Nauč se Python > Materiály > Jak přidat kurz na Nauč se Python > Přidání kurzu > Lokální instalace Nauč se Python

Lokální instalace Nauč se python

K přidání kurzu nejdřív člověk potřebuje vlastní, lokální instalaci webové aplikace Nauč se Python.

Příprava

První věc, kterou budeš potřebovat, je Python, a to alespoň ve verzi 3.6. Pokud zrovna danou verzi Pythonu nainstalovanou nemáš, můžeš postupovat podle návodu na instalaci Pythonu.

Druhá věc, kterou budeš potřebovat, je Git – pokud nemáš ten, můžeš postupovat podle návodu na instalaci Gitu.

Poslední věc, kterou potřebuješ, už není žádný program, ale pár schopností. Je potřeba, aby jsi uměl/a pracovat s příkazovou řádkou (terminálem) a s Gitem. Vše potřebné si můžeš připomenout v návodu na používání terminálu, respektive v návodu na používání Gitu.

Instalace

Nauč se Python používá k definici závislostí Pipenv, který si nejspíš budeš muset doinstalovat. Postupovat můžeš podle návodu na instalaci Pipenvu.

Po instalaci si musíš naklonovat repozitář, ze kterého se Nauč se Python vykresluje. To uděláš tímto příkazem:

$ git clone https://github.com/pyvec/naucse.python.cz

Poté přepni adresář do naklonovaného repozitáře:

$ cd naucse.python.cz

Zbývá už jen nainstalovat závislosti, to uděláš pomocí následujícího příkazu, který za tebe zároveň i vytvoří virtuální prostředí.

$ pipenv install

Spuštění

Nauč se Python jde pustit ve dvou režimech. První režim vykresluje každou stránku pokaždé znova – hodí se na vývoj, aby byly všechny změny okamžitě vidět. Pustí se následovně:

$ pipenv run naucse serve
 * Running on http://0.0.0.0:8003/ (Press CTRL+C to quit)
 * Restarting with stat
 * Debugger is active!
 * Debugger PIN: 256-270-314

V ukázce vidíš rovnou i příklad toho, co to vypíše – zajímá tě jen adresa, zde http://0.0.0.0:8003/ (u tebe se může lišit). Když si ji zkopíruješ a otevřeš ve webovém prohlížeči, uvidíš vlastní běžící Nauč se Python.

Druhý režim nejdříve vykreslí všechny stránky a až poté ti je zobrazí – hodí se spíše na kontrolu toho, že se při vývoji nic nepokazilo. Pustí se následovně (pozor, nějakou chvíli to trvá):

$ pipenv run naucse freeze --serve
Generating HTML...
 * Running on http://127.0.0.1:8003/ (Press CTRL+C to quit)

Když odnaviguješ například do seznamu kurzů, je možné, že tam nebudou všechny. To jsou kurzy, které se vykreslují z jiných forků, které jsou na lokálním prostředí automaticky vypnuté.