Nauč se Python > Kurzy > Linuxová administrace > Kontejnery a Automatizovaná konfigurace > Kontejnery

Kontejnery

Když vývojář naprogramuje nový program, na jeho počítači to zpravidla funguje dobře. Až ho má hotový a chce se o něj podělit s kolegy, dost často zjistí, že to u kolegů neběží, protože zapomněl říct o změně v /etc/něco nebo o potřebných balíčcích. A nebo mají úplně jiný operační systém. Tento problém se stává natolik často, že zasloužil si vlastní vtip: works on my machine. Systémovým administrátorům podobné situace vadí a kontejnery mají za cíl to řešit.

Kontejnery řeší izolaci prostředí, a taky zajišťují že programy běží ve sjednocené prostředí. Na všech systémech poběží stejně.

Jak je to možné? Kontejner neobsahuje jen program, ale celý souborový systém – / a všechno v něm, se všemi knihovnami a nastavením, zabalený pěkně do jednoho souboru. Při spuštění kontejneru se pak pro konkrétní porces nastaví jiný kořenový adresář (/) než pro zbytek systému. Tento tedy uvidí úplně jiné soubory než zbytek systému. Co to znamená? Můžeš vzít tento kousek souborového systému, ten obraz disku s programem a poslat ho jinam. Nemusíš se dál starat o nastavení /etc/, protože to nastavení bude stejné všude, kde někdo spustí daný kontejner. Tato vlastnost kontejnerů umožňuje jejich distribuci.

Pokud nějakému programu nevěříš stoprocentně a nechceš, aby ti napáchal problémy v počítači, můžeš ho spustit v kontejneru, který zařídí, že se ty vrstvy odizolují. Cokoli se takový proces snaží provést se provede jen v izolovaném prostředí kontejneru.

Kvůli výše popsaným vlastnostem je izolace trochu složitější než jen nastavení jiného kořenového adresáře. V kontejneru se můžou izolovat nejen soubory a souborové systémy, ale i uživatelé. Uživatel číslo 0, tj. root může být jiný pro systém, a jiný pro proces kontejneru. To znamená, že můžeš říct: uživatel hanka ať v kontejneru superuživatel, tj. v tom kontejneru může dělat cokoli, ale ven se nedostane. Můžeš změnit síťování - nastavit, jestli proces může komunikovat s internetem, nebo jen s konkrétními programy/pčítači. Můžeš určit hranici zásob, které proces smí spotřebovat: např. max. 2kB paměti a 30s procesorového času. Pokud bude chtít víc, tak ho systém ukončí.

Všechna omezení se pak vztahují i na případné další procesy, které ten první spustí.

Kontejnery vs. virtuální stroje

Teoreticky by tedy kontejnery měly být bezpečné: mají svůj vlastní píseček a neměly by sahat na zbytek systému. Je tu ale vždy možnost bezpečnostních chyb v samotném kontejnerovém systému. Mnohem bezpečnější je v tomto ohledu virtuální počítač, který simuluje celý stroj – disk, obrazovku, procesor, atd. Umožňuje ti spustit jiný operační systém, nebo dokonce systém určený pro jiný procesor. (Znáš-li emulátory herních konzolí: to jsou taky virtuální počítače.)

Virtuální stroje ovšem mají podstatnou nevýhodu: jsou relativně velké (na disku i v paměti) a pomalejší než kontejnery. Kontejnery totiž sdílejí jádro operačního systému s „hostitelem“. A mezi sebou toho mohou sdílet víc.

Sdílení vrstev

Díky kontejneru můžeš vzít program s celým prostředím a pustit ho na jiném systému. Zde bývá problém, protože operační systémy bývají velké. Například všechny knihovny – všechno v /usr/lib* – které jsou potřeba k běhu programu v kontejneru musí být součástí kontejneru. Nemůžeš prostě použít základní knihovnu C z hostitelského počítače: všechno kromě jádra se musí nakopírovat do kontejnerů. Teď si představ, že máš na počítači 10 různých služeb, tři databáze, dva webové servery a aplikaci, a pro každý druh této služby potřebuješ mít zvlášť celý souborový systém. Je toho celkem hodně.

A proto kontejnery používají vrstvy. Ukazovali jsme si, jak fungují souborové systémy (TODO: link na lekci o FS) a že existuje spousta jejich druhů.

Jeden ze způsobů, jak zařídit souborový systém, je overlayfs. Je zvláštní v tom, že má data uložená ve dvou jiných souborových systémech, tzv. vrstvách:

 • V první je základní souborový systém, který je pouze pro čtení.
 • Do druhé se ukládají změny – rozdíl oproti první vrstvě.

Soubor se hledá nejprve ve druhé vrstvě, a pokud se tam najde, přečte se z ní. Pokud se nenajde, přečte se z první vrstvy. Základ je jen pro čtení a nemění se, a všechny zápisy jdou do druhé vrstvy.

Paralela se změnami v zákonech: Existuje základní zákon, který se nemění. Pokud vznikne potřeba změnit určitý odstavec, zveřejňuje se novela – aktualizace konkrétního paragrafu. Pokud chceš znát aktuální znění zákona, musíš se podívat do obou dokumentů.

K čemu to je dobré? Představ si že máš systém, na němž má běžet 5 kontejnerů: 1 databáze a 4 webové servery, můžeš mít jeden základ pro všechny – základní systém. Potom vytvoříš dva overlayfs, které oba používají tuto základní vrstvu, ale v jednom doinstaluješ webový server a ve druhém databázi. Teď si představ, že dva z webových serverů potřebují knihovnu Flask a zbylé dva Django. Vezmeš vrstvu se základním webovým serverem a nad ním vytvoříš další dva overlayfs: jeden pro Flask a druhý pro Django. Společné části systému tak můžeš sdílet mezi všemi kontejnery, které je potřebují.

         +------------------+     +---------------+
         |         |     |        |
         |  Flask     |     |  Django   |
         |         |     |        |
         +-+--------------+-+     +--+----------+-+
          |       |       |     |
        +---v-+      |       |     +v----+
        |   |      |       |     |   |
        +-----+      |       |     +-----+
                 |       |
  +-------------------+   +--v--------------v-+
  |          |   |          |
  | Databáze     |   |    Web    |
  |          |   |          |
  +-+--------------+--+   +-----+----------+--+
   |       |        |     |
   |       |        |     |
   |       |        |     |
+-----v-+     +-v---------------v--+   +-v------+
|    |     |          |   |    |
|    |     | Základní systém  |   |    |
|    |     |          |   |    |
+-------+     +--------------------+   +--------+

Univerzální základní vrstvy, které jsou užitečné více lidem, se dokonce dají sdílet po internetu.

Docker Hub

Docker je jedna z implementací kontejnerů. Je to první produkt, který se úspěšně prosadil v oblasti kontejnerizace a pro spoustu uživatelů je dnes synonymem pro kontejnery. Existují ale i jiné technologie, které dělají v podstatě to samé.

Firma Docker, Inc. provozuje portál Docker Hub, kde jsou ke stažení obrazy kontejnerů – ony užitečné základní vrstvy. Kdokoli si může nějakou vytvořit a na Docker Hubu ji sdílet.

Podívej se na stránku kontejner s httpd: uvidíš popis, odkazy na dokumentaci a různé verze, a podobně.

Docker a Podman

Docker můžeš nainstalovat z balíčku docker. Po instalaci je potřeba spustit službu stejného jména.

Jiná implementace kontejnerů se jmenuje Podman. Sice není tak populární, ale na Fedorře funguje trošku líp. Výhodou je, že nepotřebuje běžící službu (démona) a k jeho ovládání nepotřebuješ superuživatelská práva. Jinak se ale používá úplně stejně. Nainstaluj si tedy ten:

$ sudo dnf install podman

Všechny příkazy níže budou fungovat i s docker místo podman, pokud máš na systému docker nastavený.

Instalace Dockeru

Pro ostatní distribuce platí tento postup. Nainstaluj si balíček docker a pusť docker daemon. Daemon se pustí:

sudo systemctl start docker

Když budeš spouštět příkazy docker ..., bude po tobě pravděpodobně chtít to spustit jako uživatel root. Ten pak komunikuje s docker daemonem .

Raději se ale přidej do skupiny docker.

$ sudo usermod -a -G docker $(whoami)
$ su - $(whoami)

S nainstalovaným dockerem můžeš stáhnout obraz httpd z Docker Hubu:

$ docker pull httpd
(... stahování vrstev ...)

Stažení obrazu

Jedná se o implementaci typickou pro Fedoru. Na rozdíl od docker nepotřebuje práva roota a pro naši potřebu to bude fungovat stejně.

$ podman pull httpd

Příkaz pull stáhl spoust tzv. blobů. To jsou jednotlivé vrstvy: základní systém, aktualizace k němu, webový server, atd. Pokud už nějakou máš staženou z dřívějška (třeba pro jiný kontejner), rovnou se použije, nebude se stahovat podruhé.

Než se podíváme na httpd, začneme s jiným operačním systémem. Spusť například Ubuntu. Pokud sis instalovala podman, vyměň docker v příkazech níže za podman.

$ podman run -it ubuntu
root@934745e0585a:/#

Příkaz výše stáhne kontejner Ubuntu a rovnou ho spustí.

Tam si zkus spustit:

root@934745e0585a:/# echo Ahoj!
Ahoj!
root@934745e0585a:/# id  
uid=0(root) gid=0(root) groups=0(root)
root@934745e0585a:/# ls -a /home
. ..
root@934745e0585a:/# cat

Vše funguje, jak má! Jsi root, uživatel číslo 0. Aldresář home je prázdný – jsi v izolovaném prostředí.

Otevři si v jiném terminálu (svého systému) příkaz htop a pomocí F5 si zobraz stromový výpis. Ve výpisu najdi (F3) běžící proces cat z toho kontejneru. Všimni si, že běží pod tvým uživatelským účtem, i když uvnitř kontejneru je tento účet root.

V kontejneru běží normální procesy; izolace spočívá v tom, že mají nastavený jiný adresář /, přenastavené uživatelské účty, a podobně.

Pokud bys to samé udělala pro virtuálním počítač, najdeš na hostitelském systému jen jeden proces, který simulije virtuální procesor, disk, jádro systému i procesy v něm. Procesy, ve virtuálním stroji tedy na hostitelském systému nenajdeš – izolace je úplnější.

Proto je možné např. ukončit proces v kontejneru z hlavního systému. (V htop přes kEnter, což pošle signál SIGTERM.) Když se pokusíš použit příkaz ping v kontejneru, zjistíš, že tady není a musí se doinstalovat. To se na Ubuntu dělá jinak než na Fedoře:

# apt-get update
# apt-get install iputils-ping

Na „normální“ verzi Ubuntu, nainstalované pro uživatele by ovšem ping byl k dispozici. Systémy určené pro kontejnery jsou „ořezané“ – mnohem menší než "plné" distribuce. Všechno, co systémový administrátor potřebuje, aby mu běžely konkrétní služby, si musí doinstalovat. (Nebo použít vrstvu, kde už je to doinstalované , jako httpd.) Údržba takového systému je pak mnohem méně náročná než velkého „kombajnu“. Čím méně nainstalovaných programů v kontejneru, tím bezpečnější by to mělo být.

Pro vyskočení z ubuntí příkazové řádky stačí ukončit terminál, například příkazem exit.

Vypiš seznam všech stažených obrazů:

$ podman images
REPOSITORY     TAG         IMAGE ID      CREATED       SIZE
httpd        latest       2ae34abc2ed0    13 days ago     165MB
ubuntu       latest       775349758637    5 weeks ago     64.2MB

Image, neboli obraz, je obraz disku nějakého toho systému, tzn. overlay. Kdy uděláš nový kontejner, tzn. použiješ příkaz run, tak:

 • se vezmou informace z toho obrazu,
 • nad tím se vytvoří nová vrstva na to, co se uloží na tom kontejneru, když změníš nějaké soubory, a
 • pustí se nějaký program – v případě Ubuntu je výchozí bash.

Vypiš seznam všech právě běžících kontejnerů. Pokud ti právě v jiném terminálu běží Ubuntu, uvidíš něco jako:

$ podman ps
CONTAINER ID    IMAGE        COMMAND       CREATED       STATUS           PORTS        NAMES
c9f835211bbb    ubuntu       "/bin/bash"     39 seconds ago   Up 38 seconds                  focused_khayyam

Vypiš seznam všech kontejnerů, které máš na disku (i těch, které právě neběží):

$ docker ps --all
CONTAINER ID    IMAGE        COMMAND       CREATED       STATUS           PORTS        NAMES
4a523c41344d    ubuntu       "/bin/bash"     10 minutes ago   Exited (0) 2 minutes ago            nostalgic_williams
697cccb2c307    ubuntu       "/bin/bash"     12 minutes ago   Exited (0) 11 minutes ago            jovial_keller

Jaký je rozdíl mezi kontejnerem a image?

 • image je obraz disku, nedá se změnit
 • kontejner je proces, běží s informacemi, které obsahuje image; navíc může zapisovat data, může se změnit; je instanci obrazu

Image můžou být sdílené mezi vícero kontejnery. Image se mohu smazat jedině pokud neběží žádný kontejner, který je na nich založeny. Image může být založen i na jiném image, slouží k tomu vrstvy, aby základ systému se dal sdílet a neplýtvalo se místem na disku.

Kontejnery můžeš klidně smazat pomocí:

$ podman rm <container-id>

Obdobně smažeš obrazy (ale funguje to jen pokud příslušný obraz nic nepoužívá):

$ podman image rm <image-id>

Webový server v kontejneru

$ podman run -it httpd
AH00558: httpd: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 172.17.0.2. Set the 'ServerName' directive globally to suppress this message
AH00558: httpd: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 172.17.0.2. Set the 'ServerName' directive globally to suppress this message
[Sun Dec 13 15:35:46.045992 2020] [mpm_event:notice] [pid 1:tid 139871236002944] AH00489: Apache/2.4.41 (Unix) configured -- resuming normal operations
[Sun Dec 13 15:35:46.057586 2020] [core:notice] [pid 1:tid 139871236002944] AH00094: Command line: 'httpd -D FOREGROUND'

Image httpd je nastaven tak, že nepustí bash, ale spustí přímo server httpd hned na popředí. Nejsou třeba žádní démoni. Jediný úkol toho kontejneru je pustit webový server, a přesně to dělá. Když zrušíš kontejner, všechno v něm se smaže. Říká se, že ideálně v jednom kontejneru by měl běžet jeden proces.

Kontejner můžeš taky spustit s přepínačem -d, čili detached, což znamená, že se spustí na pozadí. Můžeš tak spustit dokonce těch kontejnerů víc.

$ podman run -d httpd
$ podman run -d httpd
$ podman run -d httpd
$ podman run -d httpd

Až je budeš chtít smazat, použij příkazy

$ podman stop <container-ip>
$ podman rm <container-ip>

My se ale chceme podívat do webového serveru, takže spustíme v kontejneru bash:

$ podman run -it httpd bash
root@f0a4bf04ccc6:/usr/local/apache2#

-it říká, že chceš kontejner spustit interaktivně a na popředí, což se nám hodí pro bash.

Podívej se do adresáře htdocs. Je v něm soubor index.html, který obsahuje větu It works!

root@8933505e2865:/usr/local/apache2# ls
bin build cgi-bin conf error htdocs icons include logs modules
root@8933505e2865:/usr/local/apache2# cd htdocs/
root@8933505e2865:/usr/local/apache2/htdocs# ls
index.html
root@8933505e2865:/usr/local/apache2/htdocs# cat index.html 
<html><body><h1>It works!</h1></body></html>

Kontejner teď zavři, napiš do příkazové řádky exit.

Na tu stránku s It works se chceme podívat ze svého opravdového počítače. Proto spusť httpd s přepínačem -p, který nadefinuje porty:

$ podman run -p 8080:80 httpd

Port 80 je port na straně kontejneru, který se zpřístupní na portu 8080 na tvém (hostitelském) počítači. Pokud tedy zadáš do svého prohlížeče adresu localhost:8080 uvidíš stránku It works!.

Dále si zkusíme připojit nějaký vlastní adresář dovnitř souborového systému v kontejneru. Zruš běžící httpd kontejner.

Nejdříve si vytvoř prázdný adresář a v něm soubor index.html.

$ mkdir ~/container_htdocs
$ cd ~/container_htdocs
$ echo Ahoj! > index.html

A teď spusť kontejner s přepínačem -v:

$ podman run -p 8080:80 -v ~/container_htdocs:/usr/local/apache2/htdocs/:Z httpd

Někdy na Fedoře je potřeba použít na konci cesty :Z, což ti zpřístupní soubory z domovského adresáře (standardně to totiž je z bezpečnostních důvodů zakázané). Nejde takto zpřístupnit celý domovský adresář – opět z bezpečnostních důvodů.

Když teď obnovíš stránku v prohlížeči, uvidíš Ahoj!.

Jak to funguje? Pusť si opět Bash, ale se zpřístupněným adresářem, a v něm findmnt:

$ podman run -p 8080:80 -v ~/container_htdocs:/usr/local/apache2/htdocs/:Z -it httpd bash
# findmnt

Zjistíš, že na cestě /usr/local/apache2/htdocs je připojený speciální souborový systém, který dává kontejneru k dispozici adresář /home/petr/container_htdocs z hostitelského systému.

Tenhle soubor můžeš dokonce změnit a změny se v hostitelském systému projeví.

# echo ahoj ahoj>/usr/local/apache2/htdocs/index.html

Dockerfile

Existují způsoby, jak udělat nový kontejner, do kterého místo standardního index.html dáš vlastní soubor. Jeden z nich je pomocí souborů Dockerfile.

Vytvoř si soubor Dockerfile, nebo neutrálnější Containerfile. (Soubor musí být přesně toto jméno, i s velkým písmenem na začátku). Do toho souboru si zapíšeme, jak takový kontejner vyrobit. Má své vlastní příkazy, jako: začni s kontejnerem A, na tohle místo dej soubor B, doinstaluj balíček C atd.

Uděláme si Dockerfile z httpd, a v něm spustíme jeden příkaz:

FROM httpd
RUN echo Ahoj > /usr/local/apache2/htdocs/index.html

Tím vznikne nový obraz disku, jehož většina je stejná jako u httpd.

Soubor ulož a vytvoř nový image příkazem build s několika argumenty:

 • výsledek se otaguje (-t) jménem mujhttpd,
 • tečka na konci příkazu znamená místo, ve kterém se nachází Dockerfile, který se má použít k vytvoření nového image. Co to udělá? Provedou se postupně všechny příkazy z Dockerfile.
$ podman build -t mujhttpd .
Sending build context to Docker daemon 3.072kB
Step 1/2 : FROM httpd
 ---> 2ae34abc2ed0
Step 2/2 : RUN echo Ahoj > /usr/local/apache2/htdocs/index.html
 ---> Using cache
 ---> 47e1060cde54
Successfully built 47e1060cde54
Successfully tagged mujhttpd:latest

Když teď spustíš svůj kontejner stejně jako před chvíli oficiální httpd, v prohlížeči na svém počítači uvidíš stránku s textem Ahoj!

$ podman run -p 8080:80 mujhttpd

Takový hotový kontejner se dá pak nahrát na Docker Hub.

Jde to dokonce spustit na Windows, kde není linuxové jádro. Vytvoří se v něm virtuální stroj s Linuxem, na němž je možné kontejnery bez problému spustit.


Toto je stránka lekce z kurzu, který probíhá nebo proběhl naživo s instruktorem.