Nauč se Python > Kurzy > Linuxová administrace > Procesy & deskriptory souborů > Zápis – Procesy a soubory

3. Linuxová administrace - Procesy a soubory

Grafické aplikace

Grafické programy se dají spustit nejen z hlavní nabídky aplikací, ale taky z příkazové řádky. Pojďme si to vyzkoušet.

Otevři si příkazovou řádku a napiš do ní některý z následujících příkazů:

$ firefox

nebo

$ gedit

nebo taky

$ gnome-terminal

Takto jsi spustila program. Můžeš mu předat určité parametry navíc, jak to již znáš z negrafických programů. Například:

$ firefox https://github.com

Co všechno se dá takhle nastavit? To ti řekne nápověda:

$ firefox --help
Usage: /usr/lib64/firefox/firefox [ options ... ] [URL]
    where options include:

X11 options
 --display=DISPLAY X display to use
 --sync       Make X calls synchronous
 --g-fatal-warnings Make all warnings fatal

Firefox options
 -h or --help    Print this message.
 -v or --version  Print Firefox version.
 -P <profile>    Start with <profile>.
 --profile <path>  Start with profile at <path>.
 --migration    Start with migration wizard.
 --ProfileManager  Start with ProfileManager.
 --no-remote    Do not accept or send remote commands; implies
           --new-instance.
 --new-instance   Open new instance, not a new window in running instance.
 --UILocale <locale> Start with <locale> resources as UI Locale.
 --safe-mode    Disables extensions and themes for this session.
 -MOZ_LOG=<modules> Treated as MOZ_LOG=<modules> environment variable, overrides it.
 -MOZ_LOG_FILE=<file> Treated as MOZ_LOG_FILE=<file> environment variable, overrides it.
           If MOZ_LOG_FILE is not specified as an argument or as an environment variable,
           logging will be written to stdout.
 --headless     Run without a GUI.
(...)

Proč bys měl(a) spouštět aplikaci jménem z příkazové řádky, když na ni můžeš kliknout v okénkovém prostředí? Hodí se to pro účely automatizace. Pokud znáš jméno aplikace a možnosti jejího rozhraní, můžeš si napsat Bashový skript, který udělá kus únavné rutinní práce místo tebe. Ovšem zjistit skutečné jméno programu pro danou aplikaci (Textový Editor vs. gedit) v praxi většinou znamená hledání na internetu nebo v /usr/share/applications.

Procesy

Proces je synonymum pro běžící program. Jeho vlastnosti jsou:

 • provádí akce
 • pracuje na datech
 • může ukazovat výsledky své činnosti v okénkách nebo příkazové řádce

Každý běžící program má svůj proces. Když si otevřeš několik terminálů, vytvoří se několik procesů pro Bash. Každý má svůj vlastní stav, svou cestu, pamatuje si poslední spuštěný příkaz apod. Jeden proces = jedna instance programu.

Seznamy procesů

Jaké procesy aktuálně běží na tvém systému? To ti řekne příkaz ps:

$ ps
 PID TTY     TIME CMD
 5403 pts/8  00:00:00 bash
 5449 pts/8  00:00:00 ps

Výstup programu je až překvapivě krátký, že? Program ps v základu totiž ukazuje pouze procesy běžící v aktuálním terminálu. S parametrem -a dostaneš všechny aktuálně běžící procesy v systému. Většinou je jich hodně:

$ ps -a
 PID TTY     TIME CMD
 1211 tty1   00:05:53 Xorg
 1413 tty1   00:02:16 gnome-shell
 1510 tty1   00:00:00 ibus-x11
 1740 tty1   00:00:00 gsd-disk-utilit
 1747 tty1   00:00:00 python3
 2394 tty1   00:19:03 firefox
 2451 tty1   00:01:52 Web Content
 (...)

Výpis je uveden v textovém formátu, takže s ním můžeš dál pracovat pomocí nástrojů, které už znáš: cut, grep a dalších.

Hezčí výstup dostaneš, pokud použiješ program top:

$ top

Výpis bude obsahovat tabulku podobnou příkladu níže, která se pravidelně aktualizuje:

 PID USER   PR NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM   TIME+ COMMAND   
 3267 hanka   20  0 2957412 321036 146352 S  2,3 4,1 30:39.88 Web Content 
 1392 hanka   20  0 3726628 295760 145672 S  2,0 3,8 17:12.48 gnome-shell 
 1108 hanka   20  0 714448 196972 164264 S  1,0 2,5 22:04.77 Xorg    
 3053 hanka   20  0 3489236 429100 167936 S  1,0 5,5 15:53.94 Web Content 
 (...)

Co tady vidíš?

 • výpis procesů, které se vejdou na obrazovku
 • procesy jsou seřazeny podle toho, kolik zabírají prostředků (vytížení procesoru)
 • na prvních řádcích bývají typicky grafické aplikace (Chrome, Web Content)
 • asi tam budeš mít nějaký shell - bash, zsh, fish etc.
 • gnome-shell je taky druh shellu, ale grafický - je to plocha, ze které můžeš spouštět programy.
 • Xorg - grafické prostředí, stará se o vykreslování oken

Pro posun ve výpisu použij PgUp/PgDown.

Co znamenají jednotlivé sloupce ve výpisu top?

 1. sloupec PID je číslo procesu (angl. Process ID) – unikátní číslo. Když ho znáš, můžeš proces libovolně ovládat. Jak? Dozvíš se za chvíli.

 2. sloupec USER - vlastník Každý proces patří určitému uživateli, jehož jménem běží. Každý uživatel na počítači má svůj vlastní uživatelský účet, třeba hanka. Kromě toho na všech linuxových počítačích existuje i hlavní systémový administrátor, root, jehož procesy mají plný přístup k celému systému.

 3. PR - priorita: některé procesy jsou důležitější, než ostatní 51 má nižší prioritu 20 má vyšší prioritu Pokud procesy s vyšší prioritou mají zrovna co dělat, provedou své činnosti první v pořadí, před procesy s nižší prioritou.

 4. NI - nice - podobně jako priorita, ale tady to je ve smyslu, jak hezky se tento proces chová k ostatním. Když má něco vysoký NICE, tak upřednostňuje ostatní procesy a běží jen, když není co jiného dělat. Priorita i hodnota nice jsou samostatné vlastnosti procesu.
 5. VIRT, RES, SHR - tyto tři atributy popisují, kolik proces zabírá paměti
 6. S je stav procesu. Ten může být běžící (R) , spící (S) a další
 7. %CPU - procentuální vytížení procesoru
 8. %MEM - procentuální využití paměti
 9. TIME - jak dlouho tento proces už běží. Počítá se ale jen procesorový čas, což znamená, že když proces spí, tak se čas nenavyšuje. Pro příklad: Bash, který většinu času jen čeká na příkaz, nebude mít tento čas moc velký. Pro prohlížeč, který typicky běží dlouho a neustále něco překresluje a stahuje, bude čas větší.
 10. COMMAND - konečně ten samotný příkaz

top ukončíš zmáčknutím klávesy Q.

Ovládání procesů

PID, číslo procesu, je velice důležitý údaj. Již jsme si řekli, že je unikátní.

Úkol: Pokud jsi ukončila běh programu top, opět ho spusť. Zkus najít číslo procesu top, který běží ve tvé příkazové řádce. Budeš na to potřebovat dva terminály. Řešení

 • v jednom běží top
 • ve druhém spusť:
  $ ps -a | grep top
  7590 pts/0  00:00:02 top
  

Jiná možnost je použít:

$ ps aux | grep -w top

Jedna z možností ovládání procesu je ukončit ho. Pamatuješ si z minula, jaký příkaz ukončuje proces? Zkus to v terminálu (tam, kde jsi zjišťovala číslo procesu top): U nás číslo procesu je 7590, u tebe bude jiné!

$ kill 7590

Zkontroluj na druhém terminálu, že se top opravdu ukončil a vidíš opět prompt.

Pokud špatně opíšeš číslo procesu, ukončíš příkazem kill nějaký jiný proces. Může to mít nečekané následky.

Příkaz kill <číslo procesu> “hezky poprosí” proces, aby se ukončil. Funguje to podobně jako CTRL+C. Některé programy na prosbu nereagují; pomocí pouhého kill je neukončíš.

Některé grafické programy jako např. Firefox spouští víc procesů. Pokud se pokusíš ukončit příkazem kill jeden z nich, nejspíš neuvidíš žádný rozdíl. Proces naběhne znovu. Tyto programy radši vypínej tlačítkem :).

Soubory

Disk, terminál a roura

Co je to soubor? Můžeme si sestavit lehce naivní definici: je to něco, z čeho můžeme číst a/nebo do čeho můžeme zapisovat. Shrňme pro přehled:

 • jsou soubory, na kterých můžeš provést oboje (číst i zapisovat) – třeba soubor s programem, který píšeš
 • jsou soubory, které můžeš jen číst – třeba soubor se seznamem uživatelů počítače
 • jsou soubory, do kterých můžeš jen zapisovat,
 • a taky ty, u kterých nemáš právo na ani jedno – třeba soubor, který obsahuje hesla uživatelů.

Se soubory se dají dělat i další operace, než jen čtení a zápis, ale v tomto kurzu se jimi nebudeme zabývat.

Soubory, se kterými máš pravděpodobně největší zkušenosti, jsou uložené na disku. Soubor se nachází na disku pod nějakým jménem a proces si ho může otevřít, přečíst a do něj zapsat. Existují i soubory, které nejsou na disku, ale dá se do nich zapisovat a z nich číst. Podívejme se na program ps. Výsledky programu můžeš zapsat do souboru, například:

$ ps aux > vystup.txt

Tento příkaz se dá přeložit na větu: Bashi, spusť ps aux a řekni mu, aby psal do souboru vystup.txt. ps píše na tzv. standardní výstup (angl. standard output, stdout), a v příkladu výše je výstup nastaven právě na soubor vystup.txt. Kdybys výstup nepřesměrovala, uviděla bys ho v terminálu. Pro program ps se nic nemění, pořád píše do souboru. Terminál je něco, do čeho můžeš zapisovat a z něj číst. Když proces zapisuje do terminálu, můžeš to přečíst na své obrazovce. Proces bash čte přímo ze souboru, v tomto případě z terminálu, znaky které píšeš na klávesnici. Kromě toho je taky do terminálu rovnou vypíše, abys věděla, co jsi napsala. Terminál je tedy taky soubor, i když není na disku.

$ ps aux | grep top

Příkazem výše Bash vytvoří tzv. rouru, do které jeden program (v tomto případě ps) zapisuje, a jiný (u nás grep) čte to, co ten první zapsal. Roura, která programy spojuje, je taky soubor, i když není na disku. Dá se do ní zapisovat a dá se z ní číst.

Teď už známe 3 druhy souborů:

 • uložené na disku
 • terminál
 • roura

Otevřené soubory procesu

Pamatuješ si, co znamená speciální proměnná $$?

$ echo $$
8962

Je to číslo procesu aktuálního Bashe, každý spuštěný Bash ho má jiné.

Existuje program lsof, který ukáže všechny otevřené soubory daného procesu, a ten si právě ukážeme. Každý proces si může otevřít další soubory - to už znáš například z Pythonu - a podíváme se, jak zjistit seznam takto používaných souborů daného procesu. Použití programu je lsof -p <číslo procesu> Vypiš si všechny soubory stávajícího Bashe.

$ lsof -p $$
COMMAND PID USER  FD  TYPE DEVICE SIZE/OFF  NODE NAME
bash  5236 user cwd  DIR  8,1   4096 1310722 /home/user
bash  5236 user rtd  DIR  8,1   4096    2 /
bash  5236 user txt  REG  8,1 1113504 524393 /bin/bash
bash  5236 user mem  REG  8,1  47568 7344943 /lib/x86_64-linux-gnu/libnss_files-2.27.so
bash  5236 user mem  REG  8,1  26376 6032184 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/gconv/gconv-modules.cache
(...)
bash  5236 user  0u  CHR 136,0   0t0    3 /dev/pts/0
bash  5236 user  1u  CHR 136,0   0t0    3 /dev/pts/0
bash  5236 user  2u  CHR 136,0   0t0    3 /dev/pts/0
bash  5236 user 255u  CHR 136,0   0t0    3 /dev/pts/0

Jak vidíš, je to poměrně velká tabulka.

 • COMMAND je jméno programu, který otvírá daný soubor (lsof umí soubory vypisovat i pro víc programů najednou).
 • PID - číslo procesu (náš starý známý)
 • USER - uživatel, jehož jménem proces běží
 • FD je zkratka pro file descriptor, což je číslo otevřeného souboru. Toto číslo nás bude dnes nejvíc zajímat
  • cwd - speciální hodnota pro aktuální adresář (current working directory) – tahle hodnota se dá změnit pomocí cd
  • rtd - kořenový adresář (root directory) - mělo by to být /
  • txt - kód samotného programu (každý program musí být uložený někde na disku. Když ho pustíš jako proces, systém soubor přečte a provede)
  • mem - soubory v paměti
  • 0u - 0 a dál - otevřené soubory včetně písmenka pro mód, např.:
   • 1u - otevřeno pro R i W
   • 1r - otevřeno pro čtení (R)
   • 1w - otevřeno pro zápis (W)
 • TYPE
  • DIR - adresář
  • CHR - normální soubor
 • DEVICE - číslo zařízení (disku), na kterém soubor je
 • SIZE/OFF - velikost
 • NODE - číslo souboru (unikátní v rámci DEVICE)
 • NAME - jméno souboru

Terminál jako soubor

Soubor, který má Bash otevřený jako 0u, 1u a 2u, je (za normálních okolností) terminál, ve kterém Bash běží. Zjisti z výstupu výše, který to je. V našem příkladu je to /dev/pts/0, u tebe může být jméno jiné.

Jak už víš, terminál je soubor, do kterého můžeš zapisovat. Otevři si další okno terminálu a zadej následující příkaz. (Za /dev/pts/0 doplň „svoje“ jméno terminálu):

$ echo abc > /dev/pts/0

Všimni si, že se abc objeví ve druhém terminálovém okénku!

Když znáš jméno souboru a víš, jak se do něj dostat (znáš cestu), můžeš do něj zapisovat. Soubor pro terminál není zas tolik zvláštní: jakmile znáš jméno, můžeš do něj zapisovat jako do jakéhokoli jiného souboru.

Procvičování v Pythonu

Procvičme si to trochu v Pythonu. Budeš potřebovat textový editor a dva terminály (budeme na ně dále odkazovat pomocí písmen A a B).

Budeme používat Python, který je zabudovaný přímo v systému. Nevytvářej/neaktivuj si virtuální prostředí – pracuješ na virtuálním stroji, to úplně stačí.

V obou terminálech se přepni do adresáře, do kterého ukládáš soubory pro dnešní lekci. (Případně si ho předem vytvoř.)

Otevři si textový editor. Vytvoř a ulož soubor soubory.py, do něhož napiš tento kód:

# soubory.py
# modul, kde jsou zpřístupněné služby operačního systému
import os  
import time

# číslo právě běžícího procesu (ne Bashe, ale Pythonu)
# Pokaždé, když spustíš soubory.py v příkazové řádce, se toto číslo změní
print(os.getpid())

time.sleep(600)

V terminálu A spusť soubory.py.

(venv)$ python soubory.py
17342

Mělo by se ti vypsat číslo procesu (jiné, než v našem příkladu).

V terminálu B pusť příkaz:

$ lsof -p <číslo procesu z terminálu A>
COMMAND PID USER  FD  TYPE DEVICE SIZE/OFF  NODE NAME
python 6503 user cwd  DIR  8,1   4096 1310722 /home/user
python 6503 user rtd  DIR  8,1   4096    2 /
python 6503 user txt  REG  8,1 4873376 5773466 /usr/bin/python3.7
python 6503 user mem  REG  8,1 11531024 5773943 /usr/lib/locale/locale-archive
python 6503 user mem  REG  8,1 1700792 7344916 /lib/x86_64-linux-gnu/libm-2.27.so
python 6503 user mem  REG  8,1  116960 7345025 /lib/x86_64-linux-gnu/libz.so.1.2.11
(...)
python 6503 user  0u  CHR 136,0   0t0    3 /dev/pts/0
python 6503 user  1u  CHR 136,0   0t0    3 /dev/pts/0
python 6503 user  2u  CHR 136,0   0t0    3 /dev/pts/0

Vidíš výpis programu python? Skvěle, pojďme o kousek dál.

Do soubory.py dopiš tento kus kódu, který otevře soubor.

# soubory.py
# modul, kde jsou zpřístupněné služby operačního systému
import os  
import time

# číslo právě běžícího procesu (ne Bashe, ale Pythonu)
# pokaždé, když spustíš soubory.py v příkazové řádce, se toto číslo změní
print(os.getpid())

with open("soubory.py") as soubor:
    time.sleep(600)

Po uložení souboru ukonči program v terminálu A (CTRL+C) a spusť ho znovu. Do terminálu B zadej aktualizovaný příkaz lsof -p <číslo procesu>. Podívej se na poslední řádek výpisu. Vidíš tam něco nového?

$ lsof -p 6604
(...)
python 6604 user  3r  REG  8,1   333 1314091 /home/user/bash/03/soubory.py

Měl by přibýt záznam o soubory.py s číslem 3r.

Řekla jsi Pythonu, aby otevřel pro čtení soubor s vlastním programem. Protože příkaz lsof vypíše otevřené soubory procesu, vidíš ve výsledcích nově výsledek této operace.

Zatím všechno v pohodě? Tak otevři jeden soubor pro čtení a nějaký jiný pro zápis. Změn svůj skript na příklad níže.

# soubory.py
# modul, kde jsou zpřístupněné služby operačního systému
import os  
import time

# číslo právě běžícího procesu (ne Bashe, ale Pythonu)
# pokaždé, když spustíš soubory.py v příkazové řádce, se toto číslo změní
print(os.getpid())

with open("soubory.py") as soubor:
  with open("jiny.txt", "w") as fd2:
    time.sleep(600)

Ukonči běh předchozího programu v terminálu A (CTRL+C) a spusť soubor ještě jednou. V terminálu B spusť aktualizovaný příkaz lsof.

$ lsof -p 6904
python 6904 user  0u  CHR 136,0   0t0    3 /dev/pts/0
python 6904 user  1u  CHR 136,0   0t0    3 /dev/pts/0
python 6904 user  2u  CHR 136,0   0t0    3 /dev/pts/0
python 6904 user  3r  REG  8,1   373 1314108 /home/user/bash/03/soubory.py
python 6904 user  4w  REG  8,1    0 1314053 /home/user/bash/03/jiny.txt

Ve sloupci FD vidíš malé r, w, u - pro čtení, zápis a oboje.

Python nám v mnohém pomáhá, ale taky vzdaluje od systémové vrstvy. Pythonní objekty nejsou přesně totéž jako způsob, jakým soubory zpracovává operační systém. My se chceme podívat, jak funguje vevnitř operační systém, nikoliv Python. Proto si otevři tyto soubory ještě jednou pomocí modulu os, který je pro to přímo dělaný.

Zaměň celý blok s with za tento kus kódu:

soubor1 = os.open("soubory.py", os.O_RDONLY)
soubor2 = os.open("jiny.txt", os.O_WRONLY)
print(soubor1, soubor2)
time.sleep(600)

Takto upravený program spusť v terminálu A. Kromě nového čísla procesu bys měl(a) vidět na dalším řádku dvě čísla. U nás jsou to 3, 4.

(venv)$ python soubory.py
19257
3, 4

V terminálu B spusť opět příkaz lsof s novým číslem procesu a podívej se na dva poslední řádky. FD otevřených souborů odpovídá číslům z terminálu A. Funkce os.open() vrací číslo souboru. Každý otevřený soubor je očíslovaný, a podle tohoto čísla můžeš s ním pak pracovat.

Poznámka pro zvídavé: pod složitým os.O_RDONLY a os.O_WRONLY se skrývají jenom číselné konstanty 0 a 1. Je tomu tak proto, že v UNIXových operačních systémech se systémové operace (např. open) modifikují pomocí číselných konstant, kterým byla pro lepší čitelnost přiřazena jednoduchá, krátká jména.

Pokud otevřeš pomocí pythonní funkce open neexistující soubor pro zápis, funkce soubor vytvoří a otevře ho. Oproti tomu systémová funkce os.open() ho nevytvoří, ale zahlásí chybu. Pokud se ti to stane, můžeš společně s os.O_WRONLY použít os.O_CREAT. Kombinují se pomocí operátoru |:

os.open('jiny.txt', os.O_WRONLY | os.O_CREAT)

Anebo můžeš soubor vytvořit v terminálu pomocítouch jiny.txt.

Přidej do pythonního souboru pod řádky, kde soubory otevíráš, tento řádek:

print(os.read(soubor1, 10))

Tento řádek načte prvních 10 bajtů ze souboru soubory.py a vypíše je do terminálu. V terminálu A spusť soubory.py. V našem případě výstup vypadá takto:

(venv)$ python soubory.py
20019
b'# soubory.'
3, 4

Do souboru můžeš i něco napsat. Přidej za předchozí řádek tento kód, který zapíše 4 písmenka do jiny.txt.

os.write(soubor2, b'abcd\n')

Nezapomeň na konec dát \n, nový řádek, aby se pak text hezky vypisoval. Když teď spustíš program v terminálu A a v terminálu B vypíšeš obsah souboru jiny.txt pomocí programu cat, měl by se ti zobrazit text "abcd".

$ cat jiny.txt 
abcd

Jak víš z kurzu Pythonu, otevřené soubory je dobré vždy na konci manipulace zavřít. Tak to pojď udělat a dokončit ukázkový skript. Na konec, před time.sleep, dopiš:

os.close(soubor1)
os.close(soubor2)

Celou dobu pracuješ se soubory otevřenými pythonním programem, tedy 3 a 4. Určitě tě zajímá, co jsou vlastně 0, 1, 2 ze sloupce FD ve výpisu lsof.

V textovém editoru smaž time.sleep a místo toho dopiš řádky

os.write(1, b'Tohle jde do souboru 1\n')
os.write(2, b'Tohle jde do souboru 2\n')

Jak myslíš, kam se to vypíše? Všechno se to vypíše do terminálu, ve kterém spouštíš skript.

(venv)$ python soubory.py 
7102
3 4
b'# soubory.'
Tohle jde do souboru 1
Tohle jde do souboru 2

Funguje to? Tak zkus přesměrovat výstup soubory.py do jiny.txt:

(venv)$ python soubory.py > jiny.txt
Tohle jde do souboru 2
(venv)$ cat jiny.txt 
Tohle jde do souboru 1
7167
3 4
b'## soubory'

Když se podíváš do souboru jiny.txt, najdeš v něm text Tohle jde do souboru 1.

Pokud to tam máš, připiš do skriptu ještě poslední řádek.

print(os.read(0, 10))

Spusť ho v terminálu A bez přesměrování.

(venv)$ python soubory.py

Teď, když něco napíšeš do terminálu, terminál vypíše prvních 10 bajtů tvého textu.

Standardní vstup, standardní výstup a standardní chybový výstup

Tyto tři soubory, 0, 1 a 2, má každý proces otevřené.

0 je standardní vstup (angl. standard input stream, stdin), čili to, co napíšeš do programu. Normálně mají programy jako standardní vstup terminál, ze kterého jsou spuštěny. Ale může to být i jiný soubor. Podívej se ještě jednou na příkaz ze začátku dnešní lekce.

$ ps -a | grep top

Příkaz grep má jako standardní vstup výstup programu ps -a – konkrétně rouru, do které ps píše. Standardní vstup může být i normální soubor:

grep print < soubory.py

1 je standardní výstup (angl. standard output stream, stdout), čili místo, kam program píše informace, které chce předat světu. Když použiješ ps -a, na standardní výstup dostaneš tabulku s daty všech procesů. echo abc vypíše na standardní výstup text abc. echo abc | wc - echo vypíše na svůj standardní výstup 4 písmenka, wc na svém standardním vstupu ty 4 znaky dostane.

2 je standardní chybový výstup (angl. standard error stream, stderr), což je místo, kam programy píší chybové hlášky. Často to bývá stejný terminál jako stdout, ale přesměrovává se samostatně. Příklad:

$ cp a b    
cp: cannot stat a no such file or dir

Soubor a neexistuje, a proto dostaneš chybovou hlášku.

Když přesměruješ standardní výstup do souboru, pořád se chybová hláška objeví v terminálu. Zkus:

$ cp a b > jiny.txt
cp: cannot stat a no such file or dir

Proč je to tak? Zápisem > přesměruješ jen stdout (1), nikoli stderr (2). Zobáček > přesměrovává pouze standardní výstup, zatímco chybový výstup se běžně nepřesměrovává. A k čemu je to užitečné?

Na standardní výstup programy většinou píšou výsledky své práce v nějakém formátu, který se pak dá automaticky zpracovat. Když nastane chyba, program ji ohlásí, ale ohlásí ji na jiném místě, než vypíše výstup, aby nekazil další zpracování. Třeba grep z příkladu ps -a | grep top výše pak nevidí chybové hlášky, jelikož čte jen stdout, nikoli stderr.

Vraťme se na chvíli k Pythonu.

V terminálu A spusť skript.

(venv)$ python soubory.py
7305
3 4
b'## soubory'
Tohle jde do souboru 1
Tohle jde do souboru 2

Měly by se ti vypsat všechny tyto informace na terminál.

A co se stane, když přesměruješ výstup programu a pak zmáčkneš Ctrl+C?

$ python soubory.py > jiny.txt
Tohle jde do souboru 2
Traceback (most recent call last):
 File "soubory.py", line 21, in <module>
  print(os.read(0, 10))
KeyboardInterrupt

Výstup – všechno kromě chybového výstupu – je v souboru jiny.txt. Pythonní traceback (popis toho, kde se stala chyba) ale jde do chybového výstupu, tedy stále do terminálu.

Co kdybys ale přece jen chtěla přesměrovat ten druhý, chybový, výstup? Existuje na to speciální operátor 2> - přesměrování souboru číslo 2.

(venv)$ python soubor.py 2> jiny.txt
7388
3 4
b'## soubory'
Tohle jde do souboru 1
^C
(venv)$ cat jiny.txt 
Tohle jde do souboru 2
Traceback (most recent call last):
 File "soubory.py", line 21, in <module>
  print(os.read(0, 10))
KeyboardInterrupt

Můžeš přesměrovat i oboje:

(venv)$ python soubory.py > vystup.txt 2> chyby.txt
^C(venv)$ cat vystup.txt 
Tohle jde do souboru 1
7423
3 4
b'## soubory'
(venv)$ cat chyby.txt 
Tohle jde do souboru 2
Traceback (most recent call last):
 File "soubory.py", line 21, in <module>
  print(os.read(0, 10))
KeyboardInterrupt

Záleží na pořadí > a 2>? Ne. Bash obecně provádí příkazy v pořadí, v jakém je napíšeš.

Pro úplnost si ukážeme, že můžeš přesměrovat i standardní vstup pomocí opačné šipky.

(venv)$ python soubory.py < jiny.txt
7481
3 4
b'## soubory'
Tohle jde do souboru 1
Tohle jde do souboru 2
b'abcd\n jde '

Poslední řádek je vstup načtený ze souboru jiny.txt. Podívej se na soubor 0 ve výpisu lsof. Standardní vstup je nastaven na „opravdový“ soubor na disku.

$ lsof -p 7481
...
python 7481 user 0r REG 253,0 150 299463294 /home/user/bash/03/jiny.txt
...

Výsledek vypsaný do terminálu je stejný jako při přetečení dat rourou, ale soubor otevřený pro standardní vstup bude vypadat trochu jinak.

(venv)$ cat jiny.txt | python soubory.py
7485
3 4
b'## soubory'
Tohle jde do souboru 1
Tohle jde do souboru 2
b'abcd\n jde '

Podívej se na výpis lsof, na soubor číslo 0:

$ lsof -p 7485
...
python 7485 user 0r FIFO 0,12 0t0 1352745 pipe
...

Ono pipe znamená roura.

Programy občas kontrolují, zda jejich výstup je mířen na terminál nebo soubor, a podle toho přizpůsobují i vzhled výstupů. Porovnej u sebe tyto dva příkazy

$ grep abc jiny.txt
$ grep abc jiny.txt | cat

V prvním výstupu bys měla vidět písmenka, které splňují podmínku, červenou barvou. Zatímco když výstup dáš na zpracování dál např. programu cat, grep nepřidá žádné barvičky navíc.

Odbočka pro zvídavé - vstup se může předat i s číslem, o němž chceme, aby ten soubor dostal:

console $ python soubory.py 8< jiny.txt

Soubor jiny.txt se takto předá Pythonu na zpracování jako 8r (když se podíváš do lsof). Jen čísla 0, 1, 2 mají určený význam, ostatní čísla můžeš používat dle libosti.

Zvláštní případ použití je přesměrování některého výstupu do speciálního souboru, který si nepamatuje nic, co se do něj píše. Je to /dev/null.

(venv)$ python soubory.py 2> /dev/null

Celý chybový výstup se "vyhodí do vzduchu", nebude o něm záznam v systému.

Jiný příklad - jsou programy, které píšou do terminálu spoustu výstupu, např. find. Pokud chceš vidět jen problémy, můžeš přesměrovat standardní výstup do /dev/null a v terminálu uvidíš jen chybové hlášení:

$ find /var/cache > /dev/null
$ find: … Permision denied

V některých adresářích můžeš mít tolik souborů, na něž nemáš přístup, že se ti ani nebude chtít o tom číst. Pak si chybový výstup přesměruješ do /dev/null a nemusíš se tím zabývat. $ find /var/cache 2> /dev/null

Přesměrování obojího

Zatím každá věc šla někam jinam, ale zkusíme si oboje přesměrovat do toho samého.

(venv)$python soubory.py > jiny.txt 2>&1
                  ^--- chybový směruje tam, kam první

Kdyby v příkazu nebyl &, výstup se přesměruje do souboru s názvem 1. &1 znamená odkaz na soubor s číslem 1, tedy standardní výstup.

Tady už záleží v jakém pořadí se skládají příkazy, protože tohle fungovat nebude:

             ,-------- 1. přesměruje stderr na stdout, tedy na terminál
             |  ,--- 2. přesměruje stdout do souboru
             v  v
(venv)$python soubory.py 2>&1 > jiny

Proto stderr půjde na terminál a stdout do souboru.

Jak se tvoří procesy? (teoreticky)

Vytvoř si nový pythonní soubor v textovém editoru: procesy.py.

Znáš funkce, které vrací nějakou hodnotu.

print(len(abc))

Funkce len a print se vrátí po zavolání. Existují i funkce, které se nevrací? Ano, například exit()

Když máme funkce, které se nevrátí, a taky funkce, které se vrátí jednou, můžou existovat funkce, které se vrátí víckrát? Zkus:

import os
os.fork()
print("Tohle se stane.")

Věta Tohle se stane. se vypíše dvakrát.

Jak to, že se fork vrací dvakrát? Naklonuje aktuální proces a pokračuje dál už se dvěma samostatnými procesy.

Tyto procesy se liší jen v jedné jediné věci - tím, co vrátí os.fork().

import os
os.fork()
hodnota = os.fork()
print("Tohle se stane.", hodnota)
(venv)$ python procesy.py
Tohle se stane. 1827
Tohle se stane. 0

V jednom procesu je 0, druhé číslo je číslo procesu. Jeden proces, „rodič“, dostal číslo druhého procesu, „potomka", aby ho mohl ovládat. Druhý proces dostal 0, aby poznal že je „potomek".

import os
os.fork()
hodnota = os.fork()
if hodnota == 0:
  print("já jsem dítě")
else:
  print("já jsem rodič")

A teď už ty programy mohou dělat úplně jiné věci.

Spousta programů před forkem často vytvoří rouru, což je soubor, který má dva konce:

 • jeden pro čtení
 • druhý pro zápis

Existuje na to funkce os.pipe(), která rouru vytvoří a vrátí dvojicí hodnot: jeden soubor pro čtení, druhý pro zápis.

import os

r, w = os.pipe()

if hodnota == 0:
  print("já jsem dítě")
  os.close(r)
  os.write(w, bAhoj)
else:
  print("já jsem rodič")
  os.close(w)
  pozdrav = os.read(r, 10)
  print(pozdrav)

Co dělá tento kód? Proces-dítě vypíše, že je dítě a zavře konec roury pro čtení. Pak napíše do konce pro zápis "Ahoj". Proces-rodič vypíše, že je rodič, zavře rouru pro zápis a přečte prvních 10 bajtů z konce pro čtení. Takto si můžou procesy povídat.

Jaký typ mají proměnné r a w? Čísla, jako v příkladech výše. Můžeš to ověřit tím, že si je vypíšeš po vytvoření roury příkazem print(r, w).

Toto přesně dělá Bash, když mu nastavíš přesměrování jako

(venv)$ python soubory.py 2> /dev/null

toto je třeba líp popsat, z videa mi nebylo jasné co který proces kdy přesměruje ;) Ten hlavní proces je python, na šipečce se "odforkuje" a dětský proces přesměruje chybový výstup na uvedený soubor.


Toto je stránka lekce z kurzu, který probíhá nebo proběhl naživo s instruktorem.