Nauč se Python > Kurzy > Linuxová administrace > Kontejnery a Automatizovaná konfigurace > Zápis – Syscalls, kontejnery

Zápis – Syscalls, kontejnery

"šipečky", >>

Přesměrování a přidávání už znáš:

$ echo "Ahoj" > pozdrav
$ cat pozdrav
Ahoj
$ echo "Zdravim" >> pozdrav
$ cat pozdrav
Ahoj
Zdravim

heredoc

Slouží k zapsání (zpravidla) z víceřádkového textu jako hodnoty. Za dvě šipečky napiš END, pak můžeš psát víceřádkový text, a až ho budeš chtít předat na standardní vstup cat, napiš END a zmáčkni klávesu Enter. Místo END můžeš použít libovolný řetězec, který pak zopakuješ na konci zadané hodnoty.

$ cat << END
...
ABCD
efgh
END

Existují i tři šipečky: To, co za ně napíšeš, se předá na standardní vstup programu.

$ cat <<< "Abcdef"
Abcdef

Je to výhodné, pokud chceš předat na standardní vstup proměnnou prostředí.

$ cat <<< "$HOME"
/home/user

syscalls

Linuxové jádro, anglicky kernel

 • přepíná mezi běžícími procesy, aby to vypadalo, že běží všechny najednou
 • zprostředkovává např. otevírání souborů
  • komunikace probíhá voláním funkcí, zavolá se funkce otevírání souborů, a vrátí číslo (file descriptor)
  • dostane vstup programu: "chci přečíst 20 bajtů ze souboru 3" - pošle je.
+--------+  +--------+
|    |  |    |
| proces |  | proces |
|    |  |    |
+---+----+  +----+---+
  ^       ^        +------------------+
  |       |        |         |
  |       |        | Soubory na disku |
  v       v        |         |
+---+--------------+---+      +------------------+
|           |          |
|    jádro     |-------------------+
|           |
+----------------------+

Nakresleno pomocí: http://asciiflow.com/

sledování syscalls pomocí strace

strace vypíše všechna systémová volání, které daný program používá. Nástroj strace se používá se jménem nějakého programu, použij ho s příkazem echo.

$ strace echo
execve("/usr/bin/echo", ["echo"], 0x7ffed87ac530 /* 59 vars */) = 0
brk(NULL)                = 0x564fe1290000
arch_prctl(0x3001 /* ARCH_??? */, 0x7ffd4c975070) = -1 EINVAL (Invalid argument)
access("/etc/ld.so.preload", R_OK)   = -1 ENOENT (No such file or directory)
openat(AT_FDCWD, "/etc/ld.so.cache", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
fstat(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=109457, ...}) = 0
mmap(NULL, 109457, PROT_READ, MAP_PRIVATE, 3, 0) = 0x7fdbbd5a9000
close(3)   
...
+++ exited with 0 +++

Na začátku výpisu je execve (spusť program) mimo jiné s argumenty:

 • jméno spustitelného souboru
 • argumenty příkazové řádky

Trochu dál následuje volání openat/open, kde dostane to jméno souboru, mód otevření jako argumenty, a návratová hodnota je file descriptor (číslo souboru). read(3, [...]), [...] dostane jako argument jméno souboru a místo v paměti, které se má použít. Jádro to místo v paměti přepíše obsahem souboru, a vrátí počet přečtených bajtů. Nakonec se zavolá close(), s číslem souboru k uzavření, kde 1 je standardní výstup, a 2 je chybový výstup. Je to ta nízká úroveň, na které procesy komunikují s jádrem.

Můžeš se i podívat na něco složitějšího jako strace python. Výstup je o dost delší. Pokud zmáčkneš nějaké klávesy, ve výstupu bude vidět volání read, jak se načítají jednotlivé znaky z terminálu. Zmáčknutím CTRL + C se zruší strace.

K čemu to může být dobré? Občas se hodí vědět například, které soubory program otevírá.

Kontejnery

Když vývojář naprogramuje nový program, na jeho počítači to zpravidla funguje dobře. Až ho má hotový a chce se o něj podělit s kolegy, dost často zjistí, že to u kolegů neběží, protože v /etc/něco zapomněl poslat určitý konfigurační soubor. Tento problém se stává natolik často, že zasloužil si vlastní vtip: works on my machine. To systémovým administrátorům vadí a kontejnery mají za cíl to řešit.

Kontejnery řeší izolaci prostředí, a taky zajišťují sjednocené prostředí pro tvůj program. Na všech systémech poběží stejně.

Jak je to možné? Kontejner ti nedodá jen program, on dodává celý souborový systém se všemi knihovnami, zabalený pěkné do jednoho souboru. Potom řekne linuxovému jádru: já jsem speciální proces a můj kořenový adresář (/) nebude celý ten disk, ale jen určený adresář. Pro tento proces adresář / bude obsahovat úplně jiné soubory, než pro zbytek systému. Podle toho, jaký má kořenový adresář, interpretuje si ostatní cesty, o které si tvůj program řekne. Co to znamená? Můžeš vzít tento kousek souborového systému, ten obraz disku s programem a poslat ho jinam. Nemusíš se dál starat o nastavení /etc/, protože to nastavení bude stejné všude, kde někdo spustí daný kontejner. Tato vlastnost kontejnerů umožňuje jejich distribuci.

Má to další využití! Pokud nějakému programu nevěříš stoprocentně a nechceš, aby ti napáchal problémy v počítači, můžeš ho spustit v kontejneru, který zařídí, že se ty vrstvy odizolují. Takový proces, cokoli by se snažil provést, provede jen v izolovaném prostředí kontejneru.

Kvůli výše popsaným vlastnostem je to i dost složitější. V kontejneru se můžou izolovat nejen soubory a souborové systémy, ale i uživatelé. Uživatel číslo 0, tj. root může být jiný pro systém, a jiný pro proces kontejneru. To znamená, že můžeš zařídit: uživateli hanka dej č. 0, dej mu všechna práva v tom kontejneru a ten si může dělat systémová nastavení, ale ven se nedostane. Můžeš změnit síťování - nastavit, že proces nemůže komunikovat s Internetem, ale jen s nějakými jinými programy, se kterými mu to dovolíš. Můžeš určit hranici zásob, které proces smí spotřebovat, např. max. 2kB paměti, a pokud bude chtít víc, tak ho systém ukončí. Nebo spustit program na maximálně 5 vteřin, a pokud bude chtít víc, ukončí se.

Teoreticky by tedy kontejnery měly být bezpečné: mají svůj vlastní píseček a neměly by sahat na zbytek systému.

Díky kontejneru můžeš vzít program a dát ho na další systém. Zde bývá problém, protože operační systémy bývají velké. Představ si, že všechny knihovny, co máš na počítači, potřebuješ mít stejně, aby program fungoval, tzn. musí být součástí kontejneru. Nemůžeš prostě použít základní knihovnu C z hostitelského počítače: všechno kromě jádra se musí nakopírovat do kontejnerů. Teď si představ, že máš na počítači 10 různých služeb, tři databáze, dva webové servery a aplikaci, a pro každý druh této služby potřebuješ mít zvlášť celý souborový systém. Je toho celkem hodně.

overlayfs

A proto docker používá tzv. overlayfs. Ukazovali jsme si, jak fungují souborové systémy (TODO: link na lekci o FS) a že existuje spousta jejich druhů.

Jeden ze způsobu, jak zařídit souborový systém, je overlayfs. Je zvláštní v tom, že má data uložená ve dvou souborových systémech pod ním. (Analogie se šifrovaným diskem).

overlayfs funguje tak, že jsou dvě vrstvy:

 • první - základní souborový systém (např. adresář na disku), pouze pro čtení
 • druhá - zde se ukládají změny (rozdíl oproti základnímu systému)

Soubor se hledá nejprve na druhé vrstvě, a pokud se tam najde, přečte se z ní. Pokud se nenajde, přečte se z první vrstvy. Základ je jen pro čtení a nemění se, a všechny zápisy jdou do druhé vrstvy.

Paralela se změnami v zákonech: Existuje základní zákon, který se nemění. Pokud vznikne potřeba změnit určitý paragraf v určitém odstavci, zveřejňuje se aktualizace toho paragrafu. A pokud se chceš tímto zákonem řídit, musíš se podívat do obou dokumentů.

K čemu to je dobré? Když máš ten systém, na němž má běžet 10 kontejnerů, z nichž 3 jsou databáze a 2 webové servery, můžeš mít jeden základ pro všechny, a pak nad tím můžeš použít několik overlays. Představ si, že jedna z webových aplikací je napsaná v knihovně Flask a druhá v Djangu. Vezmeš tak základní webový server, postavíš nad tím overlay a nainstaluješ si tam Django. Pak vezmeš ten základ, a postavíš něco jiného. Základ můžeš sdílet mezi několika kontejnery.

// zde byl obrázek na tabuli, ale nemám ho k dispozici :(//

Docker

Docker je jedna z implementací kontejnerů. Je to první produkt, který se úspěšně prosadil v oblasti kontejnerizace a pro spoustu společností je dnes synonym pro kontejnery. Existují ale i jiné technologie, které dělají v podstatě to samé.

Podívejme se webovou stránku jménem Docker Hub. Jsou zde ke stažení obrazy kontejnerů.

Podíváme se na kontejner s httpd.

 • Jaký je rozdíl mezi instalaci programu do systému (např. z repozitáře linuxové distribuce) a instalaci jako obraz Docker?

Instalace do systému samozřejmě bude fungovat. Ale když si to nainstaluješ do jiného systému, tak to bude fungovat jinak. Základní nastavení programu na Fedoře je jiné než na Ubuntu. Když pak budeš chtít ten program odinstalovat ze systému, on po sobě uklidí nebo ne - záleží, jak je napsaný. Za to když to spustíš z kontejneru, je tam vždy stejný operační systém a celé nastavení bude stejné, ať už ho spustíš na Fedoře, Ubuntu nebo jiném systému. Odstranění kontejneru zajistí, že se se vždy uklidí všechno, co s tím programem souviselo.

Má to blízko k virtuálnímu počítači. Hlavní rozdíl je v tom, že virtuální počítač používá procesy, které se navenek tváří jako procesor, disk atd. Má vlastní systém a vlastní procesy. U Dockeru se ty věci používají v rámci systému, na kterém to spouštíš. V tomhle se Docker spíš podobá virtuálnímu prostředí (jako to, které používáš pro izolaci Pythonu na svém počítači).

Instalace docker

Pokud používáš Fedoru 31, podívej se na podman v návodu níže.

Pro ostatní distribuce platí tento postup. Nainstaluj si balíček docker a pusť docker daemon. Daemon se pustí:

sudo systemctl start docker

Když budeš spouštět příkazy docker ..., bude po tobě pravděpodobně chtít to spustit jako uživatel root. Ten pak komunikuje s docker daemonem .

Raději se ale přidej do skupiny docker.

$ sudo usermod -a -G docker $(whoami)
$ su - $(whoami)

S nainstalovaným dockerem můžeš stáhnout obraz httpd z Docker Hubu:

$ docker pull httpd
(... stahování vrstev ...)

Instalace podman

Jedná se o implementaci typickou pro Fedoru. Na rozdíl od docker nepotřebuje práva roota a pro naši potřebu to bude fungovat stejně.

$ sudo dnf install podman
$ podman pull httpd

Obraz a kontejner

Příkaz pull stáhl spoustu blobů. To jsou jednotlivé vrstvy. Pokud už nějakou máš staženou z dřívějška, rovnou se použije, nebude se stahovat podruhé.

Než se podíváme na httpd, začneme s jiným operačním systémem. Stáhni například Ubuntu. Pokud sis instalovala podman, vyměň docker v příkazech níže za podman.

$ docker run -it ubuntu
root@934745e0585a:/#

Příkaz výše stáhne a spustí příkazovou řádku z kontejneru Ubuntu.

Tam si zkus spustit:

root@934745e0585a:/# cat
abc
abc

Vše funguje, jak má.

Otevři si v jiném terminálu (svého systému) příkaz htop a pomocí F5 si zobraz stromový výpis. Ve výpisu najdeš běžící proces cat z toho kontejneru.

Pokud bys to samé udělala ve virtuálním počítači, najdeš jen jeden proces, který dělá virtuální procesor, ale už ne procesy, které se na něm spouští.

Proto je možné např. ukončit proces v kontejneru z hlavního systému. Kontejner ale vidí jiný souborový systém - podívej se do /home - bude nejspíš prázdný. Když se pokusíš použit příkaz ping v kontejneru, zjistíš, že tady není a musí se doinstalovat. Na obyčejném Ubuntu by ovšem byl k dispozici. Systém určený pro kontejnery je „ořezaný“ – mnohem menší než "plná" distribuce. Všechno, co systémový administrátor potřebuje, aby mu běžely konkrétní služby, ale může bez problémů doinstalovat. Údržba takového systému je pak mnohem méně náročná než velkého „kombajnu“. Čím méně nainstalovaných programů v kontejneru, tím bezpečnější by to mělo být.

Pro vyskočení z ubuntí příkazové řádky stačí ukončit terminál, například příkazem exit.

Vypiš seznam všech stažených obrazů:

$ docker images
REPOSITORY     TAG         IMAGE ID      CREATED       SIZE
httpd        latest       2ae34abc2ed0    13 days ago     165MB
ubuntu       latest       775349758637    5 weeks ago     64.2MB

Image, neboli obraz, je obraz disku nějakého toho systému, tzn. overlay. Kdy uděláš nový kontejner, tzn. použiješ příkaz run:

 • vezmou se informace z toho obrazu,
 • nad tím se vytvoří vrstva na to, co se uloží na tom kontejneru, kdybys změnila nějaké soubory
 • pustí se nějaký program, v našem případě bash.

Vypiš seznam všech právě běžících kontejnerů. Pokud ti právě běží Ubuntu, uvidíš ve výpisu něco podobného:

$ docker ps
CONTAINER ID    IMAGE        COMMAND       CREATED       STATUS           PORTS        NAMES
c9f835211bbb    ubuntu       "/bin/bash"     39 seconds ago   Up 38 seconds                  focused_khayyam

Vypiš seznam všech kontejnerů, které máš na disku (i těch, které právě neběží):

$ docker ps --all
CONTAINER ID    IMAGE        COMMAND       CREATED       STATUS           PORTS        NAMES
4a523c41344d    ubuntu       "/bin/bash"     10 minutes ago   Exited (0) 2 minutes ago            nostalgic_williams
697cccb2c307    ubuntu       "/bin/bash"     12 minutes ago   Exited (0) 11 minutes ago            jovial_keller

Kontejnery můžeš klidně smazat pomocí:

$ docker rm <container-id>

Obdobně smažeš obrazy:

$ docker image rm <image-id>

Jaký je rozdíl mezi kontejnerem a image?

 • image je obraz disku, nedá se změnit
 • kontejner je proces, běží s informacemi, které obsahuje image; navíc může zapisovat data, může se změnit; je instanci obrazu

Image můžou být sdílené mezi vícero kontejnery. Image se mohu smazat jedině pokud neběží žádný kontejner, který je na nich založeny. Image může být založen i na jiném image, slouží k tomu vrstvy, aby základ systému se dal sdílet a neplýtvalo se místem na disku.

Webový server v kontejneru

$ docker run -it httpd
AH00558: httpd: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 172.17.0.2. Set the 'ServerName' directive globally to suppress this message
AH00558: httpd: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 172.17.0.2. Set the 'ServerName' directive globally to suppress this message
[Sun Dec 13 15:35:46.045992 2020] [mpm_event:notice] [pid 1:tid 139871236002944] AH00489: Apache/2.4.41 (Unix) configured -- resuming normal operations
[Sun Dec 13 15:35:46.057586 2020] [core:notice] [pid 1:tid 139871236002944] AH00094: Command line: 'httpd -D FOREGROUND'

Image httpd je nastaven tak, že nepustí bash, ale spustí přímo server httpd hned na popředí. Nejsou třeba žádní démoni. Jediný úkol toho kontejneru je pustit webový server, a přesně to dělá. Když zrušíš kontejner, všechno v něm se smaže. Říká se, že ideálně v jednom kontejneru by měl běžet jeden proces.

Kontejner můžeš taky spustit s přepínačem -d, čili detached, což znamená, že se spustí na pozadí. Můžeš tak spustit dokonce těch kontejnerů víc.

$ docker run -d httpd
$ docker run -d httpd
$ docker run -d httpd
$ docker run -d httpd

Až je budeš chtít smazat, použij příkazy

$ docker stop <container-ip>
$ docker rm <container-ip>

My se ale chceme podívat do webového serveru, takže spustíme v kontejneru bash:

$ docker run -it httpd bash
root@f0a4bf04ccc6:/usr/local/apache2#

-it říká, že chceš kontejner spustit interaktivně a na popředí, což se nám hodí pro bash.

Podívej se do adresáře htdocs. Je v něm soubor index.html, který obsahuje větu It works!

root@8933505e2865:/usr/local/apache2# ls
bin build cgi-bin conf error htdocs icons include logs modules
root@8933505e2865:/usr/local/apache2# cd htdocs/
root@8933505e2865:/usr/local/apache2/htdocs# ls
index.html
root@8933505e2865:/usr/local/apache2/htdocs# cat index.html 
<html><body><h1>It works!</h1></body></html>

Kontejner teď zavři, napiš do příkazové řádky exit.

Na tu stránku s It works se chceme podívat ze svého opravdového počítače. Proto spusť httpd s přepínačem -p, který nadefinuje porty:

$ docker run -p 8080:80 httpd

Port 80 je port na straně kontejneru, který se zpřístupní na portu 8080 na tvém (hostitelském) počítači. Pokud tedy zadáš do svého prohlížeče adresu localhost:8080 uvidíš stránku It works!.

Dále si zkusíme připojit nějaký vlastní adresář dovnitř souborového systému v kontejneru. Zruš běžící httpd kontejner.

Nejdříve si vytvoř prázdný adresář a v něm soubor index.html.

$ echo Ahoj! > index.html

A teď spusť kontejner s přepínačem -v:

$ docker run -p 8080:80 -v "$PWD":/usr/local/apache2/htdocs/:Z httpd

Někdy na Fedoře je potřeba použít na konci cesty :Z, což ti zpřístupní soubory z domovského adresáře (standardně to totiž je zakázané).

Když teď obnovíš stránku v prohlížeči, uvidíš Ahoj!.

Dockerfile

Existují způsoby, jak udělat nový kontejner, do kterého místo standardního index.html dáš vlastní soubor. Jeden z nich je pomocí souborů Dockerfile.

Vytvoř si Dockerfile (musí být psané s velkým písmenem na začátku). Do toho souboru si zapíšeme, jak takový kontejner vyrobit. Má své vlastní příkazy, jako: začni s kontejnerem A, na tohle místo dej soubor B, doinstaluj balíček C atd.

Uděláme si Dockerfile z httpd, a v něm spustíme jeden příkaz:

FROM httpd
RUN echo Ahoj > /usr/local/apache2/htdocs/index.html

Tím vznikne nový obraz disku, jehož většina je stejná jako u httpd.

Soubor ulož a vytvoř nový image příkazem build s několika argumenty:

 • výsledek se otaguje (-t) jménem mujhttpd,
 • tečka na konci příkazu znamená místo, ve kterém se nachází Dockerfile, který se má použít k vytvoření nového image. Co to udělá? Provedou se postupně všechny příkazy z Dockerfile.
$ docker build -t mujhttpd .
Sending build context to Docker daemon 3.072kB
Step 1/2 : FROM httpd
 ---> 2ae34abc2ed0
Step 2/2 : RUN echo Ahoj > /usr/local/apache2/htdocs/index.html
 ---> Using cache
 ---> 47e1060cde54
Successfully built 47e1060cde54
Successfully tagged mujhttpd:latest

Když teď spustíš svůj kontejner stejně jako před chvíli oficiální httpd, v prohlížeči na svém počítači uvidíš stránku s textem Ahoj!

$ docker run -p 8080:80 mujhttpd

Takový hotový kontejner se dá pak nahrát na Docker Hub.

Jde to dokonce spustit na Windows, kde není linuxové jádro. Vytvoří se v něm virtuální stroj s Linuxem, na němž je možné kontejnery bez problému spustit.


Toto je stránka lekce z kurzu, který probíhá nebo proběhl naživo s instruktorem.