Lokální proměnné – Řešení [0]

  • pi je globální – nepřiřazuje se do ní ve funkci; je „vidět“ v celém programu.
  • Proměnné obsah jsou v programu dvě – jedna globální, a jedna je lokální pro funkci obsah_elipsy, protože do ní tahle funkce přiřazuje.
  • Proměnné a jsou taky dvě, podobně jako obsah. Tady byl chyták: příkaz a = a + 3 nemá žádný smysl; do a se sice uloží větší číslo, ale vzápětí funkce obsah_elipsy skončí a její lokální proměnná a přestane existovat.
  • Proměnná b je jenom lokální – jako parametr funkce obsah_elipsy.
  • Proměnná obsah_elipsy je globální (a je v ní funkce).

A pro úplnost

  • Klíčová slova from, import, def, return neoznačují proměnné.
  • Jméno modulu math taky neoznačuje proměnnou.
  • Proměnná print se dá považovat za globální. (Ve skutečnosti existuje zvláštní kategorie zabudovaných (angl. builtin) proměnných – ty jsou „ještě globálnější“.)