Nauč se Python > Kurzy > Týmový začátečnický kurz PyLadies > Funkce a cykly > Přepisování proměnných

Přepisování proměnných – Řešení [0]

celkem = 0

delka_trasy = 8
print('Jdu', delka_trasy, 'km do další vesnice.')
celkem = celkem + delka_trasy

delka_trasy = 45
print('Jdu', delka_trasy, 'km do další vesnice.')
celkem = celkem + delka_trasy

delka_trasy = 9
print('Jdu', delka_trasy, 'km do další vesnice.')
celkem = celkem + delka_trasy

delka_trasy = 21
print('Jdu', delka_trasy, 'km do další vesnice.')
celkem = celkem + delka_trasy

print('Celkem jsem ušla', celkem, 'km')

Příkaz celkem = celkem + delka_trasy vypočítá hodnotu celkem + delka_trasy, tedy přičte aktuální číslo k součtu. Výsledek uloží opět do proměnné celkem. Nová hodnota celkem se pak použije v dalším průchodu cyklem.

Na začátku je celkem 0 a na konci se celkový součet všech čísel vypíše.


Toto je stránka lekce z kurzu, který probíhá nebo proběhl naživo s instruktorem.