Nauč se Python > Materiály > Začátečnický kurz > Funkce & Řetězce > Řetězce

Řetězce – Řešení [4]

def zamen(retezec, pozice, znak):
    """Zamění znak na dané pozici

    Vrátí řetězec, který má na dané pozici daný znak;
    jinak je stejný jako vstupní retezec
    """

    return retezec[:pozice] + znak + retezec[pozice + 1:]