Nauč se Python > Kurzy > Začátečnický kurz PyLadies > Želva a cykly > Želva a cykly

Želva a cykly – Řešení [5]

from turtle import forward, penup, pendown, exitonclick

forward(30)
penup()         # od teď želva nekreslí
forward(5)
pendown()       # od teď želva zase kreslí
forward(30)

exitonclick()

Toto je stránka lekce z kurzu, který probíhá nebo proběhl naživo s instruktorem.