Nauč se Python > Kurzy > Linuxová administrace > Kontejnery a Automatizovaná konfigurace > Automatizace administrace – Ansible

Automatizace administrace – Ansible

Představ si, že jsi systémový administrátor na serverové farmě. Staráš se o 500 počítačů. Každý z nich má nastavený cron nebo timer na zálohy. Třetina má nastavený webový server, další třetina je velký cluster databází a poslední třetina dělá maily. Tvůj úkol je zajistit, aby se na všech těch serverech záloha dělala dvakrát častěji.

Co uděláš? Připojíš se přes ssh k prvnímu serveru a pozměníš crontab nebo timer. Hurá! Jen 499 a můžeš jít domů!

Jiná varianta je, že si napíšeš v Bashi cyklus, který se připojí ke každému počítači a změní interval crontabu. Budeš mít z toho skvělý pocit a práce bude odvedená během chvilky. ...Jenže pak zjistíš, že u serveru číslo 54 se to jaksi nepovedlo. Což znamená, že bys měla zjistit, jestli u ostatních serverů to dopadlo dobře, nebo taky ne.

Teď si představ, že na tvé farmě právě jeden z tvých serverů shořel. Nakoupíš nový počítač a chceš, aby fungoval úplně stejně jako ten předchozí. Potřebuješ určitou verzi databáze s určitou konfigurací, a taky tam potřebuješ nastavit crontab včetně poslední změny, zvýšení frekvence záloh.

Změny konfigurace na vícero strojích se dnes už nedělají tak, že jdeš k počítači, přímo na něm upravíš konfigurační soubor a následně restartuješ příslušnou službu. Používají se na to systémy, kde si do souboru napíšeš, jak má tvůj systém vypadat a pustíš program, který se připojí na těch 500 serverů a každý nastaví podle toho seznamu. Kdž pak server shoří, vyměníš ho za jiný a pustíš ten program znova. A všechno nastavení máš v Gitu, takže na něm můžeš spolupracovat v týmu.

Na takové věci se používají systémy na správu konfigurace, jako jsou Ansible, Chef, Puppet, SaltStack, nebo Terraform. Popíšeš si jaké počítače se mají nastavit a jak, pustíš jeden z těchto programů a serverová farma je nastavená.

Drobná nevýhoda je, že je to další systém, který se musíš naučit konfigurovat. Dnes je to ovšem čím dál rozšířenější a systémoví administrátoři s Ansiblem nebo podobnými systémy běžně pracují.

Deklarativní zápis

Jeden z konceptuálních rozdílů mezi klasickou administrací a Ansible je ten, že Ansible je deklarativní. Místo toho, že bys spouštěla příkazy které něco udělají, popíšeš jaký má být výsledný stav nastavovaného systému. Úkol Ansible je potom zkontrolovat, že je systém ve správném stavu – a pokud není,

V praxi se tyto přístupy tolik neliší (sudo dnf install httpd taky nedělá nic, pokud je httpd už nainstalovaný), ale jde o užitečný úhel pohledu.

Idempotence

A když už jsme u cizích slov: úkoly pro Ansible by měly být idempotentní, když Ansible pustíš dvakrát za sebou, ve druhém běhu se nic nestane. Například „zajisti, že je nainstalovaný httpd“ je idempotentní – pokud to provedeš několikrát za sebou, výsledek je stejný jako kdybys to provedla jen jednou.

Oproti tomu „vytvoř nový šifrovací klíč pro ssh“ idempotentní není – pokaždé se vytvoří jiný klíč. Idempotentní úkol by byl „zajisti, že je vytvořený šifrovací klíč pro ssh“.

Ansible nezaručuje, že všechny úkoly jsou opravdu idempotentní. Lze tak například úkol „Napiš zprávu, že je vše OK“, který zapíše novou zprávu při každém spuštění. Dobře napsané úkoly ale idempotentní jsou. (Aspoň v těch důležitých aspektech.)

Instalujeme program

Nejlepší způsob jak se naučit pracovat s Ansiblem je praxe. Zkusme si nainstalovat balíček. Ten si nakonfigurujeme.

Nainstaluj Ansible. (To je potřeba udělat jen na jednom počítači v celé serverové farmě  – na tom, který bude řídit ty ostatní.)

$ sudo dnf install ansible

Pak bude potřeba napsat konfigurační soubory. Bude jich víc, tak si pro tuto lekci udělej si nový adresář.

Pro Ansible se píšou tzv. playbooky, což jsou soubory ve formátu YAML. Podobně jako Python tenhle formát vyžaduje odsazování a bude si stěžovat, pokud ho nedodržíš. Pozor tedy na mezery a pomlčky na začátcích řádků.

Napiš si playbook s názvem setup.yml.

První věc, kterou nastavíme, jsou informace o počítačích které chceš konfigurovat: které to jsou a jak se k nim připojit. Protože máš teď k dispozici jen jeden virtuální počítač, nastav hosts na localhost a connection na local.

# setup.yml

- hosts: localhost
 connection: local

V praxi se tahle sekce většinou píše do samostatného souboru.

Abys mohla něco nainstalovat, je třeba býti rootem. To je potřeba zapsat; později pak řekneme ať k tomu Ansible použije sudo a heslo.

  become_user: root

Dále se píše stav, do jakého chceš dostat svůj systém. Vytvoř si tedy seznam tasks. V YAML se seznamy definují pomlčkou u každého prvku.

Každá úloha musí mít jméno. Nainstalujeme si třeba htop, což je vylepšený top. Pro instalaci musíš být root, což musíš zadat i v úloze:

  tasks:
  - name: Install htop
   become: yes

Přichází čas na instrukci, jak balíček nainstalovat. Na Fedoře se instaluje pomocí pluginu dnf, kterému řekneš, že balíček htop chceš nainstalovat v poslední dostupné verzi:

   dnf:
    state: latest
    name:
    - htop

Celý blok nakonec vypadá takto. Pozor na odsazení:

- hosts: localhost
 connection: local
 become_user: root
 tasks:
  - name: Install htop
   become: yes
   dnf:
    state: latest
    name:
    - htop

Teď to zkus spustit:

$ ansible-playbook -K setup.yml
BECOME password: 
[WARNING]: provided hosts list is empty, only localhost is available. Note that
the implicit localhost does not match 'all'

PLAY [localhost] ***************************************************************

TASK [Gathering Facts] *********************************************************
ok: [localhost]

TASK [Install htop] ************************************************************
changed: [localhost]

PLAY RECAP *********************************************************************
localhost         : ok=2  changed=1  unreachable=0  failed=0  skipped=0  rescued=0  ignored=0

Díky parametru -K se tě Ansible nejdřív zeptá na heslo pro sudo a s tím pak spouští celý playbook.

Když ten samý příkaz pustíš znova, Ansible ohlásí že je vše v pořádku; nic se nezměnilo.

A co dál?

Co všechno se dá dělat s Ansiblem?

 • instalovat balíčky (to jsme si právě zkusili)
 • kopírovat soubory - např. konfigurační soubor pro cron.
 • přidávat uživatele, skupinu uživatelů
 • a mnohem víc...

Existují pro to tzv. pluginy, které dělají přesně tyto věci. Pokud ti nebude stačit nabídka pluginů, můžeš si v Pythonu napsat další.

Tedy je malá ukázka toho, co je možné; další možnosti najdeš v dokumentaci. (Nebo na dalším kurzu?)

- hosts: localhost
 connection: local
 become_user: root
 tasks:
  - name: Install packages
   become: yes
   dnf:
    state: latest
    name:
    - htop
    - httpd
  - name: Uninstall packages
   become: yes
   dnf:
    state: removed
    name:
    - cowsay
  - name: Add a user
   become: yes
   user:
    name: testuser1
  - name: Add a file to serve
   become: yes
   copy:
    dest: /var/www/html/index.html
    # Znak `|` v YAML uvozuje odsazený blok s víceřádkovým textem
    content: |
      Hello world!
      Welcome to my server!
  - name: Start & enable httpd
   become: yes
   systemd:
    name: httpd
    state: started
    enabled: true

Tento příklad se připojuje pouze k aktuálnímu počítači. Pokud bys to chtěla pouštět i na jiných počítačích, je třeba je zapsat do takzvaného inventáře (inventory file - /etc/ansible/hosts). Návod a příklady opět najdeš v dokumentaci Ansible.


Toto je stránka lekce z kurzu, který probíhá nebo proběhl naživo s instruktorem.