Nauč se Python > Materiály > Začátečnický kurz > Cykly > Želva a cykly

Želva a cykly – Řešení [0]

from turtle import forward, left, exitonclick

forward(50)
left(90)
forward(50)
left(90)
forward(50)
left(90)
forward(50)
left(90)

exitonclick()