Nauč se Python > Kurzy > Python a jeho knihovny > Scraping > Web Scraping

Web Scraping – Řešení [6]

import time

import requests
from bs4 import BeautifulSoup


URL = "https://en.wikipedia.org"
START = "/wiki/Special:Random"


def odstran_zavorky(text):
  hloubka = 0
  v_tagu = False
  vysledek = ""
  for znak in text:
    if v_tagu:
      vysledek += znak
      if znak == ">":
        v_tagu = False
    else:
      if znak == "(":
        hloubka += 1
      elif znak == ")":
        hloubka -= 1
      elif hloubka == 0:
        vysledek += znak
        if znak == "<":
          v_tagu = True

  return vysledek


def najdi_titulek(soup):
  return soup.find(id="firstHeading").text


def najdi_odkaz(soup):
  hlavni_text = soup.find(class_="mw-parser-output")
  for odstavec in hlavni_text.find_all("p"):
    html = odstran_zavorky(str(odstavec))
    odstavec = BeautifulSoup(html, "html.parser")
    for odkaz in odstavec.find_all("a"):
      return odkaz.get("href")


def stahuj(stranka):
  navstivene = set()
  while True:
    if stranka in navstivene:
      break
    navstivene.add(stranka)

    odpoved = requests.get(URL + stranka)
    odpoved.raise_for_status()

    soup = BeautifulSoup(odpoved.text, "html.parser")
    print(najdi_titulek(soup))

    stranka = najdi_odkaz(soup)
    if not stranka:
      break

    time.sleep(1)


if __name__ == "__main__":
  stahuj(START)

Toto je stránka lekce z kurzu, který probíhá nebo proběhl naživo s instruktorem.