Nauč se Python > Kurzy > Začátečnický kurz Pyladies > Testování > Testování

Testování

Programátorská práce nespočívá jen v tom, program napsat. Důležité je si i ověřit, že opravdu funguje (a případně ho pak opravit). Ověřování, že program funguje, se říká testování.

Zatím jsi asi svoje programy testovala tak, že jsi je zkusila spustit, něco zadala a podívala se jestli jsou výsledky v pořádku. U větších programů, které budou mít více a více možností, ale bude těžší a těžší takhle zkontrolovat, jestli všechny ty možnosti fungují jak mají.

Proto si programátoři, místo aby program zkoušeli ručně, píšou jiné programy, které testují za ně.

Automatické testy jsou funkce, které zkontrolují, že náš program funguje správně. Spuštěním testů můžeš kdykoli ověřit, že kód funguje. Hlavní výhoda je, že když v otestovaném kódu v budoucnu uděláš nějakou změnu, testy ověří, že jsi nerozbila nic, co dříve fungovalo.

Instalace knihovny pytest

Na testy je v samotném Pythonu zabudovaná knihovna unittest. My ji však používat nebudeme: nainstalujeme si knihovnu pytest, která se používá mnohem jednodušeji a je velice populární.

Je ji ale potřeba nainstalovat.

Zatím jsme v kurzu pracovaly s tím, co se instaluje se samotným Pythonem. Kromě věcí jako math nebo turtle ale existuje ale spousta dalších užitečných knihoven, které se dají jednoduše doinstalovat a používat.

Následující příkaz nainstaluje do aktivního virtuálního prostředí knihovnu pytest. Je to příkaz příkazové řádky, podobně jako cd nebo mkdir; nezadávej ho do Pythonu.

(Jak se dělá a spouští virtuální prostředí ses naučila při instalaci Pythonu, ale teprve teď to začíná být důležité. Ujisti se, že máš virtuální prostředí aktivované.)

(venv)$ python -m pip install pytest

Co to znamená?

python -m pip zavolá Python s tím, že má pustit modul pip. Tento modul umí instalovat nebo odinstalovávat knihovny. Jestli si pamatuješ vytváření virtuálního prostředí, použila jsi tam příkaz python -m venv. Modul venv umí vytvářet virtuální prostředí. No a slova install pytest říkají Pipu, že má nainstalovat pytest.

Nápověda k použití Pipu se dá vypsat pomocí příkazu python -m pip --help.

Pro Windows

Jsi-li na Windows, od této lekce bude důležité spouštět pythonní programy pomocí python program.py, ne jen program.py. Ačkoli se v těchto materiálech všude používá python na začátku, zatím mohlo všechno fungovat i bez toho. Program se ale bez příkazu python spouští v jiném Pythonu, než v tom z virtuálního prostředí.

Psaní testů

Tady je funkce secti, která umí sečíst dvě čísla, a další funkce která testuje, jestli se secti pro určité hodnoty chová správně.

Kód si opiš do souboru test_secteni.py, v novém prázdném adresáři. Pro pytest je (ve výchozím nastavení) důležité, aby jména jak souborů s testy, tak samotných testovacích funkcí, začínala na test_.

def secti(a, b):
  return a + b

def test_secti():
  assert secti(1, 2) == 3

Co se v té testovací funkci děje?

Příkaz assert vyhodnotí výraz za ním a pokud výsledek není pravdivý, vyvolá výjimku, která způsobí, že test selže. Můžeš si představit, že assert a == b dělá následující:

if not (a == b):
  raise AssertionError('Test selhal!')

Zatím assert nepoužívej jinde než v testovacích funkcích. V „normálním” kódu má assert vlastnosti, do kterých teď nebudeme zabředávat.

Spouštění testů

Testy se spouští zadáním příkazu python -m pytest -v, tedy v překladu: Pythone, pusť modul pytest, v „ukecaném” režimu (angl. verbose).

$ python -m pytest -v test_secteni.py 
============= test session starts =============
platform linux -- Python 3.6.0, pytest-3.0.6, py-1.4.32, pluggy-0.4.0 -- env/bin/python
cachedir: .cache
rootdir: naucse, inifile: 
collecting ... collected 1 items

test_secteni.py::test_secti PASSED

============= 1 passed in 0.00 seconds =============

Tento příkaz projde všechny soubory v aktuálním adresáři, jejichž jméno začíná na test_, zavolá v nich všechny funkce, jejichž jméno začíná na test_, a ověří, že nevyvolají žádnou výjimku. Pokud výjimka nastane, dá to velice červeně najevo a přidá několik informací, které můžou usnadnit nalezení a opravu chyby.

Testovací moduly

Testy se většinou nepíšou přímo ke kódu, ale do souboru vedle. Je to tak přehlednější a taky to zjednodušuje distribuci – předávání kódu někomu, kdo ho chce jen spustit a testy nepotřebuje.

Máš-li hotové 1D piškvorky, zkus si následující příklad. Jinak si rozděl soubor s testem sečítání: do secteni.py dej funkci secti a do test_secteni.py test. Do test_secteni.py pak přidej from secteni import secti, aby byla funkce testu k dispozici.

Vytvoř si modul test_piskvorky (tedy soubor test_piskvorky.py) a do něj napiš:

import piskvorky

def test_tah_na_prazdne_pole():
  pole = piskvorky.tah_pocitace('--------------------')
  assert len(pole) == 20
  assert pole.count('x') == 1
  assert pole.count('-') == 19

Pak vedle něj (t.j. do stejného adresáře) zkopíruj svůj program piskvorky.py, ze kterého vyndej kód, který není ve funkcích (t.j. samotné volání funkce piskvorky1d). Příkazem python -m pytest teď můžeš kdykoli otestovat, že funkce tah_pocitace funguje s prázdným hracím polem!

Spouštěcí moduly

Jsi-li na sraze a nemáš-li hotové 1D piškvorky, následující sekce budou jen teorietické. Učíš-li se z domu, dodělej si Piškvorky před němi!

Příkaz import provede všechny příkazy, které jsou v importovaném modulu: nejen definice funkcí, ale i všelijaké volání print, input nebo jiné příkazy mimo funkce. Má-li být modul použitelný na import, chceme se většinou podobných efektů vyvarovat.

Konkrétně v Piškvorkách: Definice funkcí (příkazy def a všechno v nich) jen definují funkce, nemají žádný další účinek, ale volání funkce piskvorky1d spustí hru: zavolá se tah_hrace a z ní i input. Testy ale nemají jak se ptát uživatele na vstup, takže v nich input nefunguje. Volání funkce piskvorky1d je proto potřeba odstranit.

No jo, ale po takovém odstranění už nejde jednoduše spustit hra! Co s tím?

Můžeš na to vytvořit nový modul. Pojmenuj ho hra.py a dej to něj jenom to odstraněné volání:

import piskvorky

piskvorky.piskvorky1d()

Tenhle modul nebudeš moci testovat (protože nepřímo volá funkci input()), ale můžeš ho spustit, když si budeš chtít zahrát. Protože k němu nemáš napsané testy, nepoznáš z nich, když se takový spouštěcí modul rozbije. Měl by být proto nejjednodušší.

Pozitivní a negativní testy

Můžeš testovat i reakci programu na neočekávaný vstup, například funkce tah_pocitace by měla způsobit chybu (třeba ValueError), když je herní pole už plné.

Na to použij příkaz with a funkci raises naimportovanou z modulu pytest. Jak příkaz with přesně funguje se dozvíme později; teď stačí říct, že ověří, že odsazený blok kódu pod ním vyvolá danou výjimku:

import pytest

import piskvorky

def test_tah_chyba():
  with pytest.raises(ValueError):
    piskvorky.tah_pocitace('oxoxoxoxoxoxoxoxoxox')

Testy, které kontrolují reakci na „špatný“ vstup, se jmenují negativní testy. Většinou kontrolují že nastane (správná) chyba nebo nějaký negativní výsledek (např. že volání jako cislo_je_sude(7) vrátí False). Když kód pak použiješ ve větším programu, můžeš si být jistá, že při špatném volání dostaneš srozumitelnou chybu – tedy takovou, která se co nejsnadněji opravuje.


Toto je stránka lekce z kurzu, který probíhá nebo proběhl naživo s instruktorem. Přejít na stejnou lekci v kurzu pro samouky.