Nauč se Python > Kurzy > Hadí workshop @CodeWeekEU > Had > Logika hry Had

Logika hry Had – Řešení [0]

from pathlib import Path

import pyglet

TILE_SIZE = 64
TILES_DIRECTORY = Path('snake-tiles')

class State:
  def __init__(self):
    self.food = [(2, 0), (5, 1), (1, 4)]
    self.snake = [(0, 0), (1, 0)]

  def move(self):
    old_x, old_y = self.snake[-1]
    new_x = old_x + 1
    new_y = old_y
    new_head = new_x, new_y
    self.snake.append(new_head)
    del self.snake[0]

red_image = pyglet.image.load('apple.png')
snake_tiles = {}
for path in TILES_DIRECTORY.glob('*.png'):
  snake_tiles[path.stem] = pyglet.image.load(path)

window = pyglet.window.Window()

state = State()

@window.event
def on_draw():
  window.clear()
  pyglet.gl.glEnable(pyglet.gl.GL_BLEND)
  pyglet.gl.glBlendFunc(pyglet.gl.GL_SRC_ALPHA, pyglet.gl.GL_ONE_MINUS_SRC_ALPHA)
  for x, y in state.snake:
    source = 'end'   # (Tady případně je nějaké
    dest = 'end'    # složitější vybírání políčka)
    snake_tiles[source + '-' + dest].blit(
      x * TILE_SIZE, y * TILE_SIZE, width=TILE_SIZE, height=TILE_SIZE)
  for x, y in state.food:
    red_image.blit(
      x * TILE_SIZE, y * TILE_SIZE, width=TILE_SIZE, height=TILE_SIZE)

def move(dt):
  state.move()

pyglet.clock.schedule_interval(move, 1/6)

pyglet.app.run()

Toto je stránka lekce z kurzu, který probíhá nebo proběhl naživo s instruktorem.