Nauč se Python > Materiály > Začátečnický kurz > Funkce & Řetězce > Vlastní funkce

Vlastní funkce – Řešení [0]

from math import pi

def obsah_elipsy(a, b):
    return pi * a * b

print('Obsah elipsy s osami 3 cm a 5 cm je', obsah_elipsy(3, 5), 'cm2')