Nauč se Python > Kurzy > Linuxová administrace > Služby a HTTPD > Poznámky – HTTPD

Webový server

Vyzkoušejme si, jak na Linuxu nastavit zprovoznit a službu. Typicky příklad takové služby je webový server, tedy program, který odpovídá prohlížečům na HTTP dotazy.

Základní webový server posílá jen soubory z disku; kdybys chtěla zprovoznit webovou aplikaci (např. s přihlášováním uživatelů), budeš potřebovat spustit ještě aplikační server napsaný např. v Pythonu, a propojit ho s HTTP serverem. To je nad rámec této lekce.

Firewall

Ještě než půjdeme na náš dnešní úkol, musíme pozměnit nastavení firewallu. Firewall je služba, která z bezpečnostních důvodů povoluje nebo blokuje připojení.

Budeš chtít spustit webový server, který bude poslouchat na portu 80. Port je číslo, které říká, k jaké službě se chceš připojit. Internetové komunikační protokoly, tedy způsoby jak se spolu počítače „baví“ mají často přiřazený výchozí port, na kterém pracují. Například:

 • webserver používají porty 80 (protokol HTTP) nebo 443 (HTTPS);
 • e-mail používá porty 25 (SMTP), 109 (POP2), 110 (POP3), 465 (SMTPS), 995 (POP3S);
 • vzdálené připojení používá port 22 (SSH).

Komunikovat lze i přes jiné porty než ty oficiální: jde jenom o konvenci. Když otevřeš v prohlížeči https://seznam.cz/, použije se port 443: tahle adresa je zkratkou pro https://seznam.cz:443/. Kdybys otevřela https://seznam.cz:12345/, použije se port 12345 (na kterém ovšem v tomhle případě na druhé straně nic neposlouchá).

Porty do čísla 1023 jsou vyhrazeny pro systémové služby; smí je používat jen superuživatel (root), resp. systémové služby které root spravuje. Vyšší porty může používat kdokoli. (Znáš-li webové frameworky jako Flask, všimni si že jejich vývojové servery často poslouchají na portech jako 8000, 8008, 8080 – čísla co lidem připomínají 80, ale jsou vyšší než 1023.)

Ale zpátky k webovému serveru. My budeme používat oficiální port pro HTTP a je tedy potřeba zajistit, aby ho firewall neblokoval. To uděláš příkazem:

$ sudo firewall-cmd --add-service=http
Warning: ALREADY_ENABLED: 'http' already in 'FedoraWorkstation'
success

Pokud máš firewall už nastavený, příkaz vypíše výše uvedené varování, že port už je otevřen. Když varování nevidíš, tím lépe – v tom případě bylo otevření portu nutné :)

Kdybys chtěla otevřít konrétní číslo portu, použila bys místo --add-service=http přepínač --add-port=80/tcp. Funguje to stejně.

Dále nastav, že se má port pro http povolit i po startu počítače. Ten samý příkaz spust s přepínačem --permanent navíc:

$ sudo firewall-cmd --permanent --add-service=http
Warning: ALREADY_ENABLED: http
success

Varování opět buď uvidíš nebo ne.

Při administraci služeb často narazíš na rozdíl mezi tím, jaké má služba nastavení teď a jak bude nastavená po restartu. Jsou to dvě odlišné věci a bývají na ně různé sady/varianty příkazů.

Instalace

Už víš, jak a odkud instalovat, tak je vhodný čas na dnešní úkol. Nainstalujeme si tradiční webový server, Apache, neboli httpd. Je to dobrý příklad služby, na kterém si ukážeme, jak systémové služby konfigurovat a jak se o takové procesy starat.

Jméno httpd je zkratka pro HTTP dæmon – služba, která se stará o komunikaci přes protokol HTTPD. Čili webový server.

K Apachi existují různé alternativy. Dnes se často používá nginx, který je novější, rychlejší a štíhlejší. Apache je starší a robustnější.

Nainstaluj httpd pomocí příkazu sudo dnf install httpd.

Zkus se podívat dlouhý seznam souborů, které balíček obsahuje:

$ rpm -q -l httpd
/etc/httpd/conf
/etc/httpd/conf.d/autoindex.conf
/etc/httpd/conf.d/userdir.conf
/etc/httpd/conf.d/welcome.conf
/etc/httpd/conf.modules.d
/etc/httpd/conf.modules.d/00-base.conf
/etc/httpd/conf.modules.d/00-dav.conf
...

Správa služby httpd

Fedora se řídí filozofií, že nově nainstalované balíčky jsou sice k dispozici, ale nespouští se automaticky. Správce si je musí nastavit a spustit sám. Existují linuxové distribuce (jako Ubuntu), které se zaměřují na to, aby systém vyžadoval malé množství konfigurace. Na takovém systému by se služba po instalaci rovnou spustila s nějakou výchozí konfigurací.

Start, stop

httpd je démon. O démonech jsme si povídali minule. O démony se stará systémový proces, který se jmenuje systemd. K ovládání systemd, tedy spouštění a správu démonů, slouží příkaz systemctl.

Když spustíš jen příkaz sudo systemctl, uvidíš velký seznam věcí, co běží na počítači (procesy, zařízení, připojené souborové systémy, logování, nastavení automatického času, internetové připojení, atd.).

Používáme Fedora Workstation, systém přednastavený pro osobní počítače, kde by mělo pro uživatele “všechno fungovat” – tiskárny, připojování CD/DVD/Flash disků, kalibrace barev monitoru, Bluetooth, síť, Wi-Fi, synchronizace času a tak dále. Proto v základním systému běží služeb spousta. Kdyby sis nainstalovala Fedora Server, běželo by jich mnohem míň; každou službu navíc bys musela nastavit a zapnout. Takový systém je pak lépe přizpůsobený konkrétnímu účelu – třeba servírování webových stránek.

Pro nás bude důležitá služba httpd, uvedená jako httpd.service. Můžeš ji buď najít v dlouhém seznamu (rolovátko je less, hledá se přes /), nebo výpis filtrovat. Příkaz sudo systemctl bez argumentů je zkratka pro sudo systemctl list-units, výpis služeb. Když chceš výpis filtrovat, musíš podpříkaz list-units uvést:

$ sudo systemctl list-units         # všechno
$ sudo systemctl list-units '*.service'   # jen služby
$ sudo systemctl list-units httpd.service  # jen služba httpd

U jedné služby je ale lepší se podívat na detailní výpis stavu (jestli běží, na jakém portu poslouchá, seznam procesů, poslední zprávy atp.):

$ sudo systemctl status httpd

V tomto a následujících příkazech systemctl je httpd zkratka pro httpd.service – když nezadáš „druh” věci co spravuješ, systemctl předpokládá že jde o službu.

Službu httpd spusť a znovu se podívej na její stav:

$ sudo systemctl start httpd
$ sudo systemctl status httpd

Nastartovanou službu máš teď k dispozici. Kdyby proces spadl s chybou, systemd ho nastartuje znova.

Kdyby proces padal opakovaně systemd to po nějaké době vzdá. Přesné chování jde pak nastavit.

Nyní můžeš načíst webovou stránku z prohlížeče (ať už virtuálního nebo na reálném počítači). Jako adresu zadej IP adresu virtuálního počítače.

Kdyby to nežlo, použij příkaz curl localhost | head. Měl by stáhnout a vypsat HTML kód se značkami jako <html ...> a <head>.

Pro vypnutí služby httpd existuje příkaz stop:

$ sudo systemctl stop httpd

Zkus se podívat na status vypnuté služby. Pak http zase zapni.

Až budeš nastavovat systém bez grafického prohlížeče, bude se ti hodit umět se připojit z příkazové řádky. Pomůže ti to zjistit, jestli je problém ve službě nebo ve špatně nastaveném firewallu, který blokuje spojení „zvenčí“. HTTP dotazy umí posílat curl; jako argument uvedeš adresu jako v prohlížeči. Zkus to.

Můžeš si dokonce nainstalovat i textového prohlížeč, např. links: po sudo dnf install links se spustí příkazem links <adresa>. Ukončuje se pomocí Q.

Pomocí klávesy q links opustíš.

Enable, disable

Webserver budeš mít k dispozici tak dlouho, dokud poběží služba httpd. To můžeš zařídit přes systemctl, ale služba se ukončí i když vypneš počítač. Po opětovném startu systému se webserver sám nezapne. Na to potřebuješ ještě nastavit, aby se služba zapnula vždy po startu systému:

$ sudo systemctl enable httpd

Příkaz start se týká jen tohoto běhu počítače, nastartuje službu pro tebe tady a teď. Příkaz enable naopak řídí jen zapínání při startu systému, nespouští službu přímo.

Podobně fungují opačné příkazy stop a disable: stop službu vypne, disable nastaví, aby se automaticky nespouštěla.

Abys otestovala, jestli máš službu korektně nastavenou, je dobré restartovat počítač (příkazem sudo reboot). Pokud potom běží tak, jak jsi ji naplánovala, je vše v pořádku.

Restart a reload

Když změníš konfiguraci, server na to nebude reagovat automaticky. Musíš ho restartovat, tedy vypnout a zapnout. Při startu si konfiguraci načte. Místo start a stop na to použij příkaz restart, který řeší potřebné detaily (např. počká na ukončení, než službu znovu zapne):

$ sudo systemctl restart httpd

Některým službám můžeš místo restartu rovnou říct, že mají načíst novou konfiguraci. K tomu slouží příkaz reload:

$ sudo systemctl reload httpd

Na rozdíl od restart se v tomto případě nepřeruší aktivní spojení, které httpd obsluhuje. Je to tedy příjemnější varianta.

Když už jsme u nastavení webového serveru, kde ho najdeš? Možná tě nepřekvapí, že je v /etc/httpd, respektive hlavně v /etc/httpd/conf.d/. Je v /etc/httpd/conf.d/, kde najdeš několik souborů. Můžeš zkusit změnit /etc/httpd/conf.d/welcome.conf. Tento soubor definuje obsah stránky, kterou dostaneš, když se zeptáš na IP adresu počítače s běžícím webovým serverem. Když tu všechno zakomentuješ (s použitím znaku #), uděláš reload a znovu načteš stránku v prohlížeči, mělo by se začít zobrazovat něco jiného.

DocumentRoot a UserDir

Apache servíruje obsah adresáře určitým způsobem. V souboru /etc/httpd/conf.d/autoindex.conf je nastavení toho, jak se generují výpisy adresářů. V /etc/httpd/conf/httpd.conf je základní nastavení a to hlavní v něm je DocumentRoot, kde by mělo být řečeno, kde jsou uloženy dokumenty, kterými disponuje webový server. Typicky je to /var/www/html/. Vytvoř si v něm soubor hello.txt a napiš do něj Hello, World! Podívej se na stránku a zkontroluj, že se ten soubor objeví v prohlížeči. Obsah /var/www/html už není nastavení serveru. Když přijde dotaz, co je na té hlavní stránce, zobrazí se obsah toho adresáře. Tohle bude fungovat i bez reloadu serveru, stačí obnovení stránky (klávesou F5.

V /etc/httpd/conf/httpd.conf je ještě jedno nastavení, a to UserDir. Nastavuje, že pokud má uživatel vytvořený adresář public_html, pak tento adresář lze zobrazit pod /~user/, kde user je jméno uživatelského účtu. Na prvních unixových systémech to bylo skvělé, každý si mohl jednoduše dát na web, co chtěl. Pak se zjistilo, že je to bezpečnostní riziko, protože se podle toho dá velmi jednoduše zjistit, jestli uživatel daného jména existuje na tom počítači a zkoušet se na ně připojit. Z tohoto důvodu je to standardně vypnuté, ale v případě potřeby můžeš tuto funkcionalitu opět zapnout .


Toto je stránka lekce z kurzu, který probíhá nebo proběhl naživo s instruktorem.