Nauč se Python > Materiály > Začátečnický kurz > Cykly > Želva a cykly

Želva a cykly – Řešení [6]

from turtle import forward, left, exitonclick

for i in range(4):
    forward(50)
    left(90)

exitonclick()