeš kousek funkčnosti dát do jiné funkce:

# knp.py -- importovatelný modul

import random # (příp. import jiných věci, které budou potřeba)

def vyhodnot(tah_pocitace, tah_hrace):
  # (tady reálně bude spousta zanořených ifů)
  if tah_hrace == 'papír':
    return 'Vyhrál/a jsi!'
  else:
    return 'Nevyhrál/a jsi...'


def hrej_hru():
  tah_pocitace = 'kámen'
  tah_hrace = input('Kam chceš hrát?')

  vysledek = vyhodnot(tah_pocitace, tah_hrace)
  print(vysledek)

A vida! Funkce vyhodnot teď neobsahuje ani print ani input. Půjde tedy docela jednoduše otestovat:

# test_knp.py -- testy

import knp

def test_vyhry():
  assert vyhodnot('kámen', 'papír') == 'Vyhrál/a jsi!'
  assert vyhodnot('papír', 'nůžky') == 'Vyhrál/a jsi!'
  assert vyhodnot('nůžky', 'kámen') == 'Vyhrál/a jsi!'

Funkce hrej_hru ovšem tak dobře otestovat nejde. Musíš ji testovat ručně. Protože ale hlavní část programu (vyhodnot) jde pokrýt automatickými testy, ruční testování nemusí být tak důkladné.

Negativní testy #

Test test_vyhry, ukázaný výše, není úplný. Splnila by ho i funkce jako:

def vyhodnot(tah_pocitace, tah_hrace):
  return 'Vyhrál/a jsi!'

Kromě „pozitivních“ výsledků je potřeba kontrolovat i ty „negativní“: ať už očekávaný negativní výsledek (jako prohru nebo remízu) nebo reakci programu na špatné nebo neočekávané podmínky.

Co třeba má dělat volání vyhodnot(8, 'kukačka')?

Testy, které kontrolují reakci na „špatný“ vstup, se jmenují negativní testy. Často kontrolují to, že nastane nějaká výjimka.

Na otestování výjimky použij příkaz with a funkci raises naimportovanou z modulu pytest. Jak příkaz with přesně funguje, to se dozvíš později; teď stačí říct, že with pytest.raises ověří, že odsazený blok kódu pod ním vyvolá danou výjimku:

def test_spatneho_tahu():
  """🤘 vs. 🖖 není správný vstup"""
  with pytest.raises(ValueError):
    vyhodnot('metal', 'spock')