Nauč se Python > Materiály > Začátečnický kurz > Cykly > Želva a cykly

Želva a cykly – Řešení [4]

from turtle import forward, penup, pendown, exitonclick

for i in range(10):
    forward(10)
    penup()
    forward(5)
    pendown()

exitonclick()