Nauč se Python > Kurzy > Linuxová administrace > Procesy & deskriptory souborů > Zápis – Bash II

2. Linuxová administrace - Bash (2/2)

Dnes se opět ponoříme do Bashe. Už znáš jeho několik základních příkazů a operací. Nově se podíváme, jak vypadají Bashové proměnné, cykly, a jak se píšou skripty.

Na severním Pacifiku

Standardní výstup

V materiálech často narazíš na pojem standardní výstup, (angl. standard output stream, zkráceně stdout). Jedná se o místo, kam program vypisuje své výsledky. Většina programů vypisuje normálně výsledky svých operací přímo do příkazové řádky. Standardní výstup je teminál. Můžeš ale výstup přesměrovat, např. pomocí > do souboru nebo pomocí | do jiného programu.

Některé příkazy přesměrování detekují a chovají se trochu jinak, když je použiješ samostatně, a jinak, když jejich výstup přesměruješ. Srovnej:

$ ls *.txt
NENE01729A.txt NENE01751B.txt NENE01971Z.txt NENE02040A.txt NENE02043B.txt
NENE01729B.txt NENE01812A.txt NENE01978A.txt NENE02040B.txt

$ ls *.txt | cat
NENE01729A.txt
NENE01729B.txt
NENE01736A.txt
NENE01751A.txt
NENE01751B.txt
NENE01812A.txt
NENE01843A.txt
NENE01843B.txt
NENE01971Z.txt

Výstup do terminálu bývá přehlednější pro lidi (a často je i obarvený). Přesměrovaný výstup bývá jednodušší na strojové zpracování.

Operace na souborech

Zapni terminál a přepni se do adresáře data-shell/north-pacific-gyre/2012-07-03.

Pomocí ls se podívej, co v adresáři je:

$ ls
goodiff     NENE01736A.txt NENE01843A.txt NENE01978B.txt NENE02040Z.txt
goostats    NENE01751A.txt NENE01843B.txt NENE02018B.txt NENE02043A.txt
NENE01729A.txt NENE01751B.txt NENE01971Z.txt NENE02040A.txt NENE02043B.txt
NENE01729B.txt NENE01812A.txt NENE01978A.txt NENE02040B.txt

Úkol: Kolik mají řádků datové soubory s .txt na konci?

Řešení

Všechny by měly mít 300 řádků. Když se ale podíváš na výstup, zjistíš, že tomu tak není. Představ si, že máš těchto souborů k ověření několik tisíc a procházení očima nebude možné. Jak zjistíš, jestli všechny tyto soubory mají opravdu 300 řádků?

Řešení

Soubory končí většinou na písmenko A nebo B, ale je zde jeden končící Z. Spočítej, kolik je souborů končících Z.

Odpověď

$ ls *Z.txt | wc -l
2

Už podle názvů tyhle soubory nevypadají na to, že by je někdo vytvořil ručně. Můžeš bezpečně předpokládat, že jsou výstupem nějakého programu na zpracování vzorků.

Podívej se do několika z nich (např. pomocí příkazu less), abys zjistila jak zhruba vypadají informace v nich obsažené.

Obsahem je relativní výskyt 300 bílkovin v různých hloubkách oceánu. A a B jsou dvě hloubky, na nichž bylo prováděno měření; Z znamená, že se hloubku z nějakého důvodu nepodařilo zjistit. Kratší soubor je způsobený restarem počítače během měření. Nevíme, zda takový soubor bude použitelný pro další zpracování.

Kouzla Bashe

Už znáš hvězdičku a otazník, díky nimž můžeš vytvořit masky souborů. Existují i další „finty“, jak jména souborů filtrovat. Jednu z nich si teď ukážeme. Když dáš do hranatých závorek výčet znaků, které chceš hledat, např. [AB], celý výraz v závorkách se nahradí za jedno písmenko – buďto A nebo B. Můžeš tak odfiltrovat soubory, které končí na Z:

$ ls *[AB].txt
NENE01729A.txt NENE01751A.txt NENE01843A.txt NENE01978B.txt NENE02040B.txt
NENE01729B.txt NENE01751B.txt NENE01843B.txt NENE02018B.txt NENE02043A.txt
NENE01736A.txt NENE01812A.txt NENE01978A.txt NENE02040A.txt NENE02043B.txt

V tomto případě dostaneš stejný výstup, když napíšeš příkaz:

$ ls *A.txt *B.txt

Pozor ale na to, kdyby neexistoval žádný soubor, kterému taková maska odpovídá. Představ si, že chceš vypsat všechny soubory, které mají na konci A, B nebo C:

$ ls *[ABC].txt
NENE01729A.txt NENE01751A.txt NENE01843A.txt NENE01978B.txt NENE02040B.txt
NENE01729B.txt NENE01751B.txt NENE01843B.txt NENE02018B.txt NENE02043A.txt
NENE01736A.txt NENE01812A.txt NENE01978A.txt NENE02040A.txt NENE02043B.txt

$ ls *A.txt *B.txt *C.txt
ls: cannot access '*C.txt': No such file or directory
 NENE01729A.txt  NENE01751B.txt  NENE01978A.txt  NENE02040B.txt
 NENE01729B.txt  NENE01812A.txt  NENE01978B.txt  NENE02043A.txt
 NENE01736A.txt  NENE01843A.txt  NENE02018B.txt  NENE02043B.txt
 NENE01751A.txt  NENE01843B.txt  NENE02040A.txt

Program ls si postěžuje, že takové soubory nezná.

Zkus si, co v těchto případech dostává příkaz ls od Bashe. To můžeš zjistit tak, že místo ls zadáš echo:

$ echo *[ABC].txt
$ echo *A.txt *B.txt *C.txt

Proměnné

Přesuň se do složky data-shell/creatures. Jsou v ní tři soubory:

$ ls
basilisk.dat minotaur.dat unicorn.dat

Podívej se, jaké informace tyto soubory obsahují. Na začátku každého z nich je nějaká informace o zvířeti, které popisují, a následuje část DNA sekvence. Tvůj úkol je zjistit, jaké informace se nachází u všech těchto souborech na prvních třech řádcích. Pro tento úkol se může hodit například příkaz head. (Všimni si, co head dělá když mu dáš ke zpracování více souborů.)

$ head -n3 *.dat
==> basilisk.dat <==
COMMON NAME: basilisk
CLASSIFICATION: basiliscus vulgaris
UPDATED: 1745-05-02

==> minotaur.dat <==
COMMON NAME: minotaur
CLASSIFICATION: bos hominus
UPDATED: 1765-02-17

==> unicorn.dat <==
COMMON NAME: unicorn
CLASSIFICATION: equus monoceros
UPDATED: 1738-11-24

Představ si, že pro další zpracování potřebuješ jen druhý řádek každého z těch souboru. U jednoho souboru to půjde jen s příkazy, které už znáš. Zkus to například s baziliškem.

Řešení

Teď stačí pokaždé přepsat jméno souboru a máš to! To je ale trochu otravné. Jde to zjednodušit? Samozřejmě.

V Pythonu bychom pro takový kus kódu, který se opakuje, použili proměnnou a napsali cyklus. To se teď naučíme dělat v Bashi.

Přiřaď do proměnné jmeno slovo minotaur.dat:

$ jmeno=minotaur.dat

Pozor na to, že kolem rovnítka nesmí být mezery!

Když pak chceš použit obsah této proměnné a napíšeš echo jmeno, co to vypíše?

$ echo jmeno
jmeno

Jak vidíš, není to správná cesta. Je potřeba něco navíc, abys Bashi dala najevo, že chceš skutečně vypsat obsah proměnné jmeno. Tuto službu nám zajistí speciální operátor: dolar před jménem proměnné.

$ echo $jmeno
minotaur.dat

Na rozdíl od Pythonu se v Bashi nepoužívá proměnná automaticky. Když chceš dosadit hodnotu proměnné, musíš použít $.

Proměnnou můžeš použít jako název souboru. Následujícím příkazem získáš druhý řádek ze souboru, který je uložený v proměnné jmeno:

$ head -n2 $jmeno | tail -n1
CLASSIFICATION: bos hominus

Podobně jako v Pythonu můžeš novým přiřazením přepsat obsah proměnné a zpřístupnit tak pro další příkazy jiná data pod stejným jménem.

$ jmeno=unicorn.dat
$ head -n2 $jmeno | tail -n1
CLASSIFICATION: equus monocer

$ jmeno=basilisk.dat
$ head -n2 $jmeno | tail -n1
CLASSIFICATION: basiliscus vulgaris

Pozor, při přiřazování nepiš $! Operátor $ v Bashi dosazuje hodnotu proměnné. Když s proměnnou pracuješ jinak (třeba do ní přiřazuješ), nemá $ u jména co dělat.

(Dolar je taky poslední znak promptu; to je zcela jiný význam stejného znaku.)

Do proměnných se hodí dávat i příkazy, které pak podle potřeby můžeš přepsat něčím jiným. Představ si, že máš skript, který používá program less pro čtení souborů. Jednoho dne ale budeš muset tento skript spustit na počítači starém 30 let, který žádný less nemá. Má ale archaický program more. Takový skript můžeš dopředu nachystat, aby jméno programu bral z proměnné.

Příklad

$ moje_skrolovatko=less
$ $moje_skrolovatko unicorn.dat
$ moje_skrolovatko=more
$ $moje_skrolovatko unicorn.dat

Všimni si, jak se výstup pokaždé mění.

Program less se vyvinul ze staršího programu more. Umí toho mnohem víc než jeho předchůdce, ale potřebuje „moderní“ terminál. Starší more si bez problémů vystačí s tiskárnou místo obrazovky. (Jméno less vychází z minimalistického hesla less is more.)

Prompt a proměnné prostředí

Když napíšeš do příkazové řádky víceřádkový příkaz (zahájíš ho otvírací uvozovkou a ukončíš zadávání zavírací uvozovkou), všimni si změny výzvy. Bude nejspíš vypadat zcela jinak. Poslední znak se většinou změní z $ na >; to zohledníme tady v materiálech:

$ echo "jeden řádek
> druhý řádek
> třetí řádek"
jeden řádek
druhý řádek
třetí řádek

Proměnné prostředí

Pomocí příkazu env vypíšeš všechny proměnné prostředí, které existují v Bashi. Je jich tam opravdu hodně a určují, jak se chová nejen Bash, ale i programy které spouští. Ukážeme si několik z nich.

 • SHELL - říká, jak máš zrovna shell. Bude to nejspíš /bin/bash
 • HOSTNAME - jméno počítače
 • LC_*něco* - nastavení formátování různých řetězců
 • PWD - aktuální adresář
 • HOME - domovský adresář
 • VISUAL - editor, který preferuješ
 • PS1 - do této proměnné se dá zapsat, čím nám bude začínat každý řádek v Bashi. Můžeš přepsat např. jen na PS1='$ ' nebo použít zvláštní sekvence jako \w, což znamená aktuální adresář.
 • PS2 je „pokračovací“ prompt (pro zadávání víceřádkového příkazu)

Obsah každé proměnné můžeš vypísat pomocí příkazu echo $<proměnná>:

$ echo $PS1

Existují také speciální proměnné, které jsou pojmenované různými znaky. Třeba:

$ echo $?

vypíše návratovou hodnotu posledního příkazu.

Příkazy v Unixu vrací hodnoty, podle nichž většinou poznáš, jestli příkaz skončil v pořádku, nebo chybou.

 • Pokud je v $0 hodnota 0, pak proběhl příkaz v pořádku.
 • Hodnota jiná než 0 značí, příkaz skončil chybou

Příklad:

$ ls unicorn.dat 
unicorn.dat
$ echo $?
0

$ ls jednorozec.dat
ls: cannot access 'jednorozec.dat': No such file or directory
$ echo $?
2

Na rozdíl od Pythonu Bash není tak striktní, pokud jde o chyby. Nepovedený příkaz ho nezastaví. Je proto dobré si občas kontrolovat, že příkaz proběhl korektně.

Proměnná $$ obsahuje číslo aktuálního shellu. Když otevřeš nový terminál s novým Bashem, uvidíš jiné číslo.

Podobně jako v Pythonu se jména proměnných v Bashi můžou skládat z písmen, čísel a podtržítek. Bash umí jednoduše skládat slova dohromady a přidat tak řetězec před nebo za obsah proměnné:

$ jmeno=minotaur
$ echo $jmeno.abc
minotaur.abc
$ echo my$jmeno
myminotaur

Kdybys ale chtěla dát proměnnou doprostřed do nějakého většího slova, tímto způsobem to nepůjde. Můžeš ale použít složené závorky:

$ echo my${jmeno}.abc
myminotaur.abc

Obecně je $jmeno zkratka pro ${jmeno}; varianta se závorkami bude fungovat ve více případech.

Cykly

For

Cyklus for se v Bashi zapisuje podobně jako v Pythonu.

$ for jmeno in a b c
> do
>   echo $jmeno
> done
a
b
c

V prvním řádku nechceš zjistit hodnotu proměnné, ale jen do ní přiřazuješ. Proto zde nepoužiješ znak $. a b c jsou slova, která se budou postupně přiřazovat do této proměnné. Po zmáčknutí Enter příkaz pokračuje (poznáš to podle změny výzvy na >). Následuje klíčové slovo do, které označuje zahájení příkazu pro každý z prvků for cyklu. Chceme, aby se pro každý průchod cyklem vypsal obsah proměnné jmeno. Napiš tedy na dalším řádku echo $jmeno. Na dalším řádku následuje klíčové slovo done, označující konec příkazu a konec for cyklu. Na rozdíl od Pythonu není nutné tělo cyklu odsadit: blok kódu se uvozuje pomocí slov do a done. Hezké odsazení ale zvětšuje přehlednost kódu. Doporučujeme, aby sis na něj zvykla.

Příkaz spusť; vypíše se postupně a, b a c.

Když pak dáš šipku nahoru, místo víceřádkového příkazu ti ho Bash vypíše v jednořádkové formě. Jednotlivé příkazy budou odděleny středníky. Středník a nový řádek v Bashi většinou znamenají totéž.

$ for jmeno in a b c; do echo $jmeno; done
a
b
c

A teď už víš vše pro to, abys vypsala druhý řádek každého souboru! Zkus to udělat.

Řešení

Kontrola příkazu...

Kdybys chtěla udělat něco drastičtějšího než jen vypsat části souborů, doporučujeme přidat ještě prostřední krok: použít echo pro vypsání samotného příkazu a kontrolu, že by se stalo opravdu to, co po počítači chceš.

Příklad:

$ for jmeno in *.dat
> do
>   echo rm $jmeno 
> done
rm basilisk.dat
rm minotaur.dat
rm unicorn.dat

Po kontrole můžeš smazat echo a příkaz se provede.

...a něco o chybách

Častá chyba je konstrukce níže, která sice udělá to co chceš, ale zároveň vypíše chybovou hlášku head: cannot open 'ls' for reading: No such file or directory.

$ for jmeno in ls *.dat
> do
>   head -n 2 $jmeno | tail -n 1
> done
head: cannot open 'ls' for reading: No such file or directory
CLASSIFICATION: basiliscus vulgaris
CLASSIFICATION: bos hominus
CLASSIFICATION: equus monoceros

Proč příkaz head říká, že neumí otevřít soubor ls? Co se tady stalo? Odpověď je jednoduchá: Bash interpretuje část ls *.dat jako seznam slov, nikoli výstup příkazu ls. Do proměnné jmeno tedy přiřadí postupně slova ls, pak basilisk.dat, pak minotaur.dat atd. Příkaz head -n 2 $jmeno si pak u ls stěžuje, že takový soubor neexistuje.

Můžeš taky narazit na jinou chybu. Už víš, že for cyklus prochází slova, ne příkazy. V příkladu níže jsme zapomněli v těle cyklu uvést echo. Co se stane, když ho spustíš?

$ for jmeno in cat dog mouse
> do
>   $jmeno
> done

To, co je pro první řádek cyklu slovo, se v těle používá jako Bashový příkaz. Zavolala jsi tedy příkaz cat bez argumentů, který čeká na vstup z klávesnice. Ukončíš-li ho klávesovou zkratkou Ctrl+D, objeví se následně chybový výpis o tom, že příkazy dog a mouse nejsou Bashi známé.

While

V Bashi existuje taky cyklus while. Jeho syntaxe je podobná cyklu for.

$ while true; do head /dev/urandom|sha256sum; done

true je příkaz, který nedělá nic, a jeho návratová hodnota je 0 (tedy „pravda“, „OK“).

Mimochodem: false je další příkaz, který nedělá nic. Jeho návratová hodnota je ale 1 (tedy „nepravda“, „chyba“).

Historie příkazů

Několik pomocných zkratek a kláves, které ti usnadní pohyb po příkazové řádce:

 • Šipky a listuje v historii zadaných příkazů. To už znáš.
 • Příkaz history zobrazí historii zadaných příkazů.
 • ⭾TAB je velmi užitečná klávesa, kterou už nejspíš taky znáš. Doplňuje příkazy a soubory, a když ji zmáčkneš 2×, zobrazí všechny soubory/příkazy, které začínají daným řetězcem.
 • Některé operační systémy umožňují listovat v historii pomocí kláves PgUp/PgDown. Např. zadáš cat a pak procházíš všemi zadanými příkazy, které začínají tímto začátkem. (Není to ale základní součást Bashe; na jiných systémech to nemusí fungovat.)
 • Ctrl+R: Hledání v historii: stiskneš Ctrl+R, pak zadáš část textu a zobrazí se ti nejbližší příkaz, který vyhovuje podmínce. Pokud chceš procházet dále do historie, opakovaně mačkáš Ctrl+R. Pro vyhledávání v historii dopředu použij Ctrl+S
 • Ctrl+C zruší zadávání příkazu, nebo běh programu.
 • Ctrl+D na začátku řádku ukončí Bash (často Bash k tomu ještě pro jistotu napíše exit) nebo ukončí vstup pro program (např. pro cat).
 • Ctrl+L na začátku řádku vyčistí obrazovku.
 • Ctrl+W smaže slovo před kurzorem.
 • Ctrl+šipky přesunují mezi slovy dlouhého příkazu.
 • Ctrl+S pozastaví výstup (jakoby terminál zamrznul), ale příkazy se provádí.
 • Ctrl+Q zobrazí vše, co bylo vytisknuto po Ctrl+S a „odmrazí“ terminál pro další příkazy.
 • Ctrl+Z pozastaví právě prováděný příkaz a vrátí tě zpět do příkazové řádky.

K poslednímu triku, pozastavení příkazu, si povězme něco víc.

Otevři interaktivní režim Pythonu a zmáčkni Ctrl+Z

$ python
Python 3.7.5 (default, Nov 20 2019, 09:21:52) 
[GCC 9.2.1 20191008] on linux
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> 
[1]+ Stopped         python
$

Po pozastavení uvidíš znovu prompt Bashe.

Příkazem jobs zobrazíš pozastavené příkazy:

$ jobs
[1]+ Stopped         python

Příkaz fg (foreground) tě vrátí k poslednímu zastavenému příkazu.

$ fg
python3

Python naposledy vypsal >>> a myslí si, že teď zadáváš příkaz. Zmáčkni Enter a >>> se objeví znovu. Pak znovu stiskni Ctrl+Z; Python se znovu pozastaví a můžeš zadávat Bashové příkazy.

Příkaz bg (background) spustí zastavený program na pozadí.

$ bg
[1]+ python3 &

Pomocí kill %<číslo zastaveného programu> ukončíš konkrétní proces (v našem případě zastavený příkaz číslo 1).

$ kill %1
[1]+ Terminated       python3

Pokud spustíš příkaz s & na konci, spustí se proces přímo na pozadí a umožní ti pracovat dál ve stejné příkazové řádce.

$ gitk --all &

Bash skripty

Podobně jako u Pythonu můzeš Bashové příkazy psát do souboru, a pak Bashi říct ať je provede. Zkus si to se souborem klasifikace:

$ nano klasifikace

do souboru zapiš:

for x in *.dat
do
  head -n 2 $x | tail -n 1
done

Následně můžeš skript spustit. Musíš být ve složce, která obsahuje tento soubor. Stejně jako u Pythonu spustíš skript pomocí názvu programu, který ho má přečíst (tedy bash), a názvu souboru, který se má spustit.

$ bash klasifikace 
CLASSIFICATION: basiliscus vulgaris
CLASSIFICATION: bos hominus
CLASSIFICATION: equus monoceros

Bashové skripty se dají nastavit i tak, aby byly spustitelné přímo jako příkazy. Proto soubory s Bashovými skripty často nemají příponu. (Když je přípona vhodná, používá se .sh.)

Udělat ze skriptu příkaz ale není úplně přímočaré. Zkus použit naši klasifikaci jako příkaz:

$ klasifikace 
klasifikace: command not found

So s tím? Na začátek skriptu patří takzvaný shebang, který říká jakým programem se soubor bude spouštět. V našem případě chceme spouštět Bash. Na první řádek souboru klasifikace proto připiš dva speciální znaky #! a jméno souboru, ve kterém je uložený program Bash:

#! /bin/bash

Shebang je instrukce pro systém, že klasifikace se bude spouštět Bashem. Pro Bash samotný je to komentář – začíná #.

(XXX: sem dát mini povídání k $PATH a nutnost pouštění s ./)

Další věc, kterou musíš udělat, je nastavení speciálních práv souboru.

ls -l zobrazí spoustu informací o souboru klasifikace, ale nás momentálně zajímají především práva, která jsou zobrazena hned vlevo:

$ ls -l klasifikace 
-rw-r--r-- 1 user user 58 Oct 15 19:12 klasifikace

Existují tři základní druhy oprávnění, pro které se zobrazí buď písmenko (pokud je oprávnění povoleno) nebo pomlčka (pokud je odepřeno):

 • r - právo pro čtení souboru (read)
 • w - právo na zápis souboru (write)
 • x - právo na spuštění souboru (execute)

Tyto práva se opakují 3x za sebou, jednou pro vlastníka souboru (zde -rw, vlastník tedy může číst a psát), podruhé pro skupinu (group, zde -r-, skupina tedy může jen číst), a potřetí pro všechny ostatní uživatele (zde opět můžou jen číst).

Spustitelnému souboru musíš přidat právo na spuštění, což zajistí příkaz chmod +x. (Přesné chování chmod si vysvětlíme později.)

$ chmod +x klasifikace
$ ls -l klasifikace 
-rwxr-xr-x 1 user user 58 Oct 15 19:12 klasifikace

Po těchto operacích stačí zadát jméno souboru, a on se spustí v Bashi! Jen je ho potřeba zadat s plnou cestou, tedy s ./ na začátku:

$ ./klasifikace 
CLASSIFICATION: basiliscus vulgaris
CLASSIFICATION: bos hominus
CLASSIFICATION: equus monoceros

Náš skript klasifikace zpracovává vždy všechny soubory .dat v daném adresáři. Co kdybys chtěla použít tento skript trochu jinak: aby ukázal data jen z daného souboru? Vytvořme programu klasifikuj tak, aby fungovalo třeba:

$ ./klasifikuj minotaur.dat

Vytvoř soubor klasifikuj, dej do něj tento obsah, a přidej právo na spuštění:

#! /bin/bash
head -n2 "$1" | tail -n1

"$1" je speciální proměnná označující první argument příkazové řádky, tedy u ./klasifikuj minotaur.dat ono minotaur.dat.

Proč je v uvozovkách? Protože kdybys zadala jako první argument text s mezerami, uložily by se jako víc argumentů. Když je sekvence takto v uvozovkách, celý první argument se použije správně. Platí obecné pravidlo: pokud bereš odněkud argument, napiš ho pro jistotu do uvozovek.

Kdybys chtěla použít další argumenty, použij "$2", "$3" atd. A $0 je nultý argument, tedy jméno programu, který se spouští.

$ ./klasifikuj minotaur.dat
CLASSIFICATION: bos hominus

Existuje ještě $@, což znamená všechny argumenty. Uprav původní skript klasifikace tak, aby necyklil po *.dat, ale "$@". Teď ho můžeš spouštět jak pro jeden soubor, tak pro seznam souborů.

$ cat klasifikace 
for jmeno in "$@"
do
  head -n2 $jmeno | tail -n1
done
$ ./klasifikace unicorn.dat
CLASSIFICATION: equus monoceros
$ ./klasifikace *.dat
CLASSIFICATION: basiliscus vulgaris
CLASSIFICATION: bos hominus
CLASSIFICATION: equus monoceros

Spustitelné skripty - nejen pro Bash

Shebang můžeš nastavovat nejen pro Bashové skripty. Ukážeme si to na příkladě Pythonu. Vytvoř soubor nahoda, který bude obsahovat tento kód:

#! /usr/bin/python3

import random
print(random.randrange(100))

Souboru přidej právo na spuštění a můžeš ho spouštět stejně jako klasfikaci z příkladu výše. Shebang zajistí, že se program spustí Pythonem.

$ chmod +x nahoda
$ ./nahoda
34
$ ./nahoda
73

Ukázka výše funguje pro všechny programy, jen musíš vědět, kde přesně na disku jsou (často v /usr/bin/; do detailů půjdeme později).

Ukažme si to ještě s cat. Do souboru README napiš:

#! /usr/bin/cat

Tady jsou informace.

Přidej práva na spouštění a spusť ho:

$ chmod +x README
$ ./README
#! /usr/bin/cat

Tady jsou informace.

Je to stejné, jako kdybys spustila cat README!

PATH

Možná si teď kladeš otázku, k čemu je v příkladu ./, když ostatní příkazy zadáváš prostě jménem. Když zadáš pouze:

$ klasifikace *.dat
klasifikace: command not found

Bash si postěžuje, že nezná takový příkaz. Bash se totiž dívá jen do určitých adresářů, pokud mu nebylo dáno přesné umístění souboru (což ./klasifikace je). Tyto adresáře, které prohledává Bash, jsou obsažené v proměnné PATH. Vypiš si její obsah na příkazovou řádku:

$ echo $PATH
/home/user/.local/bin:/home/user/bin:/usr/share/Modules/bin:/usr/local/bin:/usr/local/sbin:/usr/bin:/usr/sbin:/var/lib/snapd/snap/bin

Je v ní spousta adresářů. Měla bys v mimo jiné vidět /usr/bin, kde jsou systémové příkazy, a /home/user/bin, kde můžeš definovat vlastní příkazy. Jak to funguje? Zkopíruj soubor klasifikace do adresáře bin ve své domovské složce (v materiálech je to /home/user/bin/, ale u tebe se jmenuje jinak). Pak můžeš skript spouštět jako příkaz, bez ./ na začátku:

$ klasifikace *.dat
CLASSIFICATION: basiliscus vulgaris
CLASSIFICATION: bos hominus
CLASSIFICATION: equus monoceros

V domovském adresáři je skrytý skript ~/.bashrc, který se spustí vždy, když pustíš Bash. Je to soubor, ve kterém je možné upravit si prostředí, např. přidat cesty do PATH, upravit PS1, nadefinovat si vlastní funkce a spoustu dalších.

Hledání

Přesuň se do adresáře data-shell/writing, kde se nachází soubor haiku.txt

$ cat haiku.txt 
The Tao that is seen
Is not the true Tao, until
You bring fresh toner.

With searching comes loss
and the presence of absence:
"My Thesis" not found.

Yesterday it worked
Today it is not working
Software is like that.

grep

Náš úkol je podívat se na řádky, kde se nachází slovo not. Existuje program grep, kterému když předáš hledané slovo a soubor(y) k prohledání, řádky s daným slovem vypíše.

Následující příkaz tedy hledá v souboru haiku.txt řetězec not a vypíše každý řádek s tímto řetězcem:

$ grep not haiku.txt 
Is not the true Tao, until
"My Thesis" not found.
Today it is not working

Příkaz grep má spoustu zajímavých přepínačů, například:

 • -i: Nezáleží na velikosti písmen (case insensitive).
 • -n: Vypíše čísla řádků.
 • -w: Hledá jen slova.
 • -F: Hledá přesně zadaný řetězec (viz níže).

Takhle můžeš najít všechny řádky se slovem the nebo The:

$ grep -i the haiku.txt 
The Tao that is seen
Is not the true Tao, until
and the presence of absence:
"My Thesis" not found.

Ups, je tam ale něco navíc! Jakým příkazem odstraníš z výpisu řádek se slovem Thesis?

$ grep -iw the haiku.txt 
The Tao that is seen
Is not the true Tao, until
and the presence of absence:

grep je velice užitečný program. Pokud pracuješ s Bashem, brzy se z něj stane tvůj nejlepší kamarád. Pozor ale na to, co grep bere jako hledaný řetězec, je to totiž regulární výraz (angl. regular expression, často taky regex). Pokud hledáš jen písmenka, nenarazíš na problém, ale u znaků jako tečky, hvězdičky, otazníky může být výstup jiný, než očekáváš.

Zkus několik příkazů:

$ grep -i the.i haiku.txt 
$ grep -i '.*' haiku.txt
$ grep -iw '.....' haiku.txt

Speciální funkce znaků můžeš vypnout pomocí přepínače -F. S ním bude grep hledat přesně zadaný řetězec.

find

Příkaz find je další užitečný hledací příkaz.

$ find . -name '*.txt'
./haiku.txt
./data/LittleWomen.txt
./data/two.txt
./data/one.txt

Příklad výše hledá v tomto adresáři (.) a všech podadresářích soubory, které odpovídají masce *.txt.

Proč je '*.txt' v uvozovkách? Vzpomeň si, že znak * zpracovává samotný Bash: kdybys *.txt zadala bez uvozovek, find by dostal jako argumenty všechny *.txt soubory z aktuálního adresáře. Uvozovky říkají Bashi, aby příkazu find předal opravdu *.txt, a find tak může odpovídající soubory hledat sám.

Podobného výsledku dosáhneš (ale bez jména adresáře), když zadáš:

$ ls --recursive | grep txt
haiku.txt
LittleWomen.txt
one.txt
two.txt

I bez jména adresáře se ale tento výstup občas hodí – třeba když chceš spočítat, kolik těch souborů je:

$ ls --recursive | grep txt | wc -l
4

Poznámka k neznámým příkazům

Kdykoli ti někdo řekne nebo napíše o zajímavém programu, který si určitě musíš vyzkoušet, buď opatrná. I v případě, že si ten program nainstaluješ, použij nápovědu pro zjištění, zda opravdu dělá to, co ti bylo řečeno / napsáno. A právě zde je rozdíl mezi man <jméno neznámého programu> a <jméno neznámého programu> --help.

man <jméno neznámého programu> spouští program man a jako argument mu dává neznámý program, aniž by ho spustil. V případě<jméno neznámého programu> --help říkáš: Hej, neznámý programe, řekni mi něco o sobě., čili spouštíš ho, aby ti ukázal vestavěnou nápovědu. Pokud nevěříš neznámému programu, nemůžeš věřit ani tomuto příkazu.

Úkol

Inspirace Bashe: https://github.com/encukou/bin

Naklonuj si tyto repozitáře (přímo v adresáři pro tento kurz; git clone udělá nový podadresář):

$ git clone https://github.com/pyladiescz/pyladies.cz
$ git clone https://github.com/pyvec/pyvo-data

Data si prohlédni a zjisti, co se v nich skrývá za informace. Zvlášť doporučuju třeba soubor pyvo-data/series/brno-pyvo/events/2018-10-25-casove.yaml.

Použij základní shellové příkazy (ne Python) na zodpovězení těchto otázek:

 • Kolik bylo kurzů/srazů PyLadies?
 • Kolik bylo Pyv v Brně?
 • Kolik bylo Pyv celkem?
 • Z kolika přednášek na Pyvech jsou videa? (Předpokládej že každá přednáška může mít max. 1 video)
 • Z kolika Pyv jsou videa?

 • Vypiš všechna místa konání Pyv (stačí identifikátor jako artbar) a kolikrát tam Pyvo bylo.

 • Jaké jsou 3 nejčastější křestní jména organizátorů/koučů/atd. PyLadies?

YAML soubory by se správně měl číst knihovnou na YAML, aby byla zachována struktura. Ty je ale ber jako "čistý text", kde hledané informace jsou na řádcích ve tvaru klíč: hodnota (příp. s nějakýma mezerama a/nebo pomlčkama navíc). Odpovědi tak nemusí být 100% přesné.


V Pythonu napiš funkci, která bere řetězec a vrátí "obrácený" řetězec: znaky jsou v něm pozpátku a podle následujícího slovníku. Znaky, které ve slovníku nejsou, program vypíše nezměněné.

(Nápověda k Pythonu je níže.)

{'a': 'ɐ', 'b': 'q', 'c': 'ɔ', 'd': 'p', 'e': 'ǝ', 'f': 'ɟ', 'g': 'ƃ',
'h': 'ɥ', 'i': 'ᴉ', 'j': 'ɾ', 'k': 'ʞ', 'l': 'l', 'm': 'ɯ', 'n': 'u',
'o': 'o', 'p': 'd', 'q': 'b', 'r': 'ɹ', 's': 's', 't': 'ʇ', 'u': 'n',
'v': 'ʌ', 'w': 'ʍ', 'x': 'x', 'y': 'ʎ', 'z': 'z', 'A': '∀', 'B': 'B',
'C': 'Ɔ', 'D': 'D', 'E': 'Ǝ', 'F': 'Ⅎ', 'G': 'פ', 'H': 'H', 'I': 'I',
'J': 'ſ', 'K': 'ʞ', 'L': '˥', 'M': 'W', 'N': 'N', 'O': 'O', 'P': 'Ԁ',
'Q': 'Q', 'R': 'R', 'S': 'S', 'T': '┴', 'U': '∩', 'V': 'Λ', 'W': 'M',
'X': 'X', 'Y': '⅄', 'Z': 'Z', '0': '0', '1': 'Ɩ', '2': 'ᄅ', '3': 'Ɛ',
'4': 'ㄣ', '5': 'ϛ', '6': '9', '7': 'ㄥ', '8': '8', '9': '6', ',': "'",
'.': '˙', '?': '¿', '!': '¡', '"': '„', "'": ',', '`': ',', '(': ')',
')': '(', '[': ']', ']': '[', '{': '}', '}': '{', '<': '>', '>': '<',
'&': '⅋', '_': '‾'}

Např.:

>>> obrat("Ahoj, brněnské PyLadies!")
'¡sǝᴉpɐ˥ʎԀ éʞsuěuɹq 'ɾoɥ∀'

Udělej z toho program pro příkazovou řádku, který bere soubory k obrácení. Když nedostane žádný argument, použije standardní vstup. Argument - taky znamená standardní vstup.

$ echo Ahoj | obrat
ɾoɥ∀
$ echo Ahoj | obrat -
ɾoɥ∀


$ echo 'Ahoj,
> PyLadies!' > pozdrav.txt
$ obrat pozdrav.txt
'ɾoɥ∀
¡sǝᴉpɐ˥ʎԀ
$ echo haha | echo obrat pozdrav.txt - pozdrav.txt
'ɾoɥ∀
¡sǝᴉpɐ˥ʎԀ
ɐɥɐɥ
'ɾoɥ∀
¡sǝᴉpɐ˥ʎԀ

Zařiď, aby s přepínačem --help program vypsal krátkou nápovědu (a ignoroval ostatní argumenty). Je-li použit jiný přepínač (začínající -), program by měl uživateli vynadat (na chybovém výstupu), vrátit chybovou návratovou hodnotu a ignorovat ostatní argumenty.

Nakonec program změň tak, aby vracel chybovou návratovou hodnotu když některý znak chybí ve slovníku.

$ echo Ahoj | obrat
ɾoɥ∀
$ echo $?
0
$ echo Čau | obrat
nɐČ
$ echo $?
1

Naimportuješ-li sys a os, pak:

 • sys.argv je seznam argumentů (včetně jména programu)
 • sys.stdin je už otevřený soubor se std. vstupem (netřeba with či close)
 • Podobně sys.stdout je soubor se standardním výstupem (tam píše print) a sys.stderr je soubor chybovým výstupem.
 • os.environ je slovník* s proměnnýma prostředí
 • exit(1) ukončí program s danou hodnotou

(* přesněji řečeno, objekt který se chová jako slovník)


Toto je stránka lekce z kurzu, který probíhá nebo proběhl naživo s instruktorem.