Nauč se Python > Kurzy > Linuxová administrace > Souborové systémy > Poznámky – Mount

Poznámky – Mount

Na úvod: realpath

Disk jako soubor

Minule jsme si řekli, disk obsahuje, podobně jako zazipovaný archiv, nejen obsah souborů, ale i informace on nich (inode). Vše na disku je uloženo jako sekvence bajtů.

Taky jsme si ukázali, že existují speciální soubory, které ovládají nebo zpřístupňují různá zařízení. Například existuje soubor, z nějž lze číst údaje o pohybu myši.

Stejně tak existuje speciální soubor, který reprezentuje celý disk. Na ty samé informace se tedy můžeš “dívat” buď jako na jediný soubor, který obsahuje informace o souborech a jejich obsahu (podobně jako zipovaný archiv), nebo jako adresářovou strukturu s jednotlivými soubory, které můžeš číst zvlášť.

Kde je soubor který odpovídá celému disku, to ti řekne příkaz findmnt:

$ findmnt /
TARGET SOURCE                 FSTYPE OPTIONS
/   /dev/mapper/fedora_localhost--live-root ext4  rw,relatime,seclabel

Disk pro adresář / je přístupný v souboru /dev/mapper/fedora_localhost--live-root. Používá formát ext4 (ne zip) s následujícím nastavením:

 • rw – umožňuje čtení i zápis
 • relatime – čas posledního přístupu se neaktualizuje při každém přístupu (aby se disk neopotřebovával tak rychle)
 • seclabel – soubory jsou označeny pro bezpečnostní systém SELinux

A co je ten soubor s celým diskem – v mém případě /dev/mapper/fedora_localhost--live-root?

$ ls -l /dev/mapper/fedora_localhost--live-root
lrwxrwxrwx. 1 root root 7 23. lis 12.58 /dev/mapper/fedora_localhost--live-root -> ../dm-0
$ realpath /dev/mapper/fedora_localhost--live-root
/dev/dm-0
$ ls -l /dev/dm-0
brw-rw----. 1 root disk 253, 0 23. lis 12.58 /dev/dm-0

Všimni si, že výpis z ls -l má tam, kde u nodmálních souborů najdeš -, u adresářů d a odkazů l, uvedeno b. Nejde tedy o normální soubor. Víc informací poskytne stat:

$ stat /dev/dm-0
 Soubor: /dev/dm-0
Velikost: 0       Bloků: 0     I/O blok: 4096  blokové zařízení
Zařízení: 5h/5d I-uzel: 20009    Odkazů: 1   Druh zařízení: fd,0
  Práva: (0660/brw-rw----) UID: (  0/  root)  GID: (  6/  disk)
 Kontext: system_u:object_r:fixed_disk_device_t:s0
   Přístup: 2020-11-23 12:58:54.568866642 +0100
Změna obsahu: 2020-11-23 12:58:53.016000000 +0100
Změna i-uzlu: 2020-11-23 12:58:53.016000000 +0100
    Vznik: -

Jde o blokové zařízení (angl. block device): místo, kam se dají ukládat informace ve větších blocích.

Kromě blokových existují i znaková zařízení (angl. character device), kam se zapisuje po jednotlivých znacích. Jsou to třeba terminály:

$ stat -L /proc/self/fd/0 | head -n2
 Soubor: /proc/self/fd/0
Velikost: 0      Bloků: 0     I/O blok: 1024  znakové zařízení

Zapisovat větší soubory po jednotlivých znacích by bylo pomalé; na disky se proto zapisuje třeba 4MB dat najednou. A stejné je to pro čtení.

Obsah samotného disku není samozřejmě na disku uložen: v inode je jen řečeno o který disk se jedná. Místo velikosti souboru tak ls -l ukazuje dvě čísla, které disk identifikují. (První, major, říká o jaký druh disku jde; druhé, minor, je číslo disku daného druhu).

Stejně tak velikost disku není uložena v inode, a tak ji stat ani ls -l neukážou. Na velikost a množství volného a použitého místa existuje příkaz df:

$ df
Souborový systém            1K bloků  Užito  Volné Uži% Připojeno do
devtmpfs                 993372    0 993372  0% /dev
tmpfs                  1012980    0 1012980  0% /dev/shm
tmpfs                  1012980  1444 1011536  1% /run
/dev/mapper/fedora_localhost--live-root 17410832 7365588 9137776 45% /
tmpfs                  1012980   60 1012920  1% /tmp
/dev/vda1                 999320 277428 653080 30% /boot
tmpfs                   202596   76 202520  1% /run/user/1000

Počet 1KB bloků není příliš přehledné; stejně tak tě často nebutou zajímat informace o všech discích. Hodí se přepínač -h a možnost zadat konkrétní disk:

$ df -h /
Souborový systém            Velikost Užito Volno Uži% Připojeno do
/dev/mapper/fedora_localhost--live-root   17G 7,1G 8,8G 45% /

Kde je co připojeno

...

$ findmnt
TARGET            SOURCE   FSTYPE  OPTIONS
/              /dev/mapper/fedora_localhost--live-root
│                    ext4   rw,relatime,seclabel
├─/sys            sysfs   sysfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel
│ ├─/sys/kernel/security   securityfs security rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
│ ├─/sys/fs/cgroup      cgroup2  cgroup2 rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel,nsdelega
│ ├─/sys/fs/pstore      pstore   pstore  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel
│ ├─/sys/fs/bpf       none    bpf   rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
│ ├─/sys/fs/selinux     selinuxfs selinuxf rw,relatime
│ ├─/sys/kernel/debug    debugfs  debugfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel
│ ├─/sys/kernel/tracing   tracefs  tracefs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel
│ ├─/sys/fs/fuse/connections fusectl  fusectl rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
│ └─/sys/kernel/config    configfs  configfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
├─/proc           proc    proc   rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
│ └─/proc/sys/fs/binfmt_misc systemd-1 autofs  rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,max
├─/dev            devtmpfs  devtmpfs rw,nosuid,seclabel,size=993372k,nr_inodes=248343,
│ ├─/dev/shm         tmpfs   tmpfs  rw,nosuid,nodev,seclabel
│ ├─/dev/pts         devpts   devpts  rw,nosuid,noexec,relatime,seclabel,gid=5,mode=620
│ ├─/dev/hugepages      hugetlbfs hugetlbf rw,relatime,seclabel,pagesize=2M
│ └─/dev/mqueue       mqueue   mqueue  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel
├─/run            tmpfs   tmpfs  rw,nosuid,nodev,seclabel,mode=755
│ └─/run/user/1000      tmpfs   tmpfs  rw,nosuid,nodev,relatime,seclabel,size=202596k,mo
│  └─/run/user/1000/gvfs  gvfsd-fuse fuse.gvf rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=10
├─/tmp            tmpfs   tmpfs  rw,nosuid,nodev,seclabel
├─/boot           /dev/vda1 ext4   rw,relatime,seclabel
└─/var/lib/nfs/rpc_pipefs  sunrpc   rpc_pipe rw,relatime

FSTYPE označuje souborový systém, tedy způsob, jak funguje – jak se prohledávají addresáře, čtou soubory, zapisují informace, mění vlsatnictví, atp. Časté systémy jsou:

 • ext4, ext3, btrfs – souborové systémy používané v Linuxu
 • ntfs, apfs – souborové systémy pro Windows, resp. macOS
 • fat32, fat64 – souborové systémy pro DOS, používané na Flash discích
 • iso9660 – souborový systém používaný pro CD a DVD: navržený pouze pro čtení, v čemž je dost podobný ZIP archivům
 • tmpfs – disk v paměti (po vypnutí počítače se smaže)
 • sysfs – speciální souborový systém, který zprostředkovává informace o systému
 • devtmpfs – speciální souborový systém, který zprostředkovává informace o zařízeních

„Flashky“ často používají souborové systémy jako FAT, který lze bez problémů přečíst na všech systémech. Takové systémy nepodporují Linuxové vychytávky: znaky jako *, \, " ve jménech souborů, symbolické a tvrdé odkazy, rozlišování velikosti písmen a podobně.

Zkus si ve virtuálním počítači připojit/odpojit CD a podívej se, co se stane s výstupem findmnt. A taky kounkni na /run/media/*. (Na opravdovém počítači bychom to dělali s flash diskem.)

Když má systém přistoupit k souboru jako /run/media/petr/.../images/efiboot.img, podívá se do tabulky přípojných bodů (mount points) – to jsou cesty, které ukazuje findmnt jako TARGET. Podle toho pozná, na jakém je soubor zařízení a jakým způsobem je má číst, zapisovat a kódovat (tj. jestli jde o ext4, iso, atd.).

/run/media/petr/.../images/efiboot.img tedy přísluší souboru /images/efiboot.img na mém CD.

Jaké mám disky

$ lsblk
NAME           MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sr0            11:0  1 1,9G 0 rom /run/media/petr/Fedora-WS-Live-32-1-6
vda           252:0  0  20G 0 disk 
├─vda1          252:1  0  1G 0 part /boot
└─vda2          252:2  0  19G 0 part 
 ├─fedora_localhost--live-root
 │           253:0  0  17G 0 lvm /
 └─fedora_localhost--live-swap
             253:1  0  2G 0 lvm [SWAP]
 • disk může rozdělen na části, které mohou mít různé filesystemy
 • abstrakce nad sebou
 • jakým způsobem číst ze souboru je možné udělat různými způsoby

  • vzdálený přístup k serveru - síťová komunikace (pro nás soubor)
 • /boot - zavaděč operačního systému

  • bios se podívá na začátek pevnýho disku a načte instrukce
 • swap - pokud nestačí paměť - zapisuje se do toho prostoru
  • odkládají se méně používané věci z paměti
$ ls -l /dev/disk
drwxr-xr-x. 2 root root 400 Nov 7 09:41 by-id
drwxr-xr-x. 2 root root 80 Nov 7 09:34 by-partuuid
drwxr-xr-x. 2 root root 120 Nov 7 09:34 by-path
drwxr-xr-x. 2 root root 160 Nov 7 09:41 by-uuid

$ ls -l /dev/disk/by-id
...
 • disk může rozdělen na části, které mohou mít různé filesystemy

gparted

 • umí modifikovat struktury na disku !
 • práva na spuštění má pouze superuživatel - může dojít k nesprávnému použití a zrušení systému

ISO a mount

Stáhni si obsah malého instalačního CD: „Virtual“ z alpinelinux.org/downloads/:

$ wget http://dl-cdn.alpinelinux.org/alpine/v3.12/releases/x86_64/alpine-virt-3.12.1-x86_64.iso

Jde o obsah disku, který je uložený v souboru:

$ file alpine-virt-3.12.1-x86_64.iso
alpine-virt-3.12.1-x86_64.iso: DOS/MBR boot sector; partition 2 : ID=0xef, start-CHS (0x3ff,254,63), end-CHS (0x3ff,254,63), startsector 284, 2880 sectors

Připoj ho. Pouze pro čtení (-o ro) a na /mnt:

$ sudo mount -o ro alpine-virt-3.12.1-x86_64.iso /mnt

V adresáři /mnt teď máš k dispozici soubory z tohoto virtuálního CD:

$ ls /mnt
apks boot efi

Pomocí findmnt můžeš zjistit další informace.

Při přístupu na soubor jako /mnt/boot/vmlinuz-virt tedy systém:

 • Podle tabulky přípojných bodů zjistí, na kterém souborovém systému soubor je; zde /mnt.
 • Zjistí jaký systém jde (iso9660) a o jaký jde disk (tady to není opravdový disk, ale soubor ~/alpine-virt-3.12.1-x86_64.iso).
 • .iso souboru přečte, kde je v něm uložen soubor /boot/vmlinuz-virt, a dá k dispozici jeho obsah. Aby mohl tenhle soubor přečíst, tak:
  • Podle tabulky přípojných bodů zjistí, na kterém souborovém systému soubor /home/petr//alpine-virt-3.12.1-x86_64.iso je; zde /.
  • Zjistí jaký systém jde (ext4) a o jaký jde disk (/dev/dm-0).
  • /dev/dm-0 souboru přečte inode pro soubor /home/petr/alpine-virt-3.12.1-x86_64.iso, a dá k dispozici jeho obsah. Soubor /dev/dm-0 odpovídá disku, takže čte přímo z příslušného zařízení.

Navíc máš virtuální počítač. To co tento počítač vnímá jako pevný disk je ve skutečnosti jen soubor někde na tvém opravdovém počítači. (Pro Gnome Boxes je v ~/.local/share/gnome-boxes/images.) Ve skutečnosti tedy informace procestují ještě několik podobných úrovní, než doputují z/na opravdový disk.

XXX Šifrování/komprese?

Disk můžeš zase odpojit:

$ sudo umount /mnt
$ ls /mnt

Skrytí souboru

$ sudo touch /mnt/zkouska
$ ls /mnt
zkouska
$ sudo mount -o ro alpine-virt-3.12.1-x86_64.iso /mnt
$ ls /mnt
apks boot efi

Soubor zkouska teď není přístupný – na /mnt byl připojen jiný disk. Při přístupu na /mnt/zkouska se systém vůbec nedívá na souborový systém /.

$ sudo umount /mnt
$ ls /mnt
zkouska
$ sudo rm /mnt/zkouska

findmnt a mount

Z historických důvodů dává příkaz mount dává ty samé informace jako findmnt:

$ mount
sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
devtmpfs on /dev type devtmpfs (rw,nosuid,seclabel,size=993372k,nr_inodes=248343,mode=755)
securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
...

Toto použití najdeš ve spoustě existujících návodů, podle manuálových stránek mount je ale findmnt lepší varianta.

Pro skripty a jiné programové zpracování se hodí přepínače -l a -n:

$ findmnt -ln
TARGET          SOURCE   FSTYPE  OPTIONS
/sys           sysfs   sysfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel
/proc          proc    proc   rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
/dev           devtmpfs  devtmpfs rw,nosuid,seclabel,size=993372k,nr_inodes=248343,mode
/sys/kernel/security   securityfs security rw,nosuid,nodev,noexec,relatime

Nebo -J pro JSON.

/etc/fstab

XXX

Šifrované disky

XXX


Toto je stránka lekce z kurzu, který probíhá nebo proběhl naživo s instruktorem.