Nauč se Python > Kurzy > Začátečnický kurz PyLadies > Testování > Výjimky

Výjimky – Řešení [0]

Možné řešení:

try:
  # Následující dvě řádky vyhodí ValueError pokud vstup není číslo
  prvni_cislo = int(input("Zadej první číslo: "))
  druhe_cislo = int(input("Zadej druhé číslo: "))

  operand = input("A co s nimi mám udělat? * / + nebo - ")

  if operand == "+":
    vysledek = prvni_cislo + druhe_cislo
  elif operand == "-":
    vysledek = prvni_cislo - druhe_cislo
  elif operand == "*":
    vysledek = prvni_cislo * druhe_cislo
  elif operand == "/":
    # Pokud je `druhe_cislo` nula, následující řádka vyhodí `ZeroDivisionError`
    vysledek = prvni_cislo / druhe_cislo
  else:
    # Vstupem je operand, se kterým neumíme počítat, nebo nějaký nesmysl
    # S nesmyslem počítat také neumíme, takže vyhodíme `ArithmeticError`
    # Volba výjimky je ale na nás, vhodný by mohl být i `SyntaxError`
    raise ArithmeticError

except ValueError:
  # Zachytili jsme `ValueError` z načítání čísel
  print("Jedno z čísel bylo špatně zadané. Musíš být pečlivější.")
except ZeroDivisionError:
  # Tady jsme zachytili dělení nulou
  print("Nemůžeš dělit nulou!")
except ArithmeticError:
  # Tady jsme zachytili `ArithmeticError`, který program vyhodí
  # v případě špatně zadaného operátoru
  print("Tuhle operaci provést neumím.")
else:
  # Else větev ve spojení s `try` blokem proběhne pouze, pokud v `try` bloku
  # nenastala žádná vyjímka
  print(prvni_cislo, operand, druhe_cislo, "=", vysledek, sep=" ")
finally:
  # Tohle proběhne "nakonec", ať už k nějaké vyjímce došlo nebo ne
  print("Děkuji za použití této skvělé kalkulačky")

Toto je stránka lekce z kurzu, který probíhá nebo proběhl naživo s instruktorem. Přejít na stejnou lekci v kurzu pro samouky.