Nauč se Python > Kurzy > Linuxová administrace > Cron & SSH > Zápis – Síť

7. Linuxová administrace - síť

Dnešní sraz předpokládá, že máš aspoň dva linuxové počítače k dispozici. Může to být tvůj operační systém a virtuální stroj, nebo dva virtuální stroje, pokud tvůj operační systém je Windows.

Příklady níže jsou uvedeny pro kombinaci Ubuntu 18.04 (OS) - Fedora 32 (VM).

Sesíťování

Pro připojení na jiný počítač potřebuješ, aby na tom vzdáleném počítači běžel server, na který se dá připojit. Je to program, který poslouchá na internetu na určitém portu, a v případě, že se s ním někdo spojí, dá k dispozici vzdálenou příkazovou řádku. Na svém počítači potřebuješ mít klienta, čili program, který to spojení naváže a zprostředkuje.

Podíváme se na program, který nám umožní propojení dvou počítačů, a to OpenSSH. Měla bys ho mít nainstalovaný na obou počítačích, které chceš propojit.

Do terminálů napiš příkaz ssh --help. Pokud na obou počítačích uvidíš výstup jako níže, máš vše připraveno a můžeš jít na další krok.

$ ssh --help
unknown option -- -
usage: ssh [-46AaCfGgKkMNnqsTtVvXxYy] [-b bind_address] [-c cipher_spec]
      [-D [bind_address:]port] [-E log_file] [-e escape_char]
      [-F configfile] [-I pkcs11] [-i identity_file]
      [-J [user@]host[:port]] [-L address] [-l login_name] [-m mac_spec]
      [-O ctl_cmd] [-o option] [-p port] [-Q query_option] [-R address]
      [-S ctl_path] [-W host:port] [-w local_tun[:remote_tun]]
      [user@]hostname [command]

Instalace OpenSSH - pokud ssh nebylo nalezeno

Některé linuxové distribuce jsou velmi minimalistické. Má to spoustu výhod: jsou to maličké systémy, a tak nepotřebují moc místa. Jsou konfigurovatelné, a tedy je můžeš nastavit pro jedno konkrétní použití, aniž bys "táhla" s sebou plnou palbu grafických klikátek, programovacích jazyků, služeb atd. Tyto systémy, jako Alpine Linux, ti zprostředkují terminál, a další potřebné služby si k nim musíš nainstalovat sama.

Pokud jsi tedy obdržela výstup jako níže, další krok záleží na operačním systému, který máš.

$ ssh --help
ssh not found

Potřebuješ nainstalovat balíček openssh. Instalace probíhá např. takto: Na Fedoře: sudo dnf install <nazevprogramu> Na Debianu/Ubuntu: sudo apt-get install <nazevprogramu> Na Alpine: apk add <nazevprogramu>

Pokud používáš jinou linuxovou distribuci, zjisti na internetu, jak se do ní instalují balíčky.

Program apk/ dnf / apt-get :

 • podívá se do repozitáře balíčků
 • zjistí, že je hledaný balíček k dispozici
 • stáhne archiv s balíčkem a rozbalí ho na disk
 • podívá se, na čem všem tento balíček závisí, ty stáhne a nainstaluje taky

Podívej se, jestli balíček už máš k dispozici: $ ssh --help

Pokud vidíš nápovědu, je vše v pořádku.

Služby, které běží pořád

A co dál, když to je už nainstalované?

 1. Musíš nastartovat server
 2. Říct, že se má spouštět při každém spuštění počítače

sshd je tzv. démon (anglicky daemon), což znamená, že je to speciální program, který běží na pozadí a běží pořád.

Je více způsobů, jak se o takové aplikace starat. Většinou například chceš, aby se takový program nahodil znova, když se z nějakého důvodu vypne. Existují programy, které přesně to pro tebe dělají. Nastartují, ukončují a jinak spravují běžící daemony. Dnes na většině systémů je standardem program systemd, který je správce procesů na tom počítači. Má své příkazy, které je dobré se naučit. Můžeš mu říct, "tento webový server by měl vždy běžet, tak ho spusť". Jedna z jeho nevýhod je, že je velký a dělá hromadu dalších věcí.

Na Fedoře spustíš daemon příkazy:

$ systemctl enable sshd  # umožni nastartování sshd pokaždé, když je spuštěn počítač
$ systemctl start sshd  # nastartuje daemon
$ systemctl status sshd  # ověří status služby

Tohle se spouští jen na serveru - počítači, ke kterému se chceš připojit. Tvůj počítač slouží jako klient, nepotřebuje tedy mít spuštěný daemon.

Protože systemd je velký, na Alpine Linuxu není. Příkazy pro Alpine vypadají takto:

$ rc-update add sshd
$ /etc/init.d/sshd start
$ rc-status

Kde bydlí server?

K serveru se budeme chtít připojit a k tomu budeme potřebovat znát jeho adresu. Každý počítač má svou adresu na síti, což je obdoba poštovní adresy. Zjisti adresu počítače, na který se budeš chtít připojit (ten s rozjetým sshd).

$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
  link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
  inet 127.0.0.1/8 scope host lo
    valid_lft forever preferred_lft forever
  inet6 ::1/128 scope host 
    valid_lft forever preferred_lft forever
2: wlp4s0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default qlen 1000
  link/ether 34:02:86:19:c7:c9 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
  inet 192.168.88.51/24 brd 192.168.88.255 scope global dynamic noprefixroute wlp4s0
    valid_lft 391sec preferred_lft 391sec
  inet6 fe80::13cb:7e81:84f5:e263/64 scope link noprefixroute 
    valid_lft forever preferred_lft forever

V tomto šíleném výpisu pod wlp4s0, což je Wi-Fi spojení (u tebe se může jmenovat jinak), se nachází kouzelné číslo inet 192.168.88.51. Pokud jsi připojena k internetu kabelem, hledej položku začínající písmenem e, např. enp0s3 nebo eth0.

Už znáš cílovou adresu, tak ji zkus "zavolat" ze svého počítače (klienta). ping je standardní nástroj pro vyzkoušení, jestli síťové spojení mezi dvěma počítači funguje. Je to jako ping-pong. Posílá se malý balík dat a čeká, jestli se vrátí z druhé strany.

$ ping 192.168.88.51

(CTRL+C, pokud chceš zastavit) Můžeš volat i jménem:

$ ping github.com

Když nemáš IP adresu... (Alpine Linux)

V Alpine Linuxu ale síť není standardně nastavená. Je to jako když si dáš na dům cedulku s adresou, to ještě neznamená, že ti tam bude i chodit pošta. K tomu, aby se vědělo, že tuto adresu máš zrovna ty, slouží služba/server DHCP. Ten ti řekne "ty budeš 10.11.12.13". Takže budeš potřebovat nastavit síť. Jak se to dělá? Založ si nový soubor /etc/network/interfaces.

Naučíš se používat editor vi, protože to je textový editor, který je na Alpine nainstalovaný. Editor spustíš příkazem: $ vi /etc/network/interfaces

 • editor je přes celou obrazovku, nejsou tam žádná tlačítka, menu a další "rušivé" věci.
 • zmáčknutím i se dostaneme do vkládacího režimu.

Do souboru napiš:

auto eth0
iface eth0 inet dhcp
 • vi ukončíš zmáčknutím klávesy ESC (pro ukončení vkládacího režimu), následně napiš :wq a zmáčkni ENTER.

Aby se změny projevily, je třeba znovu nastartovat síť, což provedeš pomocí příkazu

$ /etc/init.d/networking restart

Teď si to můžeš vyzkoušet:

$ ping github.com

Linuxová administrace

A teď se konečně dostáváme k předmětu kurzu :).

Linuxová administrace je typicky o tom:

 • upravit konfiguraci v textovém souboru
 • restartovat službu

...a máš vystaráno.

Na hlavním PC zadej ssh <ip-adresa-serveru>

Zeptá se tě to na heslo a snaží se připojit k tomu počítači jako ten samý uživatel, jako na tvém hlavním počítači. To asi nebude ono, ten vzdálený počítač má jiné uživatele.

Potřebuješ uživatele, který bude pro tebe dostupný na tvém vzdáleném počítači (serveru). Pojďme ho vytvořit. Na Fedoře:

$ sudo useradd hanka
$ sudo passwd hanka
Changing password for user hanka.
New password:
Retype new password:
passwd: all authentication tokens updated successfully.

Teď zkus se ještě jednou připojit k serveru, tentokrát se jménem uživatele jako v příkladu níže:

$ ssh hanka@<ip-adresa-serveru>
hanka@<ip-adresa-serveru> password: 
[hanka@localhost ~]$

Všimni si, že se změnil prompt. Právě jsi připojena k vzdálenému počítači a cokoliv do toho terminálu napíšeš, provede se vzdáleně.

[hanka@localhost ~]$ echo ~
/home/hanka
[hanka@localhost ~]$ echo ~root
/root

Je dost důležité vědět, na kterém počítači pracuješ. Je dobré mít jiný prompt, protože pak je hezky vidět, na čem zrovna pracuješ.

Celá tato část není dopracovaná. Mám zde problém s právy, protože uživatel vytvořen useradd nepatří do sudoers a neznám heslo svého roota. Chce to učesat pro jednotný postup.

Prompt vzdáleného počítače můžeš změnit jako superuživatel.

# vi /etc/hostname

V souboru pak můžeš přepsat localhost na něco jiného, např. test.

Soubor ulož a zavři (<Esc>:wq). Jak vypadá prompt? Pořád je tam původní localhost. Jak to? Spousta programů typicky funguje tak, že si při spuštění načtou konfiguraci a s tou pak pracují. Musíme jim tedy explicitně říct: "teď si načti novou konfiguraci".

# hostname -F /etc/hostname

Můžeš taky nastavit hostname na jakýkoli řetězec, který se ti líbí: # hostname ahoj

Pokud se teď odhlásíš a příhlásiš do vzdáleného počítače pomocí ssh, uvidíš tam nový prompt.

[hanka@test ~]$ 
[hanka@ahoj ~]$

Nakonec ultimátní test moci nad vzdáleným počítačem: poweroff.


Toto je stránka lekce z kurzu, který probíhá nebo proběhl naživo s instruktorem.