Nauč se Python > Kurzy > „Experimentální“ začátečnický kurz PyLadies > Hadí workshop (nebo domácí příprava) > Instalace editoru > Nastavení Geditu

Instalace Geditu

Na Linuxu se Gedit instaluje jako ostatní programy:

Fedora
$ sudo dnf install gedit
Ubuntu
$ sudo apt-get install gedit

Používáš-li jiný Linux, předpokládám že programy instalovat umíš. :)

Pro Windows a macOS se Gedit dá stáhnout z domovské stránky.

Nastavení

Gedit se nastavuje v Předvolbách (Preferences).

Číslování řádků

V sekci Zobrazit/View vyber Zobrazovat čísla řádků/Display Line Numbers.

Odsazování

V sekci Editor vyber:

 • Šířka tabulátorů/Tab width: 4
 • Vkládat mezery místo tabulátorů/Insert spaces instead of tabs
 • Povolit automatické odsazování/Enable automatic indentation

Obarvování

Obarvování funguje automaticky, ale způsob obarvování se vybírá podle koncovky souboru – např. .py pro Python.

Proto jakmile v tomhle editoru vytvoříš nový soubor, měla bys ho co nejdřív uložit pod správným jménem.

Nácvik odsazování

Jak už bylo zmíňeno, v Pythonu je důležité, kolika mezerami řádek začíná. Proto se nám bude hodit vědět, jak rychle odsazovat bloky textu. Pojďme si ukázat, jak na to.

Zkopíruj si do editoru tento text:

Ofelie:
Ach princi!
Jak má se Vaše Výsost už tak dlouho?
Hamlet:
Děkují poníženě: skvěle, skvěle, skvěle.
Ofelie:
Mám od vás, princi, stále ještě dárky,
Jež dávno toužím vrátit. Prosím vás,
račte je přijmout teď.
Hamlet:
Kdo? Já? Já nikdy
vám nedal nic.
Ofelie:
Dal, Výsosti. A spolu s dárky slova
tak rozmilá, že každý z nich
měl jejich vůni. Ta teď vyvanula,
a tak je vracím. Dary nejbohatší
se mění v trety, když se dárce mračí.
Zde, Výsosti.

(úryvek ze hry Hamlet, napsal W. Shakespeare, překlad E. A. Saudek)

Tenhle text není moc přehledný, tak ho zkusíme poodsazovat, aby vypadal takhle:

Ofelie:
  Ach princi!
  Jak má se Vaše Výsost už tak dlouho?
Hamlet:
  Děkují poníženě: skvěle, skvěle, skvěle.
Ofelie:
  Mám od vás, princi, stále ještě dárky,
  Jež dávno toužím vrátit. Prosím vás,
  račte je přijmout teď.
atd.

Abys odsadila jeden řádek, nastav kurzor na začátek řádku a stiskni klávesu Tab. Každým stisknutím řádek odsadíš o 4 mezery.

Odsadíš-li moc, pomocí Shift+Tab odsazení zmenšíš.

Chceš-li odsadit víc řádků najednou, všechny je vyber a stiskni Tab. I výběr můžeš „od-odsadit“ pomocí Shift+Tab.

A to je vše! Teď máš nejen nastavený editor, ale umíš ho i používat.


Toto je stránka lekce z kurzu, který probíhá nebo proběhl naživo s instruktorem. Přejít na stejnou lekci v kurzu pro samouky.