Nauč se Python > Kurzy > Hadí workshop @CodeWeekEU > Had > Kreslení hada

Kreslení hada – Řešení [4]

from pathlib import Path

import pyglet

TILE_SIZE = 64
TILES_DIRECTORY = Path('snake-tiles')

snake = [(1, 2), (2, 2), (3, 2), (3, 3), (3, 4), (3, 5), (4, 5)]
food = [(2, 0), (5, 1), (1, 4)]

red_image = pyglet.image.load('apple.png')
snake_tiles = {}
for path in TILES_DIRECTORY.glob('*.png'):
  snake_tiles[path.stem] = pyglet.image.load(path)

window = pyglet.window.Window()

@window.event
def on_draw():
  window.clear()
  pyglet.gl.glEnable(pyglet.gl.GL_BLEND)
  pyglet.gl.glBlendFunc(pyglet.gl.GL_SRC_ALPHA, pyglet.gl.GL_ONE_MINUS_SRC_ALPHA)
  for x, y in snake:
    snake_tiles['end-end'].blit(
      x * TILE_SIZE, y * TILE_SIZE, width=TILE_SIZE, height=TILE_SIZE)
  for x, y in food:
    red_image.blit(
      x * TILE_SIZE, y * TILE_SIZE, width=TILE_SIZE, height=TILE_SIZE)

pyglet.app.run()

Toto je stránka lekce z kurzu, který probíhá nebo proběhl naživo s instruktorem.