Nauč se Python > Materiály > Snake Workshop for PyLadies > The Snake > Game logic

Game logic – Řešení [8]

import random
import pyglet

TILE_SIZE = 64

class GameState:
  def initialize(self):
    self.snake = [(0, 0), (1, 0)]
    self.snake_direction = 0, 1
    self.width = 10
    self.height = 10
    self.food = []
    self.add_food()
    self.add_food()
    self.alive = True

  def draw(self):
    for x, y in self.snake:
      before = 'end'   # (Tady případně je nějaké
      after = 'end'   # složitější vybírání políčka)
      if after == 'end' and not state.alive:
        after = 'dead'
      key = before + '-' + after
      snake_tiles[key].blit(x * TILE_SIZE, y * TILE_SIZE,
                 width=TILE_SIZE, height=TILE_SIZE)
    for x, y in self.food:
      apple_image.blit(
        x * TILE_SIZE, y * TILE_SIZE, width=TILE_SIZE, height=TILE_SIZE)

  def move(self):
    if not self.alive:
      return

    old_x, old_y = self.snake[-1]
    dir_x, dir_y = self.snake_direction
    new_x = old_x + dir_x
    new_y = old_y + dir_y

    # Kontrola vylezení z hrací plochy
    if new_x < 0:
      self.alive = False
    if new_y < 0:
      self.alive = False
    if new_x >= self.width:
      self.alive = False
    if new_y >= self.height:
      self.alive = False

    new_head = new_x, new_y
    if new_head in self.snake:
      self.alive = False
    self.snake.append(new_head)

    if new_head in self.food:
      self.food.remove(new_head)
      self.add_food()
    else:
      del self.snake[0]

  def add_food(self):
    for try_number in range(100):
      x = random.randrange(self.width)
      y = random.randrange(self.height)
      position = x, y
      if (position not in self.snake) and (position not in self.food):
        self.food.append(position)
        return

apple_image = pyglet.image.load('apple.png')
snake_tiles = {}
for start in ['bottom', 'end', 'left', 'right', 'top']:
  for end in ['bottom', 'end', 'left', 'right', 'top', 'dead', 'tongue']:
    key = start + '-' + end
    image = pyglet.image.load('snake-tiles/' + key + '.png')
    snake_tiles[key] = image

window = pyglet.window.Window()

state = GameState()
state.initialize()
state.width = window.width // TILE_SIZE
state.height = window.height // TILE_SIZE


@window.event
def on_draw():
  window.clear()
  pyglet.gl.glEnable(pyglet.gl.GL_BLEND)
  pyglet.gl.glBlendFunc(pyglet.gl.GL_SRC_ALPHA, pyglet.gl.GL_ONE_MINUS_SRC_ALPHA)
  state.draw()


@window.event
def on_key_press(key_code, modifier):
  if key_code == pyglet.window.key.LEFT:
    state.snake_direction = -1, 0
  if key_code == pyglet.window.key.RIGHT:
    state.snake_direction = 1, 0
  if key_code == pyglet.window.key.DOWN:
    state.snake_direction = 0, -1
  if key_code == pyglet.window.key.UP:
    state.snake_direction = 0, 1


def move(dt):
  state.move()


pyglet.clock.schedule_interval(move, 1/6)

pyglet.app.run()

Toto je stránka lekce z kurzu, který probíhá nebo proběhl naživo s instruktorem.